Åpent medlemsmøte i PDT Norge

Den nystartede foreningen PDT Norge er under etablering, og inviterer til et åpent medlemsmøte der du kan bli bedre kjent med initiativet.

Les mer »


Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin

Stortinget godkjente 7. juni bruk av kunstig lys ved jakt av villsvin. Dette vil lette arbeidet for å holde villsvinpopulasjonen under kontroll. Villsvin er en fremmed art i Norge, og uønsket av myndighetene.

Les mer »

WOODCAST – NY PODCAST OM SKOG- OG TRENÆRINGA

Woodcast er produsert av Norsk Skogbruk for WoodWorks! og Norsk Treteknisk Institutt. I podcasten vil de fortelle historier fra skog- og trenæringa som bidrar inn i det grønne skiftet, – med ny verdiskaping og arbeidsplasser. Og samtidig sørger for positivt bidrag til klimaregnskapet.

Les mer »

Film fra Temakonferansen 2020 nå tilgjengelig!

Endelig er filmen fra Kvinner i Skogbruket sin Temakonferanse 2020 tilgjengelig! Det er elevebedriften TEN Media ved Hvam Videregående Skole som har festet foredragsholdere og den gode stemningen på film. Vi er glade for at Viken Fylkeskommune bidro med RK-midler til arrangementet og muligheten for å lage film. Vi takker også våre sponsorer Viken Skog og STIHL. Klikk på bildet for å spille av videoen.

Les mer »


- Helt etter læreboka

Skogsentreprenør Erik Gjelten med sjåfør Peter Andersson-Pauli gjorde det de skulle da det begynte å brenne i forbindelse med markberedning under et oppdrag for Glommen Mjøsen Skog i Rendalen. Brannen ble raskt slukket og skaden begrenset til kun fire kvadratmeter.

Les mer »

Mot to generasjoner av granbarkbille

Stadig økende sommertemperaturer ser ut til å bane vei for to generasjoner av granbarkbiller. Så langt er det tilfelle kun i de varmeste områdene på Øst- og Sørlandet.

Les mer »

Ny skogbruksleder i Elverum

Glommen Mjøsen Skog har ansatt Arild Lindberget som ny skogbruksleder i Elverum.

Les mer »


Endringer i viltloven - Nattoptikk tillates ved jakt på villsvin

Stortinget har vedtatt et lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet som åpner for utvidet bruk av kunstig lys, herunder nattoptikk, ved jakt på villsvin.

Les mer »

Norges første kommersielle biokullanlegg ligger i Innlandet

Oplandske Bioenergi har tatt på seg ledertrøya nasjonalt og er først ute med å etablere et kommersielt anlegg for karbonfangst og -lagring på Rudshøgda i Ringsaker kommune i Innlandet.

Les mer »

Konferensen ”Ensuring Diversity for Food and Agriculture” är nu öppen för anmälan

Nu går det att anmäla sig till den fyra dagar långa online-konferensen ”Ensuring Diversity for Food and Agriculture" som arrangeras av projektet Farmer’s Pride i samarbete med EUCARPIA och ECPGR.

Les mer »


SKOGSKOLEN – skogbrukets fellessatsing på e-læring er en suksess!

Koronaen har ført til at mange hundre personer har plantet gran for første gang denne våren. Nettkurset «Skogplanting for profesjonelle» har gjort det mulig å gi alle disse grunnleggende kunnskap om hvordan planta skal settes i bakken. I løpet av to måneder har de to kursene i planting til sammen nesten 1400 deltakere, og stadig flere kommer til!

Les mer »

Viken Skogs årsmøte 2021: Mer av verdiskapingen må tilbake til skogeieren

Gapet mellom tømmerpris og trelastpris var blant temaene som ble debattert på Viken Skogs årsmøte. – Økte tømmerpriser er noe vi skal jobbe hardt for i tiden fremover, sier styreleder Olav Breivik, som ble gjenvalgt for åttende gang.

Les mer »

Tømmerterminaler på Kongsvinger og Sørli prioriteres i ny transportplan

Det er satt av 2,5 milliarder ekstra til jernbanetiltak i den nye transportplanen – dette vil komme skognæringen til gode.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Webinar om bærekraftig finans (10/06/2021)

Ny samarbeidsavtale mellom SINTEF og NIBIO (10/06/2021)

Koronahåndtering i verdensklasse (09/06/2021)

High tech i skogen (09/06/2021)

Skogbrannsesongen er her (igjen) (09/06/2021)

Økt hogst til besvær og lukket hogst er bra. Men stiller noen de gode spørsmålene? (09/06/2021)

Skogeierforbundet om lukkede hogster (09/06/2021)

FrP sørget for 1,50 i friske midler (09/06/2021)

Tilskudd til skogplanting blir 1,50 kr per plante - nå må plantene ut! (09/06/2021)

Familiedag & stubbekonsert rundt om i Sogn og Fjordane (09/06/2021)

Enighet om 1,50 kroner i tilskudd til skogplanting (08/06/2021)

HEL DAG MED BIOENERGI (08/06/2021)

Suppleringsplanting etter museskader (08/06/2021)

NORSKOGs næringspolitiske avdeling vokser (08/06/2021)

Över 30 000 fröprover från sju genbanker säkras på Svalbard (07/06/2021)

Forslaget om å skrote tomtefesteloven nedstemt i Stortinget (07/06/2021)

Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett (07/06/2021)

FrP prioriterer skogen (07/06/2021)

Skog stadig viktigare i klimapolitikken (07/06/2021)

Vinneren i ALLMA-brukerundersøkelsen er kåret (07/06/2021)

Betydelig prisøkning på sagtømmer (07/06/2021)

Se opptakene fra webinaret: Gjødsling av skog (05/06/2021)

TenkTre og Skogplantedagen på NRK Supernytt (04/06/2021)

Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke? (04/06/2021)

MiS-kartlegging med NiN (04/06/2021)

Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt (04/06/2021)

Norge må ta i bruk sitt beste klimatiltak! (04/06/2021)

35 lokale årsmøter/andelseiermøter er gjennomført: – Vel blåst, nå er vi klar for årsmøte i Viken Skog SA på nett (03/06/2021)

Webinar: Bærekraftig oppgradering og gode bomiljø - Kan påbygg på tak være et svar? (03/06/2021)

Vil modernisere tømmertransporten (03/06/2021)