Norsk PEFC Skogstandard – studentkurs

Studenter som skal ut i jobb, som f.eks. skogbruksleder eller tømmerkjøper, trenger kurset Norsk PEFC Skogstandard. For tredje år på rad samarbeider derfor Velg Skog, PEFC Norge og Skogkurs om å tilby et eget kurs for studenter.

Les mer »


Høstens mysterier oppklart

Visst er det vakkert om høsten! Men vet du egentlig hvorfor bladene blir gule og røde? Og hvor blir det av insektene og fuglene? Det er en stund siden naturfagtimene for mange av oss. Kanskje på tide å friske opp kunnskapen?

Les mer »

Tømmerkaier i Nordland og Troms

Nyleg inviterte kystskogbruket til fysiske møter om kaibygging i Nordland og Troms. Heile 6 prosjekt er under planlegging eller utbygging i næraste framtid.

Les mer »

Skogdag med fokus på skogsdrift på bæresvak mark

Interregprosjektet Skoglig anpassning för ett ändrat klimat arrangerte to skogdager i Trøndelag i september 2021. Tema for dagene var planlegging av skogsdrift på arealer med bæresvak mark og/eller skred- eller erosjonsfare, og særlig med tanke på et klima i endring.

Les mer »


Høstplantinga er i rute

Tørkeperioden i høst er helt uproblematisk for plantene, sier fagsjef Sverre Holm, som forteller at høstplantingen er i rute. Ønsker du som skogeier å plante selv i høst, ikke nøl med å ta kontakt med Glommen Mjøsen Skog. Planteskolene har planter på lager.

Les mer »

Mye toppbrekk og mange barkbiller i år: – Bør gå i skogen og sjekke

Mathis Stangeby (26) og Victoria Aas (24) har ikke jobbet lenge som skogbruksledere i Viken Skog før de fikk se noen av utfordringer med å være skogeier. Noen steder i vårt område har det nemlig vært uvanlig mye snøbrekk og store barkbilleangrep i år. – Skogeierne bør ut og sjekke skogen sin, oppfordrer de.

Les mer »

NORSKOG gratulerer med valget!

NORSKOG forventer at en eventuell rødgrønn regjering vil sikre utvikling av ny, grønn industri i Norge og at skogen og skogressursene vil ha en naturlig plass i den utviklingen.

Les mer »


Miljødirektoratet instruks overvurderer omfanget av sårbar natur – går på grunneiers bekostning

Store avvik i Eiker tyder på at Miljødirektoratets kartleggingsinstruks fører til at for store områder avgrenses, og at naturkvaliteten overvurderes. Dette gir upresise kartlag, og svekker tilliten til Miljødirektoratets registreringer.

Les mer »

Utfordring til politikerne

Norges Skogeierforbund vil gratulere de nyvalgte stortingsrepresentantene, og partiene som nå jobber for å etablere en ny regjering. Vi har klare forventninger til den nye regjeringen.

Les mer »

Rødgrønt flertall: - Spennende for skog- og utmarksnæringen

For skogbruket blir det spennende å se om kommende forhandlinger mellom regjeringspartiene fokuserer på aktiv forvaltning av skogressursene og om de følger opp signaler om satsing på industri og videreforedling i Norge.

Les mer »


Fagdag for skogproffer

- Det er flott at Romedal og Stange Almenninger setter av tid til en fagdag for sine ansatte for å diskutere hvordan vi driver skogbruk. Denne gjengen jobber med skog til daglig og har svært god kompetanse, men selv de mest rutinerte setter pris på en god skogfaglig diskusjon, sier fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog.

Les mer »

WOODCAST – NY PODCAST OM SKOG- OG TRENÆRINGA

Hør første episode om «Klynger». Om Innovasjon Norges verktøy for det grønne skiftet – og om det virker. Og hva som skal til for å få en klynge til å fungere godt.

Les mer »

Skogkurspodden: Skogsvei spesial episode 4 - Bruer på landbruksveier

Bruer er en viktig parsell på skogsveier. Bruer er helt nødvendig for å krysse elver og juv for å komme til ressursene på andre siden på en trygg og effektiv måte, uten at det går på bekostning av vannkvalitet og vannliv.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Populært og lønnsomt med sommerjobb i skogen for ungdom (13/09/2021)

Skogbruket tar ansvar for miljøhensyn, men LMD vil likevel ikke fjerne meldeplikten for hogster under 10 dekar (13/09/2021)

Bok om Saggrendas historie ute for salg. (13/09/2021)

Rolf følger EDEL for å få optimal skog - vil tilby klimanøytrale leiekontrakter (13/09/2021)

Siste nytt om markedet (13/09/2021)

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket (13/09/2021)

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler (13/09/2021)

4. september – en dag full av ideell aktivitet! (13/09/2021)

Skjerdingstad planteskole har også blitt historie … (13/09/2021)

Feirer friluftslivet (13/09/2021)

Rødgrønt flertall i skolevalget (12/09/2021)

Undersøkelse om sikkerhetsruter (11/09/2021)

STYRELEDER PODKAST: – Det er som å banne i kirka, men jeg sovner på jakt (10/09/2021)

Kortreiste tømmerstokker, kortreist trelast (10/09/2021)

Grønn verdiskaping på agendaen (10/09/2021)

Lovutvalg for motorferdsel nedsatt (10/09/2021)

Hvilken energistrategi skal Norge velge? (10/09/2021)

Jo, dagens skogbruk er bærekraftig (10/09/2021)

NRK innslag om Energigården - Senter for bioenergi (10/09/2021)

Fagdag om bioenergi for landbruket (10/09/2021)

Webinar: Viktigheten av store hanndyr i hjorteviltbestand (10/09/2021)

Registrering av skader og ulykker i skogbruket? (08/09/2021)

Se partienes svar om skogen (08/09/2021)

Langt mellom liv og lære (08/09/2021)

Norsk treinnovasjon får internasjonal oppmerksomhet (08/09/2021)

Søk om midler til utviklingstiltak i skogbruket (08/09/2021)

Vi hadde hyggelig besøk fra Senterpartiet forrige uke. Her kan du lese mer om besøket og hva vi snakket om. (08/09/2021)

Skogdagar hausten 2021 (08/09/2021)

Stubbekonsert med Helene Bøksle (08/09/2021)

Betande lantrasdjur är viktiga för den nordiska biodiversiteten (08/09/2021)