Avventende skog-glede

– Regjeringens klare melding om at skogen må utnyttes for å nå klimamålene våre, er gledelig. Og det er mulig å produsere mer biodrivstoff, men spørsmålet er hvordan.

Les mer »


Er biodrivstoff bra for miljøet?

Regjeringen har nettopp blitt enig om at andelen biodrivstoff i bensin og diesel skal økes fra 5,5 til 7 prosent neste år. Innen 2020 skal andelen være på 20 prosent. Men er biodrivstoff et bra miljøtiltak?

Les mer »

Vern eller bruk?

-Hvor mye skogvern har vi og klimaet råd til? Spørsmålet stilles av Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i Nationen i dag.

 

 

Les mer »

Stikk finger'n i jorda - det er jorddag

Matjorda er en ressurs som begynner å bli knapp. Matjorda er ikke bare et voksested for planter, den har også en rekke andre like viktige funksjoner.

Les mer »


To ulver skutt fra helikopter

Torsdag ble det gitt muntlig fellingstillatelse på to ulver i Rendalen. Fredag ettermiddag ble ulvene skutt ved hjelp av helikopter.

Les mer »

Aktiviteten på små og store eiendommer

I høst har det gått en debatt om aktiviteten på små og store eiendommer. I den forbindelse gjengir vi innlegget til konstituert daglig leder Yngve Holth i Glommen Skog, der han kommenterer et brev fra Landbruksminister Jon Georg Dale til stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp).

Les mer »

Statsbudsjett med jubel og kritikk

Skogeierforbundet jubler over statsbudsjettet og øyner nye industrisatsinger, mens kritikere savner klarere tiltak fra regjeringen for å få fornybar energiforsyning ut av startgropa, skriver NRK Hedmark og Oppland.

Les mer »


Opning av Søndenåneset tømmerkai

Skognæringsforumet i Rpgaland inviterer til opning av Søndendåneset tømmerkaia opnar den 6. januar 2017, kl 10.30 - 13.00. Klikk på bilete for påmelding og program.

Les mer »

Jubel i skogen

Enigheten om statsbudsjettet for 2017 innebærer at omsetningskravet for biodrivstoff trappes opp til 20 prosent i 2020, hvorav minst 8 prosent skal være avansert drivstoff fra avfall og skog. Budskapet fra de fire samarbeidspartiene er krystallklart: målet er at den offensive klimapolitikken skal skape en biodrivstoffindustri basert på norsk skog. 

Les mer »

Vil vokse trehus inn i himmelen

Dette er fire av Innlandets frontfigurer for verdiskapning fra skogen. Innlandet er allerede verdensledende på høyhus i tre, og nå skal frontfigurene samarbeide for å nå nye mål fram mot 2030.

Les mer »


Frøplantasjeetablering Nordenfjells

Etterspørselen etter granplanter produsert med frø fra frøplantasje har på landsbasis økt mye de siste årene. Også i Trøndelag og på Helgeland er det et klart ønske fra skogbruket om mer frøplantasjefrø. To nye frøplantasjer er nå under etablering i Trøndelag, Disse skal på sikt forsyne disse områdene med foredlet frø.

Les mer »

Nasjonal strategi for bioøkonomi framhevar skogen sin rolle i klimasamheng

Med overskrifta «Kjente ressurser – uante muligheter» la regjeringa fram sin strategi for bioøkonomi, som viser mogelegheitene innan dei fornybare ressursane i Noreg. Strategien skal gi overordna og langsiktige føringar for ein nasjonal innsats på området.

Les mer »

Husk skogfondsrefusjon

Har du refusjonskrav som skal registreres i skogfondssystemet for 2016 så haster det.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Modellering på tømmerkai (01/12/2016)

Løsningsorienterte transportører og entreprenører (01/12/2016)

Nasjonal strategi for bioøkonomien lagt fram (01/12/2016)

Skogeierforbundets julekalender (01/12/2016)

Kystskogmidlene økes til 4,5 millioner kroner. (30/11/2016)

Skardseterlia naturreservat - Forvaltningsplan på høring (30/11/2016)

Seminar om skrantesjuke – hva vet vi og hva vet vi ikke? (30/11/2016)

Årsavslutning for skogfondregnskapet 2016 (30/11/2016)

Små justeringer i LUF-midlene til skogbruk (30/11/2016)

Rekordfangst av barkbiller i Trøndelag (30/11/2016)

Godspakke Innlandet styrker skog- og trenæringen (30/11/2016)

Ønsker innspill til bioøkonomistrategi (30/11/2016)

Ny leieavtale for Lyngdal frøplantasje (30/11/2016)

Martin Bråthen en av de utkårede (29/11/2016)

Sparer mye på elektrifisering (29/11/2016)

Regjeringa sin bioøkonomistrategi (29/11/2016)

Nettverk for kompetanseheving og økt verdiskapning (29/11/2016)

Klimaskogprosjektet på tysk tv (29/11/2016)

Vellykket skogmentor satsning i Sør-Trøndelag (29/11/2016)

Undersøkelse om kursserien Aktivt Skogbruk (29/11/2016)

Jernbaneseminar (29/11/2016)

14 profesjonelle veiplanleggere. (29/11/2016)

Tilskudd til vilt og truete arter og naturtyper 2017 (28/11/2016)

Godspakke Innlandet styrker skog- og trenæringen (28/11/2016)

ESA godkjenner støtte til biokull (28/11/2016)

Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge (28/11/2016)

Presseinvitasjon: Dale presenterer nasjonal strategi for bioøkonomi (28/11/2016)

Allemannsretten, en artikkel til ettertanke (28/11/2016)

Rett til å være varsom (27/11/2016)

Tømmerhugger-VM til Lillehammer i 2017 (25/11/2016)