Foredling av hjorteviltkjøtt - nytt kurskonsept

I begynnelsen av juni arrangerte Skogkurs kurset «Foredling av hjorteviltkjøtt» på Jakt og Fiskesenteret på Flå. Kurset gikk over to dager hvor første dag var teoretisk med fokus på etablering og drift av mindre anlegg. Andre dag tok for seg praktisk nedskjæring av hjort for salg.

Les mer »


Ny maskininstruktør nordafjells

Skogkurs tilbyr stadig mer kurs og opplæring til skogsmaskinbransjen. Derfor utvider vi med flere maskininstruktører. Ben Roger Dyrhaug blir i første omgang instruktør i dokumentert sikkerhetsopplæring fra Trøndelag og nordover.

Les mer »

Skogspisende larve har invadert trærne

For andre året på rad herjer rød furubarveps med store skogområder på Østlandet. (kilde: nrk.no).

Les mer »

Biozin får 30 mill fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter Biozin Holding med 30 millioner kroner for å utvikle bio-råolje fra norsk skog.

Les mer »


Skogsentreprenørene tar skogbrannfare på alvor

Konkrete forebyggende tiltak ved skogsdrift skal sikre drift i perioder med høy skogbrannfare. Tall fra fjorårets brannsommer viser en tydelig effekt.

Les mer »

Svar på skriftlig spørsmål om hogst av skog i hekketiden

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om statsråden vil gå i dialog med næringen og vurdere nye tiltak som kan redusere negative virkninger av hogst i hekketiden.

Les mer »

Turbulens i tømmermarkedet

Utviklingen i tømmermarkedet har snudd. Vi kommer fra en situasjon i 2018 med hyppige prisoppganger og underbalanse på både sagtømmer og massevirke i Skandinavia og Baltikum, mens Mellom-Europa hadde mer enn nok av tømmer. Situasjonen nå er at skogindustrien i Skandinavia og Baltikum stort sett har fulle tømmerlagre samtidig som utbudet av tømmer fortsatt er høyt.

Les mer »


27 nye skogområder vernet gjennom frivillig vern

Regjeringen har i dag vedtatt vern av 29 ny skogområder, hvorav 27 av disse er tilbydd av private skogeiere.

Les mer »

God kultur for skogkultur- kapasiteten økt med 30%

Viken Skog har nå økt kapasiteten på gjennomføring av skogkultur med 30% flere skogkulturarbeidere og går nå mot et rekordår på både planting og ungskogpleie.

Les mer »

Naturpanelet varsler krise - gjelder det også i Norge?

Verdens artsmangfold sliter. Den ferske hovedrapporten fra FNs naturpanel påpeker at mange av verdens arter står i fare for å dø ut. Men hvordan står det egentlig til med artene her til lands?

Les mer »


Regjeringen vernet i dag 29 skogområder i elleve fylker

Et nytt naturreservat og to utvidelser av eksisterende reservater i Telemark.

Les mer »

Savner krav om grønne materialer i nye Mjøsbrua

Kriteriene for ny Mjøsbru er klare. ? Det er overraskende at det ikke er stilt krav om materialer som gir lavt karbonfotavtrykk, sier Berit Sanness, kommunikasjonssjef i Mjøsen Skog.

Les mer »

Mære får egen hogstmaskin

Trøndelag fylkesting har vedtatt å sette av penger til å leie inn en hogstmaskin med instruktør til skogutdanningen på Mære landbruksskole. Allskog og skognæringen i Trøndelag har vært pådrivere for å få til en slik satsing.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

ANNA GJØNNES BLE BESTE JENTE I NM TO ÅR PÅ RAD (21/06/2019)

Spennende og lærerikt! (20/06/2019)

131 millioner til grønn energi i Borregaard (20/06/2019)

Internasjonalt samarbeid om mer miljøvennlig og holdbar bruk av tre (20/06/2019)

Skogskolen.no – Nettbaserte kurs for skogbruket i Norge (20/06/2019)

Foryngelse av barskog – revidert temabok i ny drakt (20/06/2019)

Naturpanelet varsler krise - gjelder det også i Norge? (19/06/2019)

Tømmer fra Viken AT Market varmer opp København (19/06/2019)

Riksrevisjonen om rovviltforvaltningen (19/06/2019)

Historisk vedtak (18/06/2019)

Enstemmig vedtak om fusjon i Glommen (18/06/2019)

Fusjonen er vedtatt av Mjøsen (18/06/2019)

100 skogsarbeidere har satt ut 4,5 millioner planter i vårsesongen (18/06/2019)

Orientering om undersøkelser av naturverdier i utvalgte områder med kalkskoger i Telemark 2018 (18/06/2019)

Vellykket skogdag og årsmøte i Ås (17/06/2019)

Fag fenger skogfolket (17/06/2019)

Utgreiing av forbod mot bruk av utanlandske treslag til skogproduksjon (17/06/2019)

Ny hovudplan for skogbruksplanlegging (17/06/2019)

Skogselskapene i Telemark og Buskerud gifter seg (14/06/2019)

Innlandet må utvikle grønn næring fra skogen (14/06/2019)

Mer miljøvennlige brygger og badeplasser (14/06/2019)

Skogbruket i tall 2018 (14/06/2019)

SSB: Færre ulver og flere bjørner skutt (14/06/2019)

Gjødsling av skog som klimatiltak - 40 prosent tilskudd i 2019 (14/06/2019)

Vestre tenker tre – norsk tredesign «erobrer» verden (14/06/2019)

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019 (14/06/2019)

Ny norm for plantetelling (14/06/2019)

Uggen gjeninnstilt som styreleder (14/06/2019)

Skogplanting på markberedt felt (13/06/2019)

Mer kapasitet innen treforedling (12/06/2019)