Fakkeltog mot regjeringens rovviltpolitikk Bjørkelangen 22. januar

Rovviltnemdene i ulvesonen vedtok tidligere i høst å felle tre ulveflokker i revirene Mangen, Rømskog og Letjenna. Nå har Solberg-regjeringen overprøvd rovviltnemdene for tredje år på rad. Denne gangen kom vedtaket som stanser felling i Mangenreviret og Rømskogreviret kun få timer før jakten skulle starte.

Les mer »


Gratis time med advokat

Glommen Mjøsen Skog tilbyr alle sine andelseiere én time gratis juridisk hjelp.

Les mer »

Ny skogbruksleder i Sør-Hedmarken

André Bråtesveen er nytilsatt som skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog. Hans område blir Hamar, Vang og Løten.

Les mer »

Stor kursaktivitet innen jakt og utmarksnæring i 2020

Hittil i år er det satt opp 23 kurs innen jakt og utmarksnæring fordelt over hele landet. Først ut er Feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Eigersund den 25. januar.

Les mer »


Inspirasjonskveld

Vi inviterer til to regionale informasjonsmøter/Inspirasjonskvelder for medlemmer eller kommende medlemmer i valgkomiteene i skogeierlagene.

Les mer »

Fylkesnytt fra Innlandet 1/2020

Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte.

Les mer »

Når nok er nok

Det blir ingen jakt på ulvene i Mangen- og Rømskog-flokkene i Aurskog. Kun 12 timer før jakten skulle igangsettes, satte Klima- og miljødepartementet foten ned for lisensjakten. -Nå er det nok! Vi føler oss lurt og trakassert, og mister troen på demokratiske vedtak og kjenner på følelsen av å leve i et ulvereservat, sier Viken Skogs andelseiere i Østre Romerike skogeierlag, Jon Syver Sundby, Morten Haugerud og Lars Henrik Sundby.

Les mer »


Erstatning for sau tapt til rovvilt 2019

Fylkesmannen i Innlandet har mottatt 334 søknader om rovvilterstatning (64 søknader færre enn 2018) innen søknadsfristen 1. november 2019.

Les mer »

Stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte

Vi legger bak oss et år som Oppland og Hedmark og går samlet inn i det nye året som Innlandet. Innlandet har blitt landets største skogfylke, med 30 prosent av landets produktive skogareal og 40 prosent av avvirket volum til industrielt bruk.

Les mer »

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog for 2020

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Les mer »


Viktig med robust og langsiktig eierstruktur i Moelven

Moelven Industrier ASA er et industrilokomotiv som trenger solide og aktive eiere. Viken Skog vil bidra til å få etablert en eierstruktur til beste for Moelven.

Les mer »

Har aldri betalt mer formuesskatt enn nå

At skattebelastningen har økt, skyldes at verdien på selskapene har økt og det lave rentenivået. For mange er det papirverdier. Det gir økt skatt, men ikke nødvendigvis økte inntekter.

Les mer »

Nye Kilden viser 3D og tar imot GPS-data

I går lanserte NIBIO ein ny versjon av kartportalen Kilden. Her kan vi sjå kart i tre dimensjonar og få landskapet visualisert på nye måtar. Brukarane kan og laste opp eigne GPS-data og sette dei inn i Kilden-karta.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Venstres udemokratiske sinnelag (14/01/2020)

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler (14/01/2020)

Nå kan du bli skogbruksleder på Ringerike (14/01/2020)

Ny Business Controller på plass (14/01/2020)

Færrest mulig villsvin på minst mulig areal (14/01/2020)

Hva avgjør om skogeierne hogger? (14/01/2020)

Nye GIS-kurs i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (14/01/2020)

SKOGEN - ARENA FOR LIKESTILLING OG DEMOKRATI (11/01/2020)

Nye EU-krav kostbart for skogsmaskinbransjen (10/01/2020)

Klimafotavtrykket vårt vises i været på kloden hver eneste dag (10/01/2020)

Tre kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskin (10/01/2020)

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer (10/01/2020)

17 millioner kroner til næringsutviklingsarbeidet i Innlandet (10/01/2020)

Vedproduksjon til nye høyder (09/01/2020)

Offensivt eierskap – avgjørende for Moelven (09/01/2020)

Forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn (09/01/2020)

Fjordtømmer vant stor kontrakt på Sunnmøre (09/01/2020)

Husk brøyting når snøen kommer! (08/01/2020)

Ny global avtale om natur på gang (08/01/2020)

Ta steget inn i 2020 sammen med oss! (08/01/2020)

Mindre skogskader enn fryktet (08/01/2020)

Andelseiermøter i skogeierområdene i mars – Møt opp! (08/01/2020)

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2020 (08/01/2020)

Sivilombudsmannen: Verna skog kan ikke regnes som produktiv skog (08/01/2020)

Vi fyller Bamsrudlåven på Mysen for femte gang (06/01/2020)

Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr (06/01/2020)

Lisensfelling av ulv i Innlandet (06/01/2020)

RECO-kurs flyttes fra Bygland til Kongsberg (06/01/2020)

Inntil 400 000 kr ekstra i tilskot til landbruksbygg i tre (06/01/2020)

Glommen Mjøsen Skog SA største eier i Moelven (05/01/2020)