Naturvernorganisasjon-
ene protesterer

Etter at rovviltnemdene i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark fattet vedtak om uttak av i alt 13 ulv under lisensjakt til vinteren har naturvernorganisasjonene som forventet reagert med å motsette seg dette.

Les mer »


Satsing på bruk av tre i nye landbruksbygg i Rogaland

Mange gardbrukarar planlegg ny- eller ombygging av husdyrfjøsa sine i åra framover. Stadig fleire vel å bygge i tre, og no satsar lokale sagbruk i Rogaland på å utvikle gode løysingar for landbruksbygg.

Les mer »

Øystein Aagens i Statskog fratrer stillingen

Etter snart 11 år som administrerende direktør i Statskog, har Øistein Aagesen meddelt styret i foretaket at han ønsker avløsning. Han fratrer 1. august.

Les mer »

Hunton bygger ny fabrikk på Gjøvik

Hunton Fiber AS har nylig besluttet å etablere en ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik.

Les mer »


Se bildene - før og nå i skjægården

Invitasjon til åpent møte mandag 27. juni. Se landskapsbilder fra skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme, før og nå.

Les mer »

Skogdag med trebruk som tema

Fylkesmannen, Naturvernforbundet og Skogselskapet i Rogaland arrangerte søndag 19. juni skogdag ved Mosvatnet i Stavanger. Dagen hadde namnet «den utrulege skogen», der både små og store fekk lære meir om skog og bruk av tre.

Les mer »

Foreningen Industrielt trebyggeri er i støtet

Industrielt trebyggeri blir mer og mer aktuelt da det stilles stadig høyere krav til korte byggetider, kvalitet og økonomi. Foreningen er nystiftet og har med seg 17 av de mest toneangivende i bransjen innen elementer, massivtre og moduler.

Les mer »


Standhaftig gran i Troms

Grana overleve istida i Troms. Det vikk deltakerne lære under vårens Kystskogkonferanse som ble arrangert den 8.-9. juni i Harstad.

Les mer »

Brakklagte jorder som viktig beiteressurs

Jordbruksarealer som ikke driftes og kulturlandskap som gror igjen er et økende problem i Norge. Forskere tester nå mulighetene for å bruke slike brakklagte jorder til vår- og høstbeite til sau.

Les mer »

Når beitedyra forsvinner gror beitemarka til

Rovdyr fører til mindre beiting. Mindre beiting fører til gjengroing. Gjengroing er en trussel mot det kulturbetingede artsmangfoldet, skriver Geir-Harald Strand, fag- og forskningsleder i NIBIO i en kronikk på www.bondelaget.no.

Les mer »


Det plantes stadig mer

Det ble levert drøye 32,4 millioner skogplanter fra norske skogplanteskoler i 2015, det er en økning på nesten 4,4 prosent fra året før. – Det bør fortsatt være en målsetning om høyere plantetall i Norge, sier Øyvind Meland Edvardsen, leder for Skogfrøverket.

Les mer »

Det må mennesker til for å få til et grønt skifte

I en kronikk i Nationen skriver forskerne Gro Follo og Egil Petter Stræte fra Bygdeforskning om mennesket i bioøkonomien.

Les mer »

Skognæringa i Trøndelag med Arena-status

Klyngen med 46 partnere fikk nylig status som en nasjonal Arena for klyngesatsing og innovasjon. Bygdeforskning er med blant partnerne og skal bidra med kompetanse om samhandling for å få til innovasjon.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Nytt skogbrannmateriell (22/06/2016)

Økningen av borreliose skyldes ikke bare hjortedyra (22/06/2016)

Furusymposiet trakk over 100 skogeiere (22/06/2016)

Over 2 200 barn på Skog og Vann (21/06/2016)

Skogkveld en junikveld i Eiker (21/06/2016)

Skognæringa i Trøndelag får klyngestatus (21/06/2016)

Biovarme gir verdiskaping og reduserte klimautslipp (21/06/2016)

Nyttig gjennomgang av PEFC-miljøstandard (21/06/2016)

Veikart for Skog- og trenæringen (21/06/2016)

Overrakte veikart for grønn konkurransekraft (21/06/2016)

Feirer 125 års forskning på plantehelse (20/06/2016)

En pioner på bioenergi gjennom 25 år (20/06/2016)

Skognæringa i Trøndelag i Elitedivisjonen (20/06/2016)

Glommen tok sølv i fløterkonkurransen (20/06/2016)

Energigårdens 25 års jubileum 15. juni (20/06/2016)

Store juletre eignar seg ikkje til tømmer (19/06/2016)

Viken AT Market har ansatt Supply Chain Manager (17/06/2016)

Plantehelse fra fortid til bioøkonomi (17/06/2016)

Utmarksnæringa skaper store verdiar (17/06/2016)

Skattefrihet for sameier (17/06/2016)

Har utviklet massivtre av malmfuru til slepplaft i fjøs (16/06/2016)

Vil frede elgen i to år (16/06/2016)

Husk godstrafikken ved trasévalg (16/06/2016)

Stell av skog på dagsorden i ytre Østfold (16/06/2016)

Skogdag i Grue (16/06/2016)

Tro på framtida! (15/06/2016)

Rødt kort til statsråd Helgesen! (15/06/2016)

Energigården fyller 25 år! (15/06/2016)

Inviterte til fagkveld om ulv (14/06/2016)

Færre ulv med ulveforliket (14/06/2016)