Webinar om fallviltarbeid og ettersøk

Skogkurs arrangerer et webinar for kommunale viltforvaltere og kommunale fallviltmannskap med tema fallviltarbeid og ettersøk 2. juni  12.00 – 14.00

Les mer »


Regjeringen foreslår å redusere tilskudd til skogplanting

Stortinget vedtok i april et ekstraordinært tilskudd til skogplanting på kroner 1,50 pr plante og ba regjeringen følge opp dette i revidert nasjonalbudsjett. Det var en klar forståelse av at dette skulle være friske midler, men forslaget nå er at det tas fra skogsbilveger og - kaier.

Les mer »

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

Regjeringen vil åpne for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører, og at Investinor skal kunne forvalte midlene, dersom det ikke finnes egnede private forvaltere. NORSKOG berømmer Regjeringen for å finne løsninger som stimulerer til økt investering i norsk skog- og treindustri.

Les mer »

Gode fordelsrabatter med Agrol og Agricard

Som skogeier i Glommen Mjøsen Skog er du sikkert opptatt av å gjøre gode kjøp. Gjennom fordelsavtalene i Agrol har kan du spare tid og penger på over 40 rabattavtaler hele året.

Les mer »


Skogkurs rendyrker egen kjernevirksomhet

Skogkurs er i dag største eier av eiendomsselskapet Skogbrukets konferansesenter AS på Honne, og står for daglig ledelse. Eiendommen består av 240 dekar og ca 6000 m2 bygningsmasse, og tar derfor en del tid og ressurser.

Les mer »

Miljøsiden krever en skogpolitikk kun på naturens premisser

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Sabima og WWF har henvendt seg til politikerne i anledning høsten valg. I fellesskap krever de omfattende endringer i skogpolitikken som de hevder er nødvendige for å redde naturmangfoldet og sikre naturlig karbonlagring.

Les mer »

Gjennombrudd for økte skoginvesteringer

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) å endre Investinors mandat slik at skogmidlene kan inngå i felles fond med private aktører.

Les mer »


Fremmedartene inntar skogen

Nå livner det til i skogen igjen, og mange steder dukker det opp vekster som ikke har vært så vanlige i skogen inntil nylig. Fremmedartene Rødhyll (Sambucus racemosa) og Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er to av dem.

Les mer »

Mange søknader om tømmerkai

Tømmerkaiutbygging har vore ein suksess i Norge. 30 stader er no utbygd eller under utbygging sidan 2013. Men det er ikkje slutt. Innan fristen 15. april i år kjenner vi til at det er kome 9 nye søknader til Landbruksdirektoratet om statstilskot.

Les mer »

Fulltegnet med plantører - unntatt i fire kommuner

- Interessen har vært overveldende og nå har vi dekket de ledige plantørjobbene med unntak av fire kommuner, sier skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad i Glommen Mjøsen Skog. - Nå er det kun behov for plantører i Nord-Odal, Stor-Elvdal, Åmot og Trysil.

Les mer »


Skolekonkurranse

Frem til 18. juni kan skoler delta på Skolekonkurransen TreOmTre, og være med i trekningen av fin premie til skolen. Denne gangen går konkurransen ut på å heie på uteundervisning. Gjennom bilder eller video skal elevene fortelle om en god uteskoledag.

Les mer »

Ny ansatt ved Skogfrøverket

Per Ove Væråmoen er ansatt som foredlingstekniker ved Skogfrøverket. Det var 24 søkere til den utlyste stillingen. Væråmoen har allsidig bakgrunn fra skogbruk og offentlig forvaltning. Han begynner i stillingen 16. august.

Les mer »

Norske trær er med på en miljøvennlig reise ut i verden – Skog & Markedsnytt #2

Virkessjef Johan Djurberg i Stora Enso deltok på Viken Skogs andre utgave av Skog & Markedsnytt torsdag. Djurberg fortalte blant annet om nye kartong- og trefiberprodukter de har utviklet og som erstatter varer av plast. – Norsk tømmer er en viktig bidragsyter til disse miljøvennlige produktene, sa virkessjefen i direktesendingen.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Tom (67) har jobbet 45 år i Viken Skog. Nå gir han seg. (07/05/2021)

Uåret som gikk helt fint ved bevisst arbeid (07/05/2021)

Tillitsvalgte i Solør mobiliserer (07/05/2021)

Ny kalkulator - lønn deg selv med skogfond (07/05/2021)

Registreringsplikt for tømmervogn? (06/05/2021)

NTP-hvor ble det av godstrafikken? (06/05/2021)

Løsning for bygg med royalbehandlet kledning (05/05/2021)

Programmet til årets Skog & Tre er klart! (04/05/2021)

Sesongarbeidere: – Norsk ungdom kan og vil, sier Jonas Gahr Støre (Ap) (04/05/2021)

Økende skogplanting (04/05/2021)

Foredlingsprogram for furu (04/05/2021)

Vi søker etter ny rådgiver (04/05/2021)

Grunneierstyrt forvaltning bidrar til mer effektiv villsvinjakt (04/05/2021)

Skogkurspodden: Skogsvei spesial episode 3 - Olsenbanden og Dynamitt Harry (03/05/2021)

Virkesverdi som nettkurs 6. mai (kveldstid) (02/05/2021)

Pia Piroschka Otte ny forskningsleder i Ruralis (01/05/2021)

DiBKs veileder - royalbehandlet kledning (01/05/2021)

Kan få 1,50 ekstra per plante (30/04/2021)

Tidenes start på året for Moelven (30/04/2021)

WoodWorks! Cluster inviterer til webinaruke (30/04/2021)

Gratis webinar i Veivedlikeholdsøkonomi (30/04/2021)

Vurderer mulighetene for å etablere ny industri i Gudbrandsdalen (29/04/2021)

- Må hogge for å hindre store barkbilleangrep (29/04/2021)

Planting og såing av furu – ny Skogkurs veileder (29/04/2021)

Gjelsten kjøper Verdalsbruket AS (28/04/2021)

Beslektede hunngauper etablerer territorier i nærheten av hverandre (28/04/2021)

Sverige: For første gang er furu mest populær (28/04/2021)

AT Skog SA kjøper alle aksjene i Hasås AS (28/04/2021)

Villsvinwebinar biologi, jakt og slakt (27/04/2021)

Vedforbruket i Trøndelag (27/04/2021)