Ny skogindustri på Vestlandet

Eit dotterselskap av Tschudi Shipping Company AS har utarbeidd planar for eit nytt sagbruk med foredling av biprodukt på Vestlandet. Føresett sluttfinansiering vil bygging av anlegget starte ved årsskiftet og produksjonen kan vere igang mot slutten av 2018 seier styreleiar Arne J Grønn i dotterselskapet.

Les mer »


Hvem skal betale for ulvens middag?

For mange skogeiere er inntekter knyttet til jakt en viktig del av inntektsgrunnlaget. Hvem skal ta regningen når ulven forsyner seg av elgbestanden?

Les mer »

Feil og fakta om biodrivstoff

Biodrivstoff har vært heftig debattert etter Stortingets vedtak om opptrapping av omsetningskravet. Dessverre preges debatten av manglende kunnskap, skriver administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, i en kronikk i Nationen i dag.

Les mer »

Grønn verdiskaping og byutvikling.

Skognæringsforum Nordland arrangerer i samarbeid med tredriver i Nordland Seminar Grønn verdiskaping og byutvikling i Stormen Litteratursalen Bodø 15. mars 2017.

Les mer »


Skogindustri på hugget

Det er grunn til å glede seg over at det stadig kommer positive nyheter fra skogbasert industri rundt om i landet.

Les mer »

Ønsker ulveinnspill fra juridiske miljøer

Klima- og miljødepartementet har vært i kontakt med en rekke ledende miljø- og folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler for å få flere vurderinger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltningen av ulv, skriver Nationen

Les mer »

Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring

Landbruk og miljø møtes i felles interesse for bevaring og bruk av landbrukets biologiske mangfold. Ny nasjonal rapport setter fokus på artene som støtter opp om landbrukets ulike økosystemer.

Les mer »


Spesialfuru fra Solør til Risør Trebåtbyggeri

Da Risør Trebåtbyggeri skulle ha spesialfuru til en båt, måtte Tom Kristiansen I Glommen ut og lete. Den perfekte furua til dette prosjektet fant han i Solør. Og det er ikke overraskende.

Les mer »

Åpen konferanse i Forollhogna

Konferansen går av stabelen 13. mars 2017 på Mjuklia Gjestgård i Rennebu. Villrein, ferdsel, gårdsturisme og verdiskapning er blant temaene denne dagen.

Les mer »

Tømmerkaiar i Nordland og Troms.

Skogreisinga i Nord-Norge har etter kvart vist svært gode gode resultat og dei første hogstane er igang. SINTEF-rapporten «Transport av skogsvirke i kyststrøk» (2011) konkluderte med at lange fjordar og kort avstand frå skog til sjø førte til trong for fleire kaier (men gjerne mindre) enn lenger sør.

Les mer »


Tilskudd til tettere planting videreføres

Ordningen med tilskudd til tettere planting som klimatiltak ble innført i fjor og videreføres nå med de samme betingelser i 2017. I tillegg åpnes det for tilskudd til suppleringsplanting innenfor ordningen.

Les mer »

Bli med på studietur til gardsvarmeanlegg for flis og ved

Onsdag 15. mars kan du vere med på studietur til gardsvarmeanlegg for flis og ved på Gardermoen. Turen passar for deg som vil lære om drift og praktiske løysingar for anlegg, og vil være spesielt nyttig dersom du går med tankar om å starte eiget anlegg.

Les mer »

Lei hytte i vinterferien gjennom Statskog

Statskog leier ut hytter i vinterferien i hele landet. Mange av hyttene ligger i fantastiske naturområder som folk bør unne seg å oppleve.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar (15/02/2017)

Skogsamling: Berekraftig skogbruk - samarbeid og prioritering av innsats i 2017 (15/02/2017)

Vil bli ledende på industriell bygging (14/02/2017)

Skog-spaltist nominert til kokebøkenes Oscar (14/02/2017)

Rimelig hytteutleie hos Statskog i vinterferien (14/02/2017)

Skogvernerstatning er ikke skattefrie ut av aksjeselskap (13/02/2017)

Søke om nasjonale rentemidler av skogfond (13/02/2017)

Skogsmaskinen er hjem nummer to (13/02/2017)

Vil gjøre naturen målbar (13/02/2017)

Skal bli ledende på industriell bygging (13/02/2017)

Innovasjon tufta på det etablerte (13/02/2017)

Flere skogkvelder med tema tømmerkonto i anmarsj (13/02/2017)

NORSKOG kritisk til KLD i rovvilthøring (13/02/2017)

Om gran og andre treslag i Distriktssendinga i Nordland NRK radio. (13/02/2017)

Hva bør egentlig en skogbruksplan inneholde? (12/02/2017)

KONKURRANSE! VINN STIHL MS170 MOTORSAG VERDT 2650,-! (12/02/2017)

Jakttida for ulv bør utvides (11/02/2017)

Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff (10/02/2017)

Endring av rovviltforskriften er et slag i lufta hvis det ikke samtidig åpnes for jakt (10/02/2017)

Får tidlige tips om effektiv kjøring (10/02/2017)

Nordisk ministerråd lanserer samarbeidsprogram for hav- og landbrukssektoren (10/02/2017)

Nytt prosjekt: Gode skogsvegløysingar i Rogaland (10/02/2017)

Winter Forest Camp (10/02/2017)

Bestill skogplanter nå! (09/02/2017)

NM på ski 2017 (09/02/2017)

Markadagen 2017 med stor oppslutning (09/02/2017)

40 prosent tilskudd til gjødsling i år også (09/02/2017)

Oppstart for Bio4Fuels (09/02/2017)

Skogmeldinga sikrer aktiviteten i Opplandsskogene (09/02/2017)

Verdens høyeste trehus (09/02/2017)