Utmark som næring – nytt kurs

Skogbrukets Kursinstitutt har i samarbeid med NORSKOG, utviklet opplæringstilbudet: Utmark som næring. Første kurs er satt opp på Honne, Biri 7.-8. juni 2019.

Les mer »


Sjekk om formuesverdiene dine er riktige

Det kan være feil i de forhåndsutfylte formuesverdiene på skog, gårdsbruk og annen fast eiendom, skriver Regnskap Norge på sine nettsider.

Les mer »

Kvinner i Skogbruket søker ny daglig leder

Vår daglige leder gjennom mange år har nådd pensjonsalder,og vi søker hennes erstatter.

Les mer »

Film om ungskogpleie

Traileren til den nye svensk/norske samproduksjonen er ute på YouTube nå!

Les mer »


Tilskudd for 2019 - nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 2,8 millioner kroner til prosjekter som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

Les mer »

Årsmøtet 2019- Viken Skog inviterer alle andelslagene til et tettere samarbeid

Viken Skogs årsmøte 2019 ble avholdt 10.april i Kongsberg. Samvirketanken står sterkt i Viken Skog og styreleder Breivik inviterer alle andelslagene til et tettere samarbeid i 2019!

Les mer »

Landbruksdirektoratet utvikler kurs i Miljøregistrering i skog ved bruk av NiN.

Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for variasjonen i norsk natur somt ble tatt i bruk i MiS-kartleggingen i 2017.

Les mer »


Årsmøtet i Viken Skog SA 2019 - oppsummering

Årsmøtet i Viken Skog ble avholdt 9.april. En viktig sak var behandlingen av Vitaliseringsutvalgets forslag om å avvikle skogeierområdene. I generaldebatten ble også mange viktige saker diskutert.

Les mer »

Forhåndsutfylte selvangivelser

Glommen har blitt oppmerksom på at de forhåndsutfylte selvangivelsene for 2018 inneholder feil blant annet når det gjelder formuesverdien på skog.

Les mer »

Viken Skog i førersetet etter solide tall

Viken skog har nå tett innpå 30 prosent av tømmermakedet i Norge og er landets største skogeiersamvirke. Det går så det suser. Utfordringen fremover er å legge til rette for ny skogindustri i Norge. Det er nå bransjen har styringsfart.

Les mer »


Helge Evju utnevnt til æresmedlem i Viken Skog

Æresmedlemskap er stiftet for å hedre enkeltmennesker som har ytt særlig innsats for Viken Skog. Det er flere år siden den sist ble tildelt, og i Viken Skog har to gjenlevende æresmedlemmer; Torkel Wetterhus og Per Stamnes.

Les mer »

Høring av verneplan for fredning av Kvelderønningen i Larvik

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sender med dette ut en høring av verneplan for Kvelderønningen i Larvik kommune i Vestfold. Det ble meldt oppstart på området våren 2018.

Les mer »

Nytt kurstilbud: Risikovurdering av skog langs kraftlinjer

Det nye kurset skal bidra til færre trær på kraftlinjene ved storm, uvær og snøfall.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Olav Breivik gjenvalgt til styreleder sjette året på rad (10/04/2019)

Fusjon mellom Mjøsen og Glommen er viktig for skogeierne (10/04/2019)

Forslag om vern av tre nye skogsområder og utvidelse av eksisterende naturreservat (10/04/2019)

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn! (10/04/2019)

Sensurerer prisene i tømmermarkedet (10/04/2019)

Utmark som næring - nytt kurs (10/04/2019)

La oss reise skogen (09/04/2019)

Planting for klima – evalueringa av tiltaket ferdig (09/04/2019)

Kan vi forvente store barkebilleangrep i sommer? (08/04/2019)

Nytt verktøy for å hindre sporskader på plass (08/04/2019)

Sikre deg barmarkstillegget! (08/04/2019)

Flertall, mindretall, beitedyr og rovdyr (08/04/2019)

Aftenposten markerer seg motstrøms! (08/04/2019)

Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner (08/04/2019)

Skogplanting gir god klimaeffekt (05/04/2019)

Intensjonsvedtak om fusjon (05/04/2019)

Synliggjør viltprodukt for forbrukere (05/04/2019)

Skatt og skogfond er aktuelt som aldri før! (05/04/2019)

Stihl og Kvinner i skogbruker er sant (05/04/2019)

Er det fritt fram for overvåking i skog og utmark? (05/04/2019)

Planting av skog på nye arealer (04/04/2019)

Klimaendringer baner vei for barkbillene i Europa (04/04/2019)

Hvorfor være andelseier? (04/04/2019)

Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak (04/04/2019)

Insektskader fører til at skogen i Europa dør (04/04/2019)

Skatt og samfunnsbidrag (04/04/2019)

Maskinparken TRE vant Årets trebyggeri 2018 (03/04/2019)

Gode erfaringer med nytt målereglement for sagtømmer (03/04/2019)

Deler ut stipend til skogforskning (03/04/2019)

Klima og miljø – samme sak? (03/04/2019)