Vedtekter for skogbilveger

Veglag som bruker Skogeierforbundets normalvedtekter vil kunne godkjennes som skattefrie organisasjoner dersom inntekter fra bompenger, årsavgifter fra hytteeiere osv. ikke utgjør mer enn 50 % av veglagets inntekter eller overstiger kr 70 000. 

Les mer »


Prioriterer byråkrati framfor konkrete tiltak

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at det omdisponeres midler fra konkrete miljø- og klimatiltak til offentlig administrasjon. Dette er en oppsiktsvekkende prioritering fra en blåblå regjeringen, påpeker Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund.

Les mer »

Misforstått skogvern

Misforstått skogvern, skriver ansvarlig redaktør i ANB, Kjell Werner, i en kommentar til Stortingets vedtak om å øke skogvernet til 10 prosent. Vi gjengir lederen nedenfor:

Les mer »

Vernefeber kan gi «frivillig vern» på billigsalg!

Mandag behandlet Stortinget innstillingen til handlingsplan for naturmangfold. Resultatet ble 10% vern som en målsetting for skog i Norge. Dette er å gå bioøkonomien baklengs i møte, mener NORSKOG og advarer skogeiere mot at «verne-feberen» kan sette verdier i fare. Bruk skogøkonomisk kompetanse hvis du vurderer "frivillig vern", er NORSKOG's klare råd til skogeierne.

Les mer »


Viken Skog søker skogbruksledere område Vest

Viken Skog har behov for flere skogbruksledere i fylkene Vestfold og i grensene mot Buskerud.

Les mer »

Ambisiøs godsmålsetting fra Stortinget

De fire borgerlige partiene i Transportkomiteen er enige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø og bane innen 2030 med en ytterligere økning til 50 prosent innen 2050.

Les mer »

Fagsamling skogbruk 2016

På vegne av kontaktutvalgene for skogbruk inviteres det til fagsamling med dagsaktuelle temaer. Samlingen finner sted på Evje, 14. juni.

Les mer »


Plantemarkering i Bjerkreim

Tysdag 18. mai vart det første plantefeltet i pilotprosjektet «Planting for klima» i Rogaland markert med blautkake og talar. Markeringa vart godt mottatt. Over 30 personar møtte opp for å støtta tiltaket som har som mål å auka CO2- opptak gjennom planting av skog på nye areal.

Les mer »

10% skogvern i Stortinget i dag

På torsdag i forrige uke behandlet Stortingets Energi- og Miljøkomite' forholdet til skogvern og meldeplikt. Stikk i strid med både skog- og miljøfaglig dokumentasjon.

Les mer »

Flertall mot ulv i nabolaget

Det er fristende å sitere Arnulf Øverland «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

Les mer »


Klodens klimagassregnskap snart klart

Norges utslipp av klimagasser i 2014 tilsvarte 53 millioner tonn CO2, viser Miljødirektoratets rapport til FNs klimakonvensjon. CO2-opptaket i skog har i perioden 1990-2014 økt med 143 prosent, til 25,4 millioner tonn. Les mer om dem som bidrar med riktige tall til klimagassregnskapet.

Les mer »

Ber om kompensasjon for ulvetap

- Det er viktig å huske på at ulv ikke bare handler om miljøpolitikk. Dette berører også en næring. Dagens ulvepolitikk har store konsekvenser for grunneiere som taper på bortfall av jaktinntekter, sa Erik Lahnstein, under gårsdagens ulvehøring i næringskomiteen.

Les mer »

Trær kommuniserer og har følelser – eller?

I en bok som nå er utgitt i Norge, presenterer forfatteren, Peter Wohlleben, en historie om at trær kommuniserer med hverandre gjennom elektriske impulser. Boken fremstiller situasjonen for gamle trær som kritisk og at det kommersielle skogbruket er en stor trussel.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Stort skogkulturpotensiale i Østfold (23/05/2016)

Forslag til frivillig vern av fem skogområder i Aust-Agder – høring (23/05/2016)

Frontalangrep på Høyre og FrP på vegne av skognæringen (23/05/2016)

Mange ville bli «Skogens brannvoktere» (23/05/2016)

Begna Bruk søker daglig leder (23/05/2016)

Naturmangfoldmeldingen vedtatt (23/05/2016)

Landbruks- og matminister møter Kystskogbruket (23/05/2016)

Mer oljeboring og økt vern av skog – hvor ble det grønne skiftet av? (20/05/2016)

Blomstring og frøsetting (20/05/2016)

Flertall for å verne 10 prosent av skogen (20/05/2016)

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er klar for ny Skogbranndag (20/05/2016)

Stortinget med sjokkmelding til skogbruket (20/05/2016)

Startskot for klimaskogplanting i Rogaland (19/05/2016)

Bruk er mer effektivt enn vern. (19/05/2016)

Viken Skog søker skogbruksledere område Vest (19/05/2016)

Følg livet i fluesnapperkassa (19/05/2016)

Bruk eller fredning av skog – hva tror du er lurest? (19/05/2016)

Ledige stillinger i Skogeierforbundet (19/05/2016)

Politikk for fortsatt konflikt (19/05/2016)

Viken Skog søker skogbruksledere i område Øst (19/05/2016)

Lær mer om treakritektur (19/05/2016)

Skogmeldingen utsettes til høsten (19/05/2016)

Skogbranndag på Sognsvann 22. mai (19/05/2016)

Glommen har ikke brutt kulturminneloven (18/05/2016)

Med orkan i kasta (18/05/2016)

Vern eller bruk av skog som klimatiltak (18/05/2016)

Jubileumslandsmøte og temakonferanse i Halden 2. til 4. september (18/05/2016)

Ledige stillinger i Skogeierforbundet (18/05/2016)

Årsmøte Oslo og Akershus 7. juni (15/05/2016)

Klart for ny skogbranndag (13/05/2016)