Valg av referansebane for forvaltet skog i klimaavtalen med EU

Skog og annen arealbruk vil være en del av klimaavtalen mellom Norge og EU. Avtalen gjelder kutt i utslipp innen 2030. Endringer i opptaket av CO2 i skogen vil etter EU sitt regelverk måles på basis av en referansebane for perioden 2021-2030.

Les mer »


NOK EN VELLYKKET SKOGDAG/KVELD

Sammen med kvinnegruppa LUNAR hadde vi en flott skogdag/kveld i skogen på Flørenes i Lillesand.

Les mer »

Krever vederlag fra Austri Raskiftet for bruk av skogsbilveger

En rekke grunneiere i Trysil og Åmot krever vederlag fra Austri Raskiftet for bruken av skogsbilveger i forbindelse med driften av vindkraftverket. Saken skal behandles av Eidsivating lagmannsrett i juni, skriver Østlendingen.

Les mer »

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019

Det blir en enklere og bedre tilskuddsordning med 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.Tilskudd ved nyplanting videreføres.

Les mer »


Regjeringen har besluttet en referansebane for skog i klimaavtalen med EU som gir rom for økt hogst.

Norge legger til grunn en metodikk som ligner på Finland når det gjelder utarbeidelse av referansebanen. Gitt at vilkår er tilstede for kompensasjon i Norge og EU som helhet vil den norske avvirkningen kunne bli på 16,5 mill m3 rundvirke inkludert ved.

Les mer »

Ny podkast: Kantsoner

  At kantsoner er viktige miljøelementer i skogen er vel kjent. Men hva er det som gjør slike soner så viktige? Hvilke krav til kantsoner har vi? Og hvordan ser egentlig en god kantsone ut?

Les mer »

Lærling i maskin på 55 tonn

Marius Omsrud er lærling som skogsmaskinsjåfør i bratte Valdres. Den rolige gutten visste tidlig at han ville jobbe selvstendig og ta avgjørelsene selv. Derfor valgte han frihet under ansvar i skogen fremfor anleggsbransjen.

Les mer »


Kurs for feltkartleggere - MiS med NiN

Landbruksdirektoratet tilbyr kurs for skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til ny MiS-instruks.

Les mer »

Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019

Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.

Les mer »

Fyrer kyllingfjøsene med flis

For fem år siden la Jo Pollestad på Jæren opp vannbåren varme med fliskjele til kyllingfjøsene sine. – Jeg har fått en mer økonomisk og mer klimavennlig varmeproduksjon, som også gir bedre dyrevelferd, sier han.

Les mer »


1. mars er fristen for å søke tilskudd fra rentemidler

Dersom du har planer om å søke tilskudd fra nasjonale rentemidler 2019 er fristen fredag 1. mars. Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene som direktoratet forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme.

Les mer »

Skogsymposium 2019: Klimasmart skogproduksjon

Klimaendringer vil føre til stadig mer nedbør og vind, stadig flere skred, flommer og mildere vintre.

Les mer »

Fylkesmannen tilrår to nye skogvernområder i Åmot kommune

Fylkesmannen har sendt over sin tilråding om vern av to nye naturreservat i Åmot kommune; Turtroa naturreservat og Kildeøyene naturreservat.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Tilskudd til suppleringsplanting og tettere planting 2019 (21/02/2019)

Skogbruksplankurs i Nordre Land (21/02/2019)

FAO-meeting in Rome: NordGen argue that native breeds must be eaten in order to be saved? (20/02/2019)

Presisjonsskogbruk kan redusere råteskader i skog (20/02/2019)

Treplanting i stor skala kan ta bort ti års CO?-utslipp (20/02/2019)

Fokus på kurs hos AT Skog (20/02/2019)

Å verne frivillig (20/02/2019)

Framlegg til frivillig skogvern - Nordåker naturreservat (20/02/2019)

Mobilisering for gode fellesløysingar på skogsveg (20/02/2019)

Klarälvslaksen tema på Villakskonferansen 2019 (20/02/2019)

Velkommen til demonstrasjon av skogsmaskiner på biodrivstoff! (20/02/2019)

Treplanting i stor skala kan ta bort ti års CO2-utslipp (19/02/2019)

Redd skogen fra snøbrekk (19/02/2019)

NORSKOG søker skogkonsulent (18/02/2019)

Endringer i ledelsen i Alvdal Skurlag (18/02/2019)

Enormt volum av gran i skogforsøksfelt i Gudbrandsdalen (18/02/2019)

Rogaland Senterparti vil ha sitkagran (17/02/2019)

-Skogen skal vokse og skogen skal brukes! (15/02/2019)

-Man kan ikke sette en «osteklokke rundt skogen! (15/02/2019)

Shelterwood gjør sin første investering (15/02/2019)

Presisjonsskogbruk kan redusere råteskader i skog (15/02/2019)

Skogeiernes inntekt har økt (15/02/2019)

- Skog er avgjørende i klimakampen (14/02/2019)

Markberedning i Trøndelag (14/02/2019)

- Skogen må brukes! (14/02/2019)

Rekordår i AT Skog (14/02/2019)

Ny film om ryddetrær (14/02/2019)

Båndtvang for hunder under ekstraordinære forhold for å beskytte vilt (13/02/2019)

Egersund Tømmerkai under utbygging (13/02/2019)

Shelterwood investerer 8 mill i Saga Wood (13/02/2019)