Jonas Gahr Støres Nei til salg av Norge

"I Norge er det en viktig verdi at vi eier naturressurser sammen", skriver Jonas Gahr Støre i en gjestekommentar i Nationen 14.august. Han mener det er galt å selge «store deler av Norge» og han hevder at salg av skogsområder dessuten vil føre til at færre får tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Les mer »


Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Les mer »

Utviklingsmuligheter for Norske Skog

Phillip André Reme ser muligheter for en lang rekke produkter der trær er råstoff.

Les mer »

Dødelig skogssykdom sprer seg langs norske elver

Mange arter i den sopplignende organismeslekten Phytophtora har kommet til Norge med importerte planter. De har allerede tatt livet av et stort antall trær langs norske elver - fra Glomma til Nidelva, og forskere frykter at dette bare er begynnelsen.

Les mer »


Ny frist for Norske Skog

Fristen for Norske Skog for å komme til enighet med kreditorene er utsatt til 23. august.

Les mer »

- Skog og trenæringen er en viktig del av løsningen!

- Vi må tørre å være litt djerve når vi skal satse. Industrimeldingen hadde noen små positive elementer, men manglet det viktigste, nemlig en klar prioritering om hva vi skal satse tungt på av næringer fremover.

Les mer »

Stor enighet om skognæringspolitikken

Valgkampmøtet på Norske Skog Skogn viste brei enighet om skognæringspolitikken, på tvers av partigrensene.

Les mer »


Ny adm dir i Mjøsen Skog

Steffen Skolseg (50) blir ny administrerende direktør i Mjøsen Skog.

Les mer »

Fagsamling vei 2017 - i Molde

Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging og organisering av skogbrukets infrastruktur.

Les mer »

Skogen helt avgjørende for å nå klimamålene

Dette var den klare konklusjonen på møtene i Arendal. Både LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Idar Kreutzer fra Finans Norge og en rekke andre understreket. dette.

Les mer »


Tretoppene

Arkitektenes nyeste bidrag til det grønne skiftet er å bygge høyhus i tre. Snart skal verdens høyeste rage over Mjøsa.

Les mer »

Løyve til skadefelling av ein jerv i Hjelmeland, Sauda, Suldal og Forsand

Fylkesmannen i Rogaland har etter søknad frå Rogaland Sau og Geit, gitt løyve til skadefelling av ein jerv i kommunane Hjelmeland, Sauda, Suldal og Forsand. Løyvet gjeld i tida frå 17. august 2017 til og med 31. august 2017. Jakta vert utført av skadefellingslaget i Rogaland.

Les mer »

Jonas Gahr-Støre åpnet Energigårdens nye biodrivstoffstasjon

Torsdag 17. august ble Norges første komplette biodrivstoffstasjon åpnet på Energigården. Stasjonen viser alle de fire typene – biogass, biodiesel, bioetanol og biokraft (til elbiler), og er slik sett unik.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

72 studenter ønsker å ta skogfaglig bachelor-utdanning (18/08/2017)

Treffsikker ungdom (18/08/2017)

Ei heilt avgjerande satsing (18/08/2017)

Glommen er vertskap for Elgfestivalens skogdag fredag 1. september (18/08/2017)

Hva mener stortingspartiene om skog? (17/08/2017)

Kjemper mot prydplante på rømmen (17/08/2017)

Populære hytter til utleie i hele Norge (17/08/2017)

Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella (17/08/2017)

Norske Skog-aksjene steg 90 prosent i verdi (17/08/2017)

Skogfrøverkets årsmelding (17/08/2017)

-Sommerprosjektet er gull verdt (16/08/2017)

STOR AKTIVITET PÅ DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGENE (16/08/2017)

Forbud mot å legge ut fôr og saltslikkesteiner til ville hjortedyr (16/08/2017)

Miljøminister Helgesen åpner Vikerfjell naturreservat (15/08/2017)

Norges største næringsbygg i massivtre (15/08/2017)

Steinkjers «Hjertebarn» bygges i massivtre (15/08/2017)

Her er NIBIOs nye forskningsdirektør (15/08/2017)

Norske skog trenger tømmer! (15/08/2017)

Filmen «Spårlös» – nå også under norske forhold! (15/08/2017)

Plast ut - tre inn (14/08/2017)

Juletrekurs med fokus på økonomi og administrasjon (14/08/2017)

Klyngeleder for satsing på bygg i tre i innlandet (14/08/2017)

Kapital til norsk skognæring (14/08/2017)

Hvor store effekter på verdiskapningen har Innovasjon Norges virkemidler egentlig? (14/08/2017)

Valgkampmøte på Skogn (14/08/2017)

Covering up for Scots pine seeds (14/08/2017)

Rekrutter til skogs (11/08/2017)

Kva slags eigedommar er unntatt konsesjonsplikt, buplikt og priskontroll etter lovendringa? (11/08/2017)

Nye retningslinjer skal bedre overvåking av skogressurser (11/08/2017)

Skognæringen vil bidra til det klimanøytrale samfunnet. Hva skal til for å nå målet? (11/08/2017)