Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut

Børstad har ambisjoner om å bygge ut flere hytter, for å bedre kunne utnytte ressursene, men blir stoppet av plan- og bygningsloven. – Vi kunne økt utbyttet betydelig dersom vi kunne satt opp flere hytter knyttet til flere jaktterreng, kommenterer Børstad.

Les mer »


Avståelse om grunn til utbygging mv. og forholdet til skogfond

Når en skogeier avstår grunn til Staten Vegvesen, Bane Nor, en kommune eller hva som helst, kommer spørsmålet ofte hvordan man skal håndtere innbetaling av skogfond. Mange har syntes dette spørsmålet er vanskelig, og det har vært usikkerhet. Men er det egentlig vanskelig?

Les mer »

Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær?

Ønske om at naboen hogger trær slik at man selv får utsikt eller sol, er en gjenganger i det norske rettsapparatet. NORSKOG får også mange spørsmål om dette og vi vil derfor presentere vårt hovedsynspunkt på dette temaet

Les mer »

EU-kommisjonen forbyr ikke flatehogst

EU-kommisjonen presenterte nylig sin nye skogstrategi. I strategien sies det at flater kan hogges der det er faglig forsvarlig.

Les mer »


Ønsker et bærekraftig skogbruk til beste for både klimaet og naturmangfoldet

Stadig mer av skogområdene i Norge kartlegges med tanke på naturmangfold, og arealet av vernet skog øker for hvert år. Skogeierlagsleder Arne Petter Christensen, som er skogeier i Horten kommune, er opptatt av at kartleggingene ikke må gjøre det umulig å avvirke skogen.

Les mer »

Brødrene Stigen har jobbet i skogen hele livet: – Vi føler at vi er en del av et lag

Stort sett hele arbeidskarrieren har handlet om skogsdrift for Stigen-brødrene Øyvind (59) og Åsmund (57). De angrer absolutt ikke på yrkesvalget.

Les mer »

MYE SKADER KAN GI NOE LENGRE BEHANDLINGSTID I SOMMER

Det har vært meldt inn mange skader hittil i år. På grunn av svært mye snøskader i vinter, og mange smågnagerskader i vår, har det vært en markant økning av henvendelser via telefon og på nett på forsommeren.

Les mer »


Ny «arktisk» barkbille funnet ved hjelp av DNA-teknologi

For første gang på 75 år er det beskrevet en ny barkbilleart for vitenskapen fra Norge. Arten er også funnet i Sverige og Finland. Den lever på vier og er enn så lenge kun funnet nord for polarsirkelen.

Les mer »

Sofie og Emil deltok på plantedugnaden

- Dette klarer vi! Det er fint å være ute og samtidig tjene litt penger. Tvillingene Sofie og Emil Nordtun stilte opp for Glommen Mjøsen Skog på den store skogplantedugnaden.

Les mer »

Skogkurs søker administrerende direktør

Skogkurs søker en fremtidsrettet og utviklingsorientert administrerende direktør med stort engasjement for kompetanseutvikling og skognæringen!

Les mer »


Innovasjon i skogen: Markbereder og sår i én og samme operasjon

I disse dager blir et skikkelig innovasjonsprosjekt satt i gang i Rolf Th. Holms skog på Bunes på Setskog, i regi av Glommen Mjøsen Skog. En ombygd lastbærer skal markberede og så furu i et område på 7000 mål - og det gjøres i én og samme operasjon.

Les mer »

- Å forby flatehogst i Norge vil verken være bra for klimaet eller plante- og dyrelivet i skogen.

I overgangen til et fornybart samfunn, er vi avhengig av tømmer som kan erstatte fossile ressurser. Men i EUs nye skogstrategi ligger det nå inne et forslag om å forby flatehogst i Europa. Å forby flatehogst i Norge vil verken være bra for klimaet eller plante- og dyrelivet i skogen.

Les mer »

Hele familien i arbeid: Har satt 42.000 planter i jorda

- 42.000 planter høres mye ut, men det er ikke så mye tatt i betraktning at disse er plantet av syv ungdommer i sin beste alder, ler Mikael Løken. - Vi startet 2. mai og skulle være ferdig 15. juni - og det klarte vi!

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Landbrukssamvirket set fokus på dårlege kommunevegar (16/07/2021)

Stubbekonsertar og familiedagar rundt om i Sogn og Fjordane (16/07/2021)

EUs forfeilede forslag (15/07/2021)

Kvinnenes vaktbikkjer i skogbruket (14/07/2021)

Nasjonal pris til Stine Sofie senteret (14/07/2021)

Plastforbud skaper nye muligheter for norsk bjørk (14/07/2021)

Skogvernprosessen på Helgeland – mangelfull konsekvensanalyse (14/07/2021)

Markedsnytt: Trelast som varmt hvetebrød (14/07/2021)

Stor brukerundersøkelse: Bjørn vant ALLMA-premien (14/07/2021)

Spisser langrennsformen med skogplanting (14/07/2021)

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille (14/07/2021)

Stort behov for vedlikehold av skogsbilveiene (13/07/2021)

Debatt om EUs skogstrategi (13/07/2021)

Mer om EUs skogpolitikk (13/07/2021)

Ane er doktorgradsstipendiat i Glommen Mjøsen Skog (13/07/2021)

Kan virkelig skogen fylle alle roller? (13/07/2021)

Bollestad svarer på spørsmål om hogst i yngletida (13/07/2021)

Stor avtale inngått med Mathiesen Eidsvold Værk: Blir største leverandør av sagtømmer til Viken Skog (12/07/2021)

SOMMERJOBB I SKOGEN FOR UNGDOM (JOB:U) (12/07/2021)

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner (12/07/2021)

Nyttig om den eldste skogen og nøkkelbiotopene (12/07/2021)

Lovlig tømmertransport gjennom naturreservat (12/07/2021)

Rapport fra Landbruks- og matdepartementet: Norsk skogbruk blant verdens mest bærekraftige (12/07/2021)

Hengekøyetrenden: - Viktig å ha to tanker i hodet samtidig (12/07/2021)

Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september (12/07/2021)

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30. (08/07/2021)

Mer bruk av tre i byene: Valle Wood (08/07/2021)

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv (08/07/2021)

Plastforbud skaper nye muligheter for norsk bjørk (07/07/2021)

Bollestad svarer på spørsmål om hogst i yngletida (07/07/2021)