Bygdeforskning åpner distriktskontor på Karl Johan

Norsk senter for Bygdeforskning etablerer seg nå i Oslo, med et eget distriktskontor på Karl Johan. Distriktskontoret, som skal drive med samfunnsvitenskapelige utredninger og analyser, leier lokaler av Landbruksforskning Karl Johansgate 41A og flytter inn etter sommerferien 1. august.

Les mer »


Følger opp Stortingets ulvepolitikk

Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok i dag felling av 12 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark. Det ble også vedtatt at hele Osdalsflokken, Julussaflokken og Slettåsflokken på til sammen inntil 24 dyr kan tas ut. Slettåsflokken er den eneste som i sin helhet ligger innenfor ulvesonen.

Les mer »

Åpner for uttak av Slettåsflokken

På dagens møte i Rovviltnemndene for Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) ble det vedtatt å åpne for lisensjakt også på Slettåsflokken i tillegg til sekretariatets forslag om uttak av Osdals- og Julussarevirene.

Les mer »

Endringene i konsesjonsloven trer snart i kraft

Reglene om priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves med virkning fra 1. juli i år. De øvrige endringene trer i kraft 1. september.

Les mer »


Engebret Dæhlin skal lede ny industriklynge

Engebret Dæhlin (53) er ansatt som klyngeleder i den nyetablerte industriklyngen Norwegian Wood Cluster.

Les mer »

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Les mer »

Årsmøte og medlemsmøte i Skognæringa Kyst SA

Det ble holdt årsmøte og medlemsmøte for Skognæringa Kyst SA i Kristiansand 25. mai, i forbindelse med Vårens Kystskogkonferanse.

Les mer »


Oppdatert kunnskap om arealressursane

I desse dagar blir det lagt fram Arealbarometer frå NIBIO som viser status for jord- og skogbruksareal i kvart fylke.

Les mer »

NORSKOGs innspill til rovviltnemndene i region 4 og 5 vedr. lisensfelling av ulv i 2017/18

NORSKOG synes det er oppsiktsvekkende at forslaget fra sekretariatet helt ignorerer stortingets intensjon, nemlig å legge distriktspolitiske hensyn til grunn for felling av ulv innenfor sonen.

Les mer »

VM i tømmerfløting for tredje gang

Forrige fredag dro Glommen i gang årets Fløterfestival med et «Skogsymposium» på Osvang i Osen. Etterpå var det kampen om å bli verdens beste tømmerfløtere som gjaldt.

Les mer »


Stor genetisk variasjon hos eik

Ved planting av eik, er det ikke likegyldig hvor nøttene er høstet. Eik har stor genetisk variasjon for viktige egenskaper. NIBIO har testet variasjonen i eik fra Borre i nord til Mandal i sør.

Les mer »

Finale i Skoglekene 2017

Hundre skoler over hele landet har deltatt i det som er de første, nasjonale Skoglekene. Onsdag 14. juni ble det avholdt finale på Norsk Skogmuseum.

Les mer »

Mer skånsomt skogbruk

Klimaendringer gir våtere skogbunn og større fare for kjøreskader etter hogst. Hva kan gjøres for et mer skånsomt skogbruk? Skogforskning og skognæring inviterer til skogdag og demonstrasjon av prototype på beltegående skogsmaskin.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

I beitedyras klauvspor (22/06/2017)

Får 300.000 kroner for å se på ved (22/06/2017)

FOTOKONKURRANSE - BLI MED PÅ ÅRETS BLINKSKUDD! (22/06/2017)

– Skoggjødsling er et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier iverksetter (22/06/2017)

Viktige endringar i konsesjonslova, odelslova og jordlova (22/06/2017)

Nytt naturreservat i Storås og Spirås (21/06/2017)

Ti naturreservater vernet i Hedmark (21/06/2017)

Handlekraftig Statsråd (21/06/2017)

Miljøbyråkrater på repeat (21/06/2017)

Naturtypekartlegging i Oppland 2017 (21/06/2017)

Viktig å følge sertifiseringskravene (20/06/2017)

Nedlatende behandling av folk i en utkant (20/06/2017)

Endringene i konsesjonsloven vedtatt (20/06/2017)

Årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag (19/06/2017)

Entusiasme for klimaplanting i Tosdalen (19/06/2017)

Innholdsrik tur til Elmia Wood (19/06/2017)

Pilotkommunar og fylke summerer opp planteåret 2017 (16/06/2017)

Positiv klimamelding om skog (16/06/2017)

Nøkterne rypejegere - en utfordring for de som driver jaktutleie (16/06/2017)

Fullt trøkk på entreprenør-samlingene (16/06/2017)

Aktørene i Arena Skog er offensive på forskningssida (16/06/2017)

Forskrift om opprettelse av soner i forbindelse med påvisning av skrantesjuke (CWD) er fastsatt (16/06/2017)

Utvidet og endret skadefellingstillatelse (16/06/2017)

Viken Skog øker prisene på sagtømmer gran (16/06/2017)

Verdens største skogmesse viste en komplett bransje (15/06/2017)

Gjentar suksessen med «skogsymposium» (14/06/2017)

Sporløst - prisbelønt film om skånsom skogsdrift (14/06/2017)

Rypa er ingen uendelig ressurs (14/06/2017)

Skogselskapets Ærespris 2017 (14/06/2017)

Endringer i konsesjonsloven vedtatt (14/06/2017)