Webinar for kommunale viltforvaltere.

Tirsdag 14 desember har vi satt opp årets siste webinar for kommunale viltforvaltere.

Les mer »


Tre hogstlag i gang hos Gunnar og André i Etnedal

Skogen til Gunnar Berg og sønnen André fikk hard medfart under stormen fredag 19. november. Rundt 20 prosent av trærne i skogen deres ble feid over ende. Nå er oppryddingsarbeidet i gang.

Les mer »

Skogsdrift i Marka

Slattum skole i Nittedal grenser til Lillomarka. Elever og lærere bruker skogen flittig til opplæring og rekreasjon. Det samme gjelder for barnehagene…

Les mer »

Første NORTØMMER-samling under korona

Hele NORTØMMER og store deler av NORSKOG var samlet fysisk 29. november - 1. desember på Lillehammer, for første gang siden pandemiens start.

Les mer »


Formidabel ryddejobb etter stormen

Det haster med å få ryddet opp i de enorme mengdene vindfall. Skogeierforbundet ber myndighetene om hjelp for å unngå oppblomstring av barkbiller og sikre at tømmeret ikke blir ødelagt.

Les mer »

Sjøvegen ekstremt viktig

Dagleg leiar i Norsk Biobrensel Ole Kristian Hodnemyr rosar utbygginga av Strømsvika i Mandal og seier at sjøvegen er blitt ekstremt viktig for føretaket hans som stadig set rekordar. – Vi kjøper no årleg kring 100 000 kubikkmeter skogsvirke

Les mer »

Grunneier skal betale eiendomsskatt for grunnen under kraftlinjer. Forstå det den som kan!

I lang tid har det versert en problemstilling der Statnett forsøker å unngå å betale eiendomsskatt for grunnen under kraftlinjer. Statnetts jurister har analysert ulike dommer og satt sammen et virkelighetsbilde der klausuleringsbeltet under en kraftlinje kan ses på som en næringstomt som grunneier leier ut.

Les mer »


Heidi Hemstad: - Godt å sjå dekk!

Styreleder Heidi Hemstad var fornøyd etter to fine dager sammen med engasjerte tillitsvalgte og eiere i Glommen Mjøsen Skog i slutten av november. Det årlige høstmøtet for styret og øvrige tillitsvalgte ble avholdt på Scandic Elgstua i Elverum.

Les mer »

Skogselskapets tur-quiz

Ta med familien ut i skogen og bli med på Skogselskapets tur-quiz!!

Les mer »

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

Les mer »


KURS: EKSPORT TIL ET INTERNASJONALT MARKED

WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster har I samarbeid med TradeMark utviklet en kurspakke for deg som vil lære mer om internasjonalt markedsarbeid.

Les mer »

Økt støtte til frivillig vern i det nye statsbudsjettet

Regjeringen Støre har vært i dialog med SV, og har nå lagt frem sitt nye, flertallstøttede budsjettforslag.

Les mer »

Fikk avslag på tilbud om frivillig vern

Glommen Mjøsen Skog har bistått skogeiere i Åmot og Elverum med tilbud om frivillig vern av et 43 000 dekar stort sammenhengende skogområde. Nå er tilbudet avslått.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Kurs i vindfallhogst godt i gang (01/12/2021)

Programmet for Tømmer & Marked er så godt som spikret (30/11/2021)

Fortsatt en god start for skogen (30/11/2021)

Utmark i endring – ein velferdsindikator (30/11/2021)

SV er distriktsfiendtlig (30/11/2021)

ADVENTSQUIZ MED SKOGSELSKAPET (29/11/2021)

Naturkatastrofer: - Dette ser vi mer og mer av (29/11/2021)

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående (29/11/2021)

STOR PÅGANG ETTER STORMEN (29/11/2021)

Kvotejakt på gaupe i 2022 (29/11/2021)

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2021/2022 (29/11/2021)

Trøkk på skoleskogdager i Viken fylke! (29/11/2021)

Store skogskadar etter stormen – ver varsam! (26/11/2021)

Stipend til fem skogengasjerte studenter (26/11/2021)

Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet (26/11/2021)

Ny rødliste viser fremgang siden 2015 (26/11/2021)

NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050 (26/11/2021)

Folk strømmet til Agroteknikk (26/11/2021)

Bedring for flere arter i skogen (26/11/2021)

Gamle trær: Slik finner du dem (26/11/2021)

Vilde Komperud er Årets Lærling 2021 (26/11/2021)

Kvinner i Skogbruket deltok på historiens første lærlingssamling for skogsoperatører! (26/11/2021)

Skog som skredsikring, hva må i så fall være forutsetningene for det? (26/11/2021)

Rødlista 2021 (26/11/2021)

Skogfagstudenter hedret av Landbruks- og matministeren (24/11/2021)

Ministeren: – Det er dramatisk! (24/11/2021)

Ny bok: Utmark i endring (24/11/2021)

Omfattende stormskader i Innlandet (24/11/2021)

Vilda kulturväxtsläktingar är viktiga för framtidens matproduktion – den kunskapen måste spridas (24/11/2021)

Veiplanleggersamling 2021 - sammendrag (24/11/2021)