Tillitsvalgte gir grønt lys for å fortsette fusjonsarbeidet

Lederne for Glommens 7 skogeierområder og styret var samlet i går kveld for å diskutere videre framdrift og innhold i det foreliggende fusjonsutkastet mellom Glommen og Mjøsen.

Les mer »


Ti overraskende fakta om juletreet!

Denne uka er det på tide å skaffe juletre, hvis du ikke allerede har gjort det. Vi deler noen juletrefakta som du kanskje ikke var klar over.

Les mer »

Nytt kurstilbud - Dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskiner

Arbeidsmiljølovens «Forskrift om utførelse av arbeid» setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker. Kurset omfatter også periodisk kontroll

Les mer »

Regjeringens ulvevedtak – et nytt svik mot Distrikts-Norge!

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har i dag overprøvd rovviltnemdenes vedtak om å tillate lisensfelling av tre ulveflokker i Hedmark og Akershus kommende vinter. I stedet åpner departementet for lisensfelling av kun én flokk, den såkalte Slettåsflokken.

Les mer »


Rekruttering til skogsektoren

Med et tett og godt samarbeid med Velg Skog, administrasjon av www.medskogsomjobb.no og en rekke andre utadrettede aktiviteter har Skogselskapet en viktig rolle for rekruttering til skogsektoren i Norge.

Les mer »

Velg Skog med nye nettsider

Velg Skog har lansert sin nye nettside. Et av hovedformålene med nettsiden er å ha en skreddersydd informasjon om skogutdanningen i Norge og bidra til rekruttering til skogfagene.

Les mer »

Frivillig vern gir tre nye naturreservat i Rogaland

Tre område med kystfuruskog er verna som naturreservat etter frivillig vern av skog; Stråtveit naturreservat i Vindafjord, Hellebrekkene naturreservat i Tysvær og Hesten naturreservat i Forsand og Strand kommunar.

Les mer »


Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2019

Klima- og miljødepartementet (KLD) har den 17. desember 2018 vedtatt at Slettåsflokken kan felles på lisensfelling. Kvoten er på 3 dyr, men dersom det viser seg at det er flere enn 3 dyr i flokken kan departementet utvide kvoten.

Les mer »

Hvordan fikk skogskolen 5,5 millioner til nytt utstyr?

Buskerud fylkeskommune har bevilget fem millioner kroner til nytt skogsutstyr på «Saggrenda» i Kongsberg. Næringen ved Viken Skog fulgte opp med nesten en halv million til. Suksessen lå i samarbeid og utholdenhet.

Les mer »

Ulvevedtaket skytes ned fra alle hold skriver Østlendingen i dag

Glommens næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen spør i dagenes Østlendingen om Statsminister Erna Solberg virkelig hører til i partiet hun er leder for.

Les mer »


Regjeringen Solberg overprøver nok en gang Stortinget

Dette er jo nærmest en oppfordring til distriktsbefolkningen om å finne frem de gule vestene og markere sin misnøye med regjeringen og sin støtte til Stortingsflertallet.

Les mer »

Klagesak om lisenfelling av ulv innenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen denne vinteren. Klagene er tatt delvis til følge.

Les mer »

Kilder til NRK: – Regjeringen sier nei til felling av to flokker i ulvesonen

Rovviltnemndene ville felle til sammen tre revir innenfor ulvesonen. Etter klagebehandling har Klima- og miljødepartementet bestemt at to av flokkene likevel får leve, opplyser kilder til NRK.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Norges første sagbruk med røntgensyn (17/12/2018)

Oppstartsvarsel for Skuta, Sigridbrenna, Nekfallet og Gitvola-Kletten (17/12/2018)

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019 (17/12/2018)

Skognæringa i Trøndelag frykter at skogvern vil gi råstoffmangel (17/12/2018)

Velkommen til «Oslo-møtet» (17/12/2018)

Full fart på juletregården (17/12/2018)

Regjeringens ulvevedtak – et nytt svik mot distriktsnorge! (17/12/2018)

Har departementet fulgt ulveforliket? (17/12/2018)

Wooden Wonder (14/12/2018)

Innvilget støtte for å kutte fossilt karbon i silisiumsproduksjonen (14/12/2018)

Vil gi Magasinet Skog til skogstudentene (13/12/2018)

Fagdag om moderne trekonstruksjoner (13/12/2018)

Ny utmarkssjef i Akershus og Østfold (13/12/2018)

Nordisk samarbeid om skogpolitikken (13/12/2018)

Volum og tilvekst – ny film i serien: Viktige begrep i skogbruket (13/12/2018)

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (12/12/2018)

Norden må stå samlet (12/12/2018)

Hedmark best i landet (12/12/2018)

Dobler kapasiteten med ny limtrepresse (12/12/2018)

Fortsatt stor interesse for frivillig skogvern (12/12/2018)

Fleire sauer i ulvesona (11/12/2018)

Ulv – en sak i demokratiets kjerne! (11/12/2018)

Regjeringen verner 22 nye skogområder (10/12/2018)

Nye naturreservat i tre kommuner i Aust- og Vest-Agder (10/12/2018)

Stort behov for biomasse fra skogen (10/12/2018)

Henter sukker fra tømmerstokker (10/12/2018)

Ny salgsleder i Viken Skog (07/12/2018)

Byggeskikkpris til trefjøs i Ulladalen (07/12/2018)

Flere granbarkbiller i skogen, men foreløpig ingen herjinger (07/12/2018)

Øker satsingen på vei og miljøtiltak i skogen (07/12/2018)