Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!

NORSKOG og NORTØMMER er veldig fornøyde med at ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket foreslås forlenget utover i 2021. Dette viser at politikerne har skjønt at skogbruket også er en viktig næring som trenger noe støtte i denne krevende tiden.

Les mer »


Koronatilskuddet foreslås forlenget

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket utover i 2021.

Les mer »

Ny daglig leder i Vestfold

Anita Sæterøy (42) er ansatt som ny daglig leder i Skogselskapet i Vestfold, 60% stilling.

Les mer »

… og vi måler og vi måler…

Trøndergran Gjennom oppdrag for Det norske Skogfrøverk har vi også i år gjennomført et solid stykke feltarbeid. Ca 8.000 trær er målt og vurdert i avkomforsøkene på Skjækermoen og Buneset i Verdal. Sammen med tidligere målinger i andre felt, har vi nå forhåpentligvis et godt grunnlag for utvelgelse av framtidens trøndergran for lavereliggende strøk. Neste år flyttes målingene til forsøk med avlsmateriale for høyere høydelag.

Les mer »


Høstmøtet 2020: -Fin oppdatering, men ingen erstatning for fysisk møte

Det tradisjonelle Høstmøtet for lokaltillitsvalgte og styret i Glommen Mjøsen Skog ble i år gjennomført som et digitalt kveldsmøte på Teams. Status drift og marked, oppdatering rundt Moelven og satsingsområder som næringspolitikk og kvalitet og presisjon sto på agendaen.

Les mer »

Planlegg hogst nå!

Et turbulent tømmermarked med stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke er i ferd med stabilisere seg. Massevirkelagrene reduseres, og avsetningen for 2021 kan bli mer som et normalår. Inkludert andelseiertillegg har Viken Skog økt sagtømmerprisene med kr 30 i 4. kvartal.

Les mer »

Delta i Skoglekene 2021

Alle landets femteklassinger inviteres til kunnskap og motivasjon i nærskogen sin. Kanskje kommer din klasse til den nasjonale finalen i juni?

Les mer »


Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

Skogkurs ble i september tatt opp som medlem i Norwegian Wood Cluster (NWC), en næringsklynge i verdikjeden skog, industri og bygg lokalisert i Innlandet. I dag annonserte distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, at NWC blir en del av Norwegian Innovation Clusters(Arena-program).

Les mer »

Målrettet og visjonær klimapolitikk?

«Vårt politiske flertall de siste 10-15 år har så langt bedrevet verdens dyrest klimakutt, det være seg månelanding, regnskog (kalt Skogsatsingen), el-biler og elektrifisering av sokkelen» skriver tidligere rådmann og fylkesskogsjef Mathias Sellæg i denne artikkelen.

Les mer »

En merkedag: Norwegian Wood Cluster får arenastatus

Næringsklyngen Norwegian Wood Cluster (NWC), som eies av blant annet Glommen Mjøsen Skog, har i dag fått arenastatus - det åpner opp for nye muligheter.

Les mer »


Prosjekt «Økt kunnskap om utmarksbeite»

Norsk Landbruksrådgivning jobber med prosjektet «Økt kunnskap om utmarksbeite». I den forbindelse vil det bli arrangert flere åpne digitale informasjonsmøter, det første allerede torsdag 19. november.

Les mer »

Rekrutteringsskogdager som tradisjon?

Det blir fort det med to år på rad, gode erfaringer og tilbakemeldinger. Via Prosjekt Tilvekst gikk Skogselskapet i Trøndelag og WoodWorks i samarbeid med Allskog og lokalt skogeierlag om arrangementet.

Les mer »

Skogkurs utvikler klimarådgivere for skogbruket

Gjennom Landbruksdirektoratet har Skogkurs søkt om og fått midler til å utvikle materiell og kursing av våre instruktører. Aktivt Skogbruk instruktørene skal rådgi skogeiere, andre interesserte som offentlig og privat veiledningstjeneste om skog og klima.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Stipenddryss til skogfagstudenter (18/11/2020)

Europadagene 2020 (18/11/2020)

Naturindeksen 2020 - fortsatt positiv utvikling i skog (18/11/2020)

Stem på årets fineste juletre (18/11/2020)

Budsjettforhandlingene er i gang (16/11/2020)

REDAKSJONEN SKOG Planlegger økt forbruk på 2,8 millioner kubikkmeter årlig (16/11/2020)

Stora Enso starter forprosjekt for å doble kapasiteten i Karlstad (13/11/2020)

Stora Enso utreder muligheten for kapasitetsøkning på Skoghalls bruk (13/11/2020)

Greier Norge omstillingen? (13/11/2020)

Se opptak av Høstbart vilt: Gode muligheter for Næringsutvikling (13/11/2020)

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp? (12/11/2020)

Stora Enso utreder økt kapasitet på Skoghalls Bruk (12/11/2020)

Julegavetips fra skogselskapet (12/11/2020)

Intervju av Arne Rørå i forbindelse med den internasjonale skogforretningskonferansen 2020 (11/11/2020)

Støtte fra Naturbruksalliansen (11/11/2020)

Nytt kurs: Veiøkonomi (11/11/2020)

Norsk skog privatiseres ikke (10/11/2020)

En handlingsplan for framtiden (10/11/2020)

PRECISION - webinar om råte i skog (09/11/2020)

Kundeservice under koronatiltak (09/11/2020)

Flere tidsfrister å merke seg (09/11/2020)

Stolte eiere (09/11/2020)

Ønsker å bli oppdatert på skog (09/11/2020)

Moelven går så det suser (06/11/2020)

Påmelding til Skoglekene 2021 (05/11/2020)

REDAKSJONEN SKOG La skogbunn i bybarnehager (05/11/2020)

Ny arvelov trer i kraft fra nyttår (05/11/2020)

Ny styreleder i Det Norske Skogselskap (05/11/2020)

Trenger vi en «eierskapsmelding» for skogbruket? (04/11/2020)

ZERO arrangerer verksted om skogbasert industri (04/11/2020)