Tid for å budsjettere vedlikehold av skogsveiene

Det er nå tid for årsmøter i skogsbilvegene våre. Et sentralt punkt på sakslista er vedlikeholdsbudsjettet.

Les mer »


Skirenn og folkefest i Holmenkollen nasjonalanlegg

- en arena hvor Skogselskapet trives godt. Holmenkollen Skiskytterfest ble i 2017 arrangert 17.-19. mars

Les mer »

Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

Norge har, sammen med en rekke andre land, undertegnet Bernkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold for å ta sitt ansvar for å sikre bærekraftig forvaltning av rovdyr. Resultatet har vært en sterk økning i antall rovdyr i Europa etter 100 år med nær utryddelse. En på mange måter vellykket forvaltning av rovdyr representerer nå utfordringer og dilemmaer.

Les mer »

Vil ha grønnere treenergi for å møte klimaendringer og forbedre levekår i utviklingsland

Verdens treenergisektor har et potensial når det gjelder å redusere de globale klimagassutslippene, men også for å forbedre livet på landsbygda i utviklingsland.

Les mer »


Ny regioninndeling i Glommen

Regionene Solør og Sør-Østerdal slås sammen, den nye regionen har fått navnet Region Midt og vil bli ledet av Sverre Holm.

Les mer »

Verdens skogdag

FNs generalforsamling har besluttet at 21. mars skal være Verdens skogdag. Skog og energi er årets tema.

Les mer »

2016- Viken Skog stabiliserte seg som Norges største tømmerkjøper

For Viken Skog var 2016 et år preget av vekst og et rekordhøyt aktivitetsnivå samtidig som selskapet forbedret marginer og inntjening. Dette medførte en økning av driftsresultatet i Viken Skog-konsernet på 40 MNOK sammenlignet med 2015.

Les mer »


Svar på skriftleg spørsmål om Statskog sine eigedomar i Nordland og Troms

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) økonomien på Statskog sine eigedomar i Nordland og Troms.

Les mer »

Vil ta det opp på landsmøtet

Næringspolitisk representant i Senterpartiet i Sogn og Fjordane Erlend Haugen Herstad er uroa over svært høge transportkostnader for tømmer i fylket. Vi treng ei midlertidig dispensasjonsordning seier Herstad, og vil ha saka opp på landsmøtet til Senterpartiet denne helga.

Les mer »

Ny lov om statlig naturskadeerstatning fra 2017 – viktige endringer

Ny lov om naturskadeerstatning gjelder fra 1. januar 2017. Dette er de viktigste endringene.

Les mer »


Lærte seg å bli gode skogeiere

Lørdag morgen sneglet flere biler seg oppover den svingete og bratte veien til Hagalid. I motsetning til de fleste som tar turen opp den svingete og bratte veien til Hagalid, skulle ikke disse folkene ut på Skomakarnibbå, de var nemlig der for å lære om skog!

Les mer »

Skogen i Norge på digitale kart

En kombinasjon av skogregistreringer på bakken og tredimensjonale flybilder gir detaljert oversikt over norske skogressurser. I sitt doktorgradsarbeid har Johannes Rahlf videreutviklet datamodellene som ligger bak det nye digitale skogressurskartet SR16.

Les mer »

Ny bioøkonomiordning på plass

Bioøkonomiordningen skal bidra til økt verdiskaping basert på bioressurser fra hav, skog og jord. Flere tidligere tilskuddsordninger er nå samlet i én pott, og det skal styrke satsing på området og forenkle søknadsprosessen for søkere.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Knallhogst i Eidsberg (20/03/2017)

Bærekraftig biodrivstff er bedre enn fossilt (18/03/2017)

Biodrivstoffdebatt på NRK (18/03/2017)

Tilskudd til suppleringsplanting (18/03/2017)

Deler av skogen kan gå til biodrivstoff (17/03/2017)

Stor interesse for Virkesverdi-kursene! (17/03/2017)

- Vi trenger flere gode skogforskere! (17/03/2017)

Norgesmesterskap i skogbruksferdigheter på Storsteigen videregående skole (17/03/2017)

Tilskudd til tettere planting videreføres (16/03/2017)

Klimaeffekt og kostnader ved mer biodrivstoff (16/03/2017)

Ny priscontroller i Viken Skog (16/03/2017)

NORSKOG med innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2017 (16/03/2017)

Vi kan dekke Norges biodrivstoffbehov (16/03/2017)

Skogen vandrer oppover (16/03/2017)

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker (15/03/2017)

Lahnsteins innlegg om biodrivstoff (15/03/2017)

Ikke lisensjakt i ulvesonen i år – rundlurt i et politisk narrespill (15/03/2017)

Eventyrlig om biodrivstoff (15/03/2017)

Vil fjerne rundballeplast frå fôringsplassar (15/03/2017)

Bli med på å utvikle landbruket! (14/03/2017)

Oslo er kåret til Europas skoghovedstad 2017 (13/03/2017)

Ny skogbeskatning - kursserie for Viken Skog (13/03/2017)

Studenter søkes til sommerprosjekter i Viken Skog (13/03/2017)

Steibrua i Alvdal er nominert til byggepris (13/03/2017)

Husk fristene i tomtefesteloven (13/03/2017)

Veileder om skogbeskatning (13/03/2017)

Hjelp oss å bli bedre (10/03/2017)

Birgit Hagalid ny medarbeider (10/03/2017)

Hvem får Innlandets trepris i 2017? (10/03/2017)

Spørsmål og svar om biodrivstoff (10/03/2017)