NORSKOG på høring i Finanskomitéen

Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

Les mer »


Ekstremvær påvirker skogens karbonlagre

Menneskeskapte utslipp av CO2 til atmosfæren gir høyere gjennomsnittstemperatur på kloden samt et endret klima. Klimaendringene fører også til mer ekstremvær, i form av varmere somre, mer tørke, mer regn og mildere vintre. En ny gjennomgang av vitenskapelig litteratur viser at ekstremværet også vil kunne gi redusert karbonlagring i skog og frigjøre klimagasser til atmosfæren.

Les mer »

Viken Skog søker skogbruksledere i Oppland

Vil du være med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede i verdensklasse basert på skogens ressurser? Vi søker kompetente medarbeidere som kjennetegnes av nytenkning og entusiasme og som kan gi skogeieren kompetanse som lønner seg.

Les mer »

Framlegg til frivillig skogvern Vedvika naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut framlegg til frivillig skogvern for Vedvika, Vindafjord kommune, på høyring.

Les mer »


Skoglekene 2019 - spennende for landets 5. klasser

Påmeldingsfristen er 1. desember, og den 7. januar går startskuddet for Skoglekene 2019! Dette er tredje året med skogleker, og vi har gjort noen små endringer som vi håper skal gjøre det enklere, - og enda mer spennende å være med.

Les mer »

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på!

Norge klarte seg bra gjennom sommerens mange skogbranner. Var det bare flaks eller har vi en god organisert brannberedskap? Hva fungerte og hva kan den enkelte bli bedre på? Meld deg på Skogforum og debatten om dette viktige temaet for hele skognæringen!

Les mer »

Skog og karbon

Skogen er selvfølgelig mye mer enn trær, Arnodd Håpnes! Du angriper meg i ditt innlegg 3. oktober, fordi jeg i et tidligere innlegg skrev at et skogareal som er hugget er karbonnøytralt igjen etter ca 20 år og at deretter øker netto opptak for så å avta fram mot at skogen blir for gammel.

Les mer »


FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL STORTINGET

Kvinner i Skogbruket er blant de mange grønne organisasjonene som har utarbeidet en felles høringsuttalelse til Stortingets høring 16. oktober. Dette fordi vi alle får organisasjonsstøtte fra Landbruks- og matdepartementet.

Les mer »

Hvor gunstig er OVFs strategi for kjøp av skog med tanke på lokal verdiskapning?

Glommen fikk i sommer flere henvendelser rundt Opplysningsvesenets fond (OVF) og at de aktivt deltok og vant budrunder på skogteiger som var til salgs i Glommens områder.

Les mer »

NYANSATT MARKEDSSJEF I PEFC NORGE

Morten Haugerud er fra 1. oktober ansatt som markedssjef i PEFC Norge. Morten skal lede et 3-årig prosjekt hvor målet er å styrke posisjonen til PEFC, både i verdikjeden og mot allmennheten.

Les mer »


Snakker om klima

Klimalandbruket er viktig, hevder regjeringen. Men det blir knapt mer budsjettpenger til tiltak som virker.

Les mer »

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2019

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte. Frist er 1. november 2018.

Les mer »

Framleis sterk satsing på skogsvegar og tømmerkaiar

Det er sett av 92,3 millionar kroner til skogsvegar og tømmerkaier i statsbudsjettet 2019. Sidan 2014 er det løyvd 760 millionar kroner til skogsvegar og tømmerkaiar i Norge. "Med dette har regjeringa levert ei historisk satsing på betre rammevilkår for skogbruket" seier landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Skogen er viktig for å nå klimamålene (09/10/2018)

Viken AT Market AS utlyser ny stilling (09/10/2018)

Varsel om oppstart av verneprosess for Brenninga (09/10/2018)

Fem nye Skogkurs info om miljøhensyn i skogbruket (09/10/2018)

Malurten i statsbudsjettet er knyttet til ulv (08/10/2018)

Statsbudsjettet 2019 – betydning for skogbruket! (08/10/2018)

Godt budsjett for tømmertransport (08/10/2018)

Ingen store overraskelser i statsbudsjettet (08/10/2018)

Statsbudsjettet – regjeringen følger ikke opp ulveforliket mhp. kompensasjon for tapte inntekter i jaktbasert utmarksnæring. (08/10/2018)

Behov for en mer effektiv tømmertransport (08/10/2018)

Auka næringsverksemd i jord- og skogbruk, klimatiltak og dyrehelse (08/10/2018)

Første sagbruk i Norge med røntgensortering av tømmer (08/10/2018)

Skatt, verdiskaping og fordeling! (08/10/2018)

Vi trenger en mer effektiv tømmertransport (05/10/2018)

Avklaring i Høyesterett omkring jaktrett! (05/10/2018)

Ikke kjøp skinnet før ulven er skutt! (05/10/2018)

Å rette baker for smed (05/10/2018)

NYHETSBREV # 3 2018 (05/10/2018)

Vi søker Prosjektmedarbeider! (05/10/2018)

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk! (05/10/2018)

Blar opp 25 millioner til forsterkning av bruer (04/10/2018)

Landbruksdirektoratet tilbyr oppfølging (04/10/2018)

Laser mot sporskader (03/10/2018)

Stortingspolitikerne oppdateres på skognæringens situasjon (03/10/2018)

Skogdag i Oppland (03/10/2018)

Næringsminister med interesse for skogbruk! (02/10/2018)

Godt møte med næringsministeren (02/10/2018)

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler (02/10/2018)

Formueskatten – er det skattesatsen som er problemet? (02/10/2018)

Skaper verdier av treavfall og restprodukter fra treindustri (02/10/2018)