Norske Skogs styreleder går av

Styreleder i Norske Skog varsler at han går av på ekstraordinær generalforsamling 10. august 2016, skriver DN.

Les mer »


Minneord om Helge Urstrømmen

Helge Urstrømmen døde brått mandag 11. juni, 59 år gammel. Helges død er et stort tap for hele Skog-Norge. Vi har mistet en person med et stort engasjement for skogen. 

Les mer »

Skogbruket i fokus under Arendalsuka

Skogeiersamvirket deltar aktivt under Arendalsuka, både med stand og seminar. Fredag 19. august vil det bli mye oppmerksomhet rund skog og jord. Hold av dagen og bli med!

 

Les mer »

Helge Urstrømmen er død

Glommens disponent Helge Urstrømmen har gått bort, 59 år gammel.

Les mer »


Midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic wasting disease - CWD

CWD er en dødelig hjortesykdom som ble oppdaget i Norge for første gang i april i år. Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt nye regler for å begrense spredningen av CWD blant hjortedyr.

Les mer »

Temakart Rogaland - kartløysing for pilotprosjektet "Planting for klima"

I oppstarten av det treårige pilotprosjektet «Planting for klima» er det utført ei kartanalyse av heile Rogaland for å sjå kva areal som potensielt kan plantast. Denne analysen kan no sjåast i kartløysinga Temakart Rogaland.

Les mer »

På feltarbeid i vinter(eik)land

I tett snøfall i slutten av april dro vi til Sørlandet for å følge opp et eikeforsøk, med målinger av trær og rydding i plantefeltet. Det ble en kald og våt opplevelse, men ga god kunnskap om vekst og vitalitet hos blant annet vintereik.

Les mer »


Ikke behov for nye bærekraftskriterier

Det er ikke behov for nye bærekraftskriterierier for fast biomasse fra skogen. Dette er det klare budskapet fra nordiske skogeiere til de nordiske landbruksministrene under møtet i Nordisk ministerråd i Finalnd forrige uke. 

Les mer »

Bli med på Arendalsuka!

Skogeiersamvirket deltar aktivt under Arendalsuka, både med stand og seminar. Fredag 19. august vil det bli mye oppmerksomhet rund skog og jord. Hold av dagen og bli med!

Les mer »

Trefiber i utvikling av fiskefor

Mulighetene for å bruke slam fra fiskeoppdrett og tremassefabrikk til produksjon av fiskefor til oppdrett av settefisk kartlegges i et samarbeidsprosjekt mellom representanter fra skogindustrien i Trøndelag, oppdrettsnæringa og ledende forskningsmiljø på fiskeri og havbruk.

Les mer »


Konferanse om sirkulær bioøkonomi i København 25.-26. oktober 2016.

Biosmart og Bygdeforskning arrangerer sammen med prosjektene SusValueWaste og Cycle konferansen «Research and innovation pathways towards a circular bio-economy».

Les mer »

Et liv i skogen

Hvert år blir 50.000 av Norges i alt 11 milliarder trær målt og registrert for å gi et bilde av skogen og skogressursene. Knut Ole Viken er en av dem som hvert år er ute i felt for å taksere skog.

Les mer »

Årsstudium i grønt entreprenørskap

Grønt entreprenørskap gir deg økt kompetanse om arbeid med innovasjon og entreprenørskap i lokalsamfunnet, knyttet til landsbygda og relaterte næringer.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Behov for en ekstraordinær satsing på infrastruktur (07/07/2016)

Nye reglar om erstatning for naturskadar (07/07/2016)

300 000 kr ekstra til skogsvegene i Oppland (07/07/2016)

NORSKOG ber vegmyndighetene gi dispensasjon for tømmertransport (06/07/2016)

NORSKOG ønsker økt helhetlig tenking i NTP (06/07/2016)

Skogforskningen i vest jubilerer (05/07/2016)

Vindafjord - ny pilotkommune (05/07/2016)

Bygdeforskere med bidrag i Routledge International Handbook of Rural Studies (04/07/2016)

Ekstramidler til skogsveier 2016 (04/07/2016)

Frode Hjorth slutter i SB Skog (01/07/2016)

Is Nordic forestry prepared for climate change? (01/07/2016)

Styrker samarbeidet for en skogsbasert bioøkonomi (01/07/2016)

Frode Hjorth ansatt som daglig leder (01/07/2016)

Nå kan du utdanne deg til å tenke grønt (01/07/2016)

Aktive beitelag sikrer god drift i utmarka (01/07/2016)

Styrker samarbeidet for en varig skogsbasert bioøkonomi (30/06/2016)

Flerkulturell Friluftsfest på Sognsvann (30/06/2016)

Årsmelding 2015 (30/06/2016)

To alternative forslag for jakttid på høring (30/06/2016)

– Vil gi flere engasjerte skogeiere (29/06/2016)

Vil selge biobasert byggevarme (29/06/2016)

Lensa har videreført ordningen med skogpådrivere (29/06/2016)

Sommerjobb med en vri i Viken Skog (29/06/2016)

Felt App Pro effektiviserer og hever kvaliteten på arbeidet (29/06/2016)

National forest inventories and remote sensing – better information, better decisions (29/06/2016)

Skog- og landbruksorganisasjoner er viktige drivere for en global bærekraftig utvikling (29/06/2016)

Til himmels med humlene (29/06/2016)

Regjeringen vil fjerne priskontrollen for rene skogeiendommer! (28/06/2016)

Vil endre føreskrift for tømmertransport (28/06/2016)

Vil fjerne priskontrollen på skogeiendommer (28/06/2016)