Vinnerne av årets skogleker!

Les mer »


Dette var skamkjekt

Dette var skamkjekt sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad då ho denne veka opna Risøyhamn Tømmerkai i Nordland. I talen sin understreka ho skogen sin positive verknad på klima, og sa at dei utanlandske treslaga som var planta under skogreisinga også var viktige i så måte.

Les mer »

Jakt og fiske som næringsvei – motorferdselloven setter unødvendige begrensninger

Motorferdselloven hindrer utnyttelse av utmarka til arealbasert reiseliv. I den forbindelse har NORSKOG sendt ut et brev til Landbruks- og matdepartementet og til stortingspolitikere om hvilke tiltak som burde gjennomføres for å fremme livskvalitet og næringsutøvelse i distriktene.

Les mer »

I forkant- Søker etter nye ansatte

Personalsjef i Viken Skog Inge Myrlund forteller at det er et generasjonsskifte på gang i Viken Skog og at rekrutteringen til nye ansatte er i gang. Nedenfor kan du se om det er noen av Viken Skogs utlyste stillinger som kan passe deg eller noen du kjenner.

Les mer »


Elverum har mest host

Skogeierne hogger stadig mer tømmer for salg, men tallet på skogeiendommer med hogst ligger stabilt.

Les mer »

Samling for veiplanleggere 13. og 14. oktober - Justert program

Tradisjon tro så avholder vi en samling for veiplanleggere før årets Fagsamling vei. Vi er optimistiske med tanke på gjennomføring av Fagsamling vei og håper at Korona-viruset ikke vil hindre videre arrangementer i 2020. Samlingen er kun for «profesjonelle veiplanleggere» og andre inviterte!

Les mer »

Møte i dialogforum for skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde onsdag 23. september invitert næringen til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen, sammen med statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen. Tema for dagens møte var skogvern, naturtypekartlegging i skog og kulturminner i skog.

Les mer »


Den norske staten og maktas logikk

Den som flyg over Noreg, den som reiser Nordvegen frå lufta, vil sjå ville fjell og fjordar og skog.

Les mer »

Herdighetstesting av planter

Vinteren nærmer seg raskt og mange millioner skogplanter må settes på fryselager over vinteren. Skogfrøverket arbeider nå med herdighetstesting av skogplanter. Testen forteller når det er trygt å sette planter på lager.

Les mer »

Svar på skriftlig spørsmål om endring av viltloven § 21

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om endring av viltloven § 21.

Les mer »


Statsråden i møte med skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte næringen til det fjerde møte i Dialogforum for skog- og trenæringen. Tema var skogvern, naturtypekartlegging og kulturminner i skog.

Les mer »

Ønsker en helhetlig tilnærming til mineralloven

Norges Skogeierforbund ønsker at alle endringene som gjelder mineralloven, skal sees i sammenheng.

Les mer »

Ny tømmerterminal på Hauerseter

Viken Skog, Nortømmer og Norske Skog Saugbrugs har gått sammen om å etablere en ny tømmerterminal på Hauerseter. Eierandelene er likt fordelt mellom selskapene og terminalen skal være med å sikre produksjon og bidra til lavere transportkostnader hvor virket ellers hadde blitt fraktet til Norsenga eller Follum. Terminalen ligger rett ved RingAlm og skal etableres på et sidespor til den gamle Gardermobanen.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Interesse for investeringer i grønn industri (22/09/2020)

Økt innblandingskrav for biodiesel (21/09/2020)

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen (20/09/2020)

Ringalm AS og Begna Bruk AS er nå under samme ledelse (18/09/2020)

Hvor finnes kantarellene? Hvor er de beste fiskevannene? (18/09/2020)

Papir til vrede (18/09/2020)

Framleis tilskot til skogsdrifter med høge driftskostnadar (18/09/2020)

Møteplass som bygger organisasjonen (17/09/2020)

9 skoler klare for årets finale i skoglekene (17/09/2020)

Møte i dialogforum for skog- og trenæringen (16/09/2020)

Endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv (16/09/2020)

Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU (16/09/2020)

Kurs i eierskifte med fokus på skog - noen ledige plasser (16/09/2020)

Unngå papirgebyr ved å bli e-postkunde (15/09/2020)

Det nordiske skogsamarbeidet feirer 50 år (15/09/2020)

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 (15/09/2020)

Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland (15/09/2020)

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte (15/09/2020)

Ukesbrev 7.-14.9 (14/09/2020)

Lanserer nye kurs i GIS-kunnskap (14/09/2020)

Skogselskapet i Rogaland søker daglig leder (14/09/2020)

Funn av CWD på Hardangervidda (14/09/2020)

Tre generasjoner kartlegger norsk natur (14/09/2020)

Sommerjobben gav jobb videre (13/09/2020)

Digitale skogkart gir unike muligheter for skognæringen (12/09/2020)

Stønad til skognæringa for å oppretthalde hogst i 2020 etter utbrotet av koronavirus (11/09/2020)

Nå kan du følge hjorten på nett (11/09/2020)

18000 skogplanter i jorda (11/09/2020)

Faglig fellesskap i nord (11/09/2020)

Skogkurspodden - Høstjakta (11/09/2020)