Direktørskifte og Aktivt Skogbruk markert på Skogkurs sitt årsmøte.

Skogkurs sitt årsmøte ble arrangert på Honne 23. mai. Gaute Nøkleholm ble gjenvalgt som styreleder, og det var heller ingen andre utskiftinger i styret. For øvrig var kun ordinære årsmøtesaker oppe til behandling.

Les mer »


Flerkulturell Friluftsfest

Over 2 000 flerkulturelle deltakere på tidenes friluftsfest ved Sognsvann i Oslo

Les mer »

Presseinvitasjon: Jensen og Dale åpner Eikefjord tømmerkai

Mandag 29. mai er både finansminister Siv Jensen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale tilstede når nye Eikefjord tømmerkai i Flora kommune åpner. I Eikefjord er tømmerkaia utvidet til 100 meter kaifront og totalkostnaden er 18 millioner kroner.

Les mer »

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv.

Les mer »


Overhalla barne- og ungdomskole går i dybden på skogplanting

Samarbeidet mellom Skogselskapet og skolen er et ledd i det nasjonale opplæringsprogrammet Lektor2-ordningen.

Les mer »

Skogkurs i fokus – kunnskap gir økt glede

Et aktivt skogbruk krever kunnskap i faget. Det gjelder både om du skal gjøre jobben selv eller om du skal være beslutningstaker og andre skal utføre det praktiske arbeidet.

Les mer »

Landbruksdirektoratet inviterer sju tømmerkaier videre

De sju som nå inviteres til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd er Lierstranda i Buskerud, Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn i Nordland. Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 mill. kroner og et tilskuddsbehov på over 80 mill. kroner.

Les mer »


Sverige tillater 74 tonns vogntog

Svensk skognæring er en stor og viktig næring for vårt broderland.

Les mer »

Årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Årsmøtet blir holdt 26. juni på Kvatningen i Overhalla fra kl. 10-12. Innkalling,saksliste og årsmelding finner du her. NB! Dette blir ikke lenger sendt ut pr post.

Les mer »

Elmia Wood – verdens største skogsmesse nærmer seg

Elmia-messen i Jönköping pågår fra 7.-10. juni og er en fantastisk mulighet til å se alt som skal til for å drive i skogen og alt som durer i skogen!

Les mer »


Nytt studiehefte og nettkurs i Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard ble revidert i 2016 og nå er nytt kurshefte på plass sammen med nettkurset. Den nye skogstandarden viderefører i store trekk innholdet og kravene fra forrige standard, men med en del endringer samt to nye kravpunkter. Totalt består skogstandarden nå av 27 kravpunkter.

Les mer »

EU-kommisjonen på ville veier

Diskusjonen om hvordan skog skal innarbeides i EUs opplegg for oppfølging av Paris-avtalen pågår for fullt i EU. Utgangspunktet er et forslag fra EU-kommisjonen som innebærer en sterk begrensing i landenes muligheter for å øke hogsten innenfor bærekraftige rammer.

Les mer »

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Nokre få ledige plassar på Islands-tur (19/05/2017)

Så flisene fyker før tømmerhugger-VM (19/05/2017)

Vi elskar skog (19/05/2017)

Fremskritt på Energigården i Ukraina (19/05/2017)

Skolekonkurransen 59*Topptur skrives inn i historiebøkene! (18/05/2017)

Mye nedbør nå- Hvordan står det til med skogsbilveiene? (18/05/2017)

– Limtre tåler fullstendig brannforløp (18/05/2017)

Feil og fakta om biodrivstoff fra skogen (18/05/2017)

Tid for ungskogpleie (18/05/2017)

Siste frist for barmarkstillegget! (18/05/2017)

-Hvilken skogkategori tilhører du ligningsmessig? (18/05/2017)

Skog og Tre 2017 (17/05/2017)

Skogambassadørar sår tankar om skogplanting (16/05/2017)

Skogsymposium og fløterfestival (16/05/2017)

Trønderne planter klimaskog (16/05/2017)

Faktaark om askeskuddsjuke (15/05/2017)

Leilighetsbygg i «moderne laft» (15/05/2017)

Topptur og konkurranse for naturbrukselever (15/05/2017)

RECO - en suksess i Norge (15/05/2017)

Det stri mot all fornuft (14/05/2017)

Inviterar til fest i Eikefjord (13/05/2017)

Nye skogbruksplaner på Hadeland (11/05/2017)

Konsesjonsloven, kommentar til Stortingshøring i dag (11/05/2017)

Pressemelding Ingen grønn gjennomføringskraft (11/05/2017)

Det blåser opp til trevind (11/05/2017)

NORSKOG er hørt i Revidert Nasjonalbudsjett (11/05/2017)

Gode priser på gran sagtømmer (10/05/2017)

Glommen og Høland entreprenør bygger om Hølvannveien i Hemnes, Akershus (10/05/2017)

En positiv avisartikkel om hogst! (09/05/2017)

Hedmark – det naturlige valget (09/05/2017)