Tidenes snøvinter har herjet skogene: – Nå kan barkebiller bli et stort problem

Snøen har gitt mange toppbrekk i skogen, nå oppfordres alle skogeiere å ta seg en tur ut for å sjekke tilstanden. Se dagens artikkel i Oppland Arbeiderblad med intervju med Viken Skogs garvede skogbruksleder Terje Roen i Søndre Land og Fluberg.

Les mer »


Prisdiskusjon engasjerte mest i Allskog

Årsmøtet i Allskog ble i stor grad preget av debatt om prisstrategi. Økende konkurranse om tømmeret har fått Allskogs tømmerkjøpere til å differensiere prisene og tilby høyere pris der konkurransen er tøffest, som regel i de områdene som ligger nærmest industrien. Mange på årsmøtet ønsket seg en mer solidarisk prisstrategi.

Les mer »

Måleplassens vrak/utlegg ved lassmåling

Siden det er et krav at måling utført av Norsk Virkesmåling skal pendle rundt null i avvik må derfor tømmermåleren ved lassmåling bruke erfaringstall for å vurdere utleggs- og vrakandeler, i tillegg til det en fysisk ser i lasset. Hvis ikke vil lassmålingen systematisk overvurdere kvaliteten i lassene.

Les mer »

Framlegg til frivillig skogvern - Stråtveit naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Stråtveit i Vindafjord kommune.

Les mer »


Blir du svar skyldig når noen klager på tømmerhogsten?

Organisasjonen Kvinner i Skogbruket (kvinneriskogbruket.no) har laget et flott, lite hefte som har til hensikt å hjelpe deg med gode argumenter når du skal snakke med andre om skog- og tømmerbransjen.

Les mer »

Rask kvisting sikret seier

Sivert Lindstad gikk til topps under årets NM i skogbruksferdigheter som ble arrangert av Nome vgs. avdeling Søve. Beste lag ble Sønsterud-avdelingen til Solør vgs.

Les mer »

NORSKOGs Årsmelding 2017

Nå peker pilene igjen oppover for skogbruket. Det hogges mer enn på lenge, og det investeres mer i skogkultur og skogsbilveier. Etter mange år med svært dårlige priser har endelig også massevirkemarkedet begynt å ta seg opp.

Les mer »


NORSKOGs Skogmelding 2018 er klar

Skogmeldingen inneholder vårt næringspolitiske program på prioriterte områder.

Les mer »

Forvaltningsplan for Begna naturreservat

Fylkesmannen har nå vedtatt forvaltningsplan for Begna naturreservat i Nord- og Sør-Aurdal.

Les mer »

- Nyttig kurs med variert innhold!

Det var den spontane responsen etter kurset om MiS-kartlegging med NiN. I samarbeid med Skogkurs inviterte Landbruksdirektoratet til kurs for prosjektplanleggerne, oppdragsgivere, rådgiverne og sertifikatholderne, og på det fulltegnede kurset var alle målgruppene representert.

Les mer »


Stø kurs i Mjøsen Skog

Mjøsen la i 2017 bak seg et år med rekordhøy hogst og omsetting av tømmer på hele 1,2 millioner kubikkmeter. Dette er det høyeste siden 1920 og ny rekord for fjerde året på rad. Også økonomisk ble det rekordomsetning, med 697,2 millioner kr. og et resultat før skatt på 10,7 mill. kr.

Les mer »

Fra furustokk til ferdig kjøkken

I kveldens episode av Norge Rundt følger vi furua fra stokk til ferdig kjøkken.

Les mer »

Årsmøtet i Vestskog ble preget av historisk gode resultater

Et historisk godt resultat, både for tømmeromsetningen og økonomisk resultat, gjorde at årsmøtet i Vestskog i hovedsak var godt fornøyd med situasjonen. Priskonkurranse, tidlig hogst, manglende foryngelse og sitka, var blant hovedtemaene i generaldebatten.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Mye å lære av svenskene (13/04/2018)

Vel blåst - 27 årsmøter avholdt (13/04/2018)

Hjortevilt 2018 - foredragene er tilgjengelige (13/04/2018)

Tilskudd for 2018 - nasjonale rentemidler av skogfond (12/04/2018)

V for Viken! (12/04/2018)

Filmen Sporløs kjøring (12/04/2018)

Sitkagrana og skogbruket sin verknad for båtbyggje- og fisketradisjonar i Nordland (11/04/2018)

NordGen Forest’s thematic day held in Akureyri on Iceland (11/04/2018)

Kampen om jaktmarkene er i gang (11/04/2018)

KARI BAY HAUGEN TIL MINNE (11/04/2018)

Glommen oppfordrer Hedmark Fylkeskommune til å kartlegger utfordringer knyttet til utmarka som friluftsarena (11/04/2018)

Forslag om vern av Vinstradalen (11/04/2018)

Bedre frø til furuskogbruket (11/04/2018)

Fokus på skjøtsel av bjørk (11/04/2018)

Erik Lahnstein fratrer som adm dir i Norges Skogeierforbund (10/04/2018)

Fornøyd med drifta i ALLSKOG (10/04/2018)

Ny utgave av Glommens skogeierapp er tilgjengelig (10/04/2018)

Fare for flomskader på skogsbilvegene (10/04/2018)

Kandidater til Eidsvold Værks Skogpris (10/04/2018)

Ny skogkulturkalkulator (10/04/2018)

Frøkildebeskrivelser (09/04/2018)

EDEL – veien til høyere skogproduksjon (09/04/2018)

Første kvinnelige skogbruksleder i Indre Østfold (09/04/2018)

Kritiserer for dårlig satsing på bioenergi (09/04/2018)

Vern av Kvannskardkletten og utvidelse av Eldåa naturreservat (06/04/2018)

Oppstart av verneprosess for skog i Vassfaret (06/04/2018)

Stor interesse for seminar om kommunal beredskap og skadefelling av rovvilt (06/04/2018)

Tømmervikgruppen AS treng 30 000 kubikkmeter sitkagran (06/04/2018)

Vårkontroll av skogsbilveiene (06/04/2018)

Stor kursaktivitet på viltsektoren (06/04/2018)