Oppstartsvarsel for Turtroa og Kildeøyene naturreservater

Som et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog er det oppnådd enighet med grunneierne om vern av to områder i Åmot kommune; Kildeøyene nord for Rena sentrum og Turtroa som ligger ca. 15 km nord for Osensjøen, nær kommunegrensa til Trysil.

Les mer »


Rød furubarvepsangrep i Østfold

Flere av våre medlemmer og ansatte melder ifra om insektangrep på furuskogen i områdene Marker, Aremark, Halden og Rakkestad.

Les mer »

Avkrefter at Norge må ha en nasjonal levedyktig ulvebestand

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) uttaler til avisa Østlendingen i dag at Norge ikke er forpliktet til å ha en nasjonal levedyktig ulvebestand.

Les mer »

Ny versjon av gårdskart på brett og mobil

Nå kan du se gårdskartet fra terrassen. Den nye versjonen av gårdskart fungerer både på nettbrett og mobiltelefon.

Les mer »


Ny logistikkleder i Glommen

Vi har ansatt Morten Minde Myrvold som ny logistikkleder.

Les mer »

MiS-opplæring i rute

Nå er det ett år siden Landbruksdirektoratet lanserte ny, revidert MiS. Med Natur i Norge (NiN) som en del av metodikken, og med ny veileder, er det behov for kompetanseheving. I samarbeid med Skogkurs har Landbruksdirektoratet i løpet av våren arrangert to ulike kurs. I april var det dagskurs for dem som jobber administrativt med MiS. Mot slutten av mai ble et tredagers-kurs rettet spesielt mot feltkartleggere gjennomført.

Les mer »

Sagflis i solnedgang

Se, så vakker fjorden er i aften, kjære. Om bare den fabrikken kunne slutte å bråke!

Les mer »


Utmark som næring - Seminar, 16.-17. august

Skogkurs og NORSKOG inviterer til et fagseminar med tema: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.

Les mer »

SB Skog skal drive alt skogareal for Statskog

SB Skog har vunnet konkurransen om å bli Statskogs leverandør av skogbrukstjenester fra 2019. Både pris og kvalitet lå til grunn ved tildeling av landets største skogoppdrag.

Les mer »

Skogbeskatning som virkemiddel

Denne rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet "Skogbeskatning som virkemiddel". Prosjektet er et samarbeid mellom Statskog, Norges skogeierforbund (NSF) og NORSKOG. NORSKOG har vært sekretariat for arbeidet. Prosjektet er finansiert av de tre partene samt Skogtiltaksfondet og NHO mat og drikke

Les mer »


Fagbrevkurs for skogsmaskinførere

Er du skogsmaskinfører og ønsker å ta fagbrev som  Skogsoperatør? Til høsten tilbyr MEF-skolen i samarbeid med Skogkurs kurs for skogsmaskinførere som vil ta fagbrev. For å gå opp til fagprøven som Skogsoperatør, må du først ha bestått en teorieksamen. Det er denne eksamenen kurset er rettet inn mot.

Les mer »

WWF anker ulvedommen

Oslo tingrett kom fram til at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig, men WWF er uenig og anker dommen i ulvesaken.

Les mer »

Skogeiersamvirket - bli ved din lest!

Skogeierne i Norge har siden 2005 vært i gjennom en turbulent periode. Lokomotivene av treindustri i Norge: Norske Skog, Peterson og Tofte går konkurs eller må legge inn årene. Tømmerforbruket til denne industrien har falt bort - mye går nå til eksport, noe som gir økte kostnader og følgelig lavere inntekter for skogeierne.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Standard for et bærekraftig skogbruk (13/06/2018)

«Bonanza i skogen»? (13/06/2018)

Naturtypekartlegging i Oppland 2018 (13/06/2018)

Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019 (13/06/2018)

Skogfond er nøkkelen (13/06/2018)

Vi må snakke med reiselivet (12/06/2018)

Naturbrukselever ga full gass… (12/06/2018)

NYHETSBREV #2 2018 (12/06/2018)

Kartlegging av naturtyper i Aust- og Vest-Agder i 2018 (12/06/2018)

SB Skog vant storanbud hos Statskog (12/06/2018)

Skogbrann som tema (12/06/2018)

Seieren gikk til Södra (12/06/2018)

Rekorddeltakelse på årets skogsymposium (12/06/2018)

Høyt aktivitetsnivå i Trøndelag (11/06/2018)

Samarbeid mellom Viken AT Market og Vestskog (11/06/2018)

Ungskogpleie og skogbrannberedskap på skogdag i Hof-Åsa (11/06/2018)

Lisensfellingskvote for jerv 2018/19 (11/06/2018)

Tynning i fokus på årets Skogsymposium i Osen (11/06/2018)

Årsmøte og fagdag om bruk av massivtre (11/06/2018)

Agder kurser nyere skogeiere (11/06/2018)

Kartlegging av natur i Rogaland 2018 (11/06/2018)

Informasjon om rovvilt og beitesesongen 2018 (11/06/2018)

Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold. (11/06/2018)

To nye skogbruksledere i Elverum (10/06/2018)

Store insektangrep på furu i Østfold (08/06/2018)

Møtte Nordlandsbenken på Stortinget. (08/06/2018)

Tiltak i forbindelse med ulveskader i Jevnaker (08/06/2018)

Vil ikke forby norsk gran i vest eller nord (07/06/2018)

Skogbrannfare – lås bomveier og sett opp plakater! (07/06/2018)

Ny statistikk: kartlegger foryngelse og miljøhensyn ved hogst (07/06/2018)