Aktivt skogbruk er bra for klimaet

Klimatiltak i skog, som planting av skog på nye arealer, skogplanteforedling, gjødsling av skog og tettere planting etter hogst er utredet og vurdert til å være gode klimatiltak. Dette er hovedbudskapet i et brev som Norges Skogeierforbund har sendt til Stortinget.  

Les mer »


Ny storkammeravgjørelse fra Høyesterett om tomtefeste

-Begynnelsen på slutten for lovens krav om «tvillaus» avtale for å kunne tomteverdiregulere festeavgiften, sier advokat Sveinung O. Flaaten.

Les mer »

Malte trær på Våler Finnskog

Fem malte trær på Finnskogen har gjort dypt inntrykk på fylkestingsrepresentant Per Roar Bredvold (Frp). Han spurte fylkesrådet om kunst av denne typen er noe det skal satses mer på.

Les mer »

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 16. november. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur.

Les mer »


Team Jørgen og Jørgen – to år etter

For to år siden skrev vi om Team Jørgen og Jørgen. Den gangen hadde de nettopp startet samarbeidet som skulle lede fram til «lille» Jørgens fagbrev som maskinfører.

Les mer »

Ny frøplantasje for fjelledelgran

Norsk foredling og frøproduksjon av fjelledelgran til juletrenæringen er en prioritert del av Skogfrøverkets virksomhet. En ny frøplantasje for dette formålet skal nå etableres på Huse gård i Lillehammer. Entreprenør Rolf Einar Bakstad er i disse dager i gang med å klargjøre plantasjearealene slik at planting kan starte i 2017.

Les mer »

Ny Skogmelding fra Regjeringen

-For oss som jobber med skogfrøforsyning og skogplanteforedling, oppfatter vi Stortingsmeldingen som en bekreftelse på at det vi jobber med er samfunnsnyttig, framtidsrettet og politisk prioritert. Det er inspirerende, sier daglig leder i Det norske Skogfrøverk på Hamar, Frode Hjorth.

Les mer »


Klyngeutviklings-
prosjektet ARENA SKOG er i gang!

ARENA SKOG – Skognæringa i Trøndelag, hadde denne uka oppstartkonferanse på Stjørdal. Dette var en milepæl for næringa og aktørene i klyngen som over flere år har jobbet med utvikling av skognæringsklyngen i Trøndelag.

Les mer »

Rekordresultat for Borregaard

Industrikonsernet Borregaard leverer «all-time high» i tredje kvartal.

Les mer »

Kystskogkonferansen - Framtidas bioøkonomi - Tre gir moglegheiter!

Det er ikkje lenger eit spørsmål om det grøne skiftet skal skje, men korleis. Skogbruket og trenæringa blir viktige næringer i den nye, grøne økonomien.

Les mer »


Om tømmer, miljø og de som hogger og kjører fram

Forsker Birger Vennesland fra NIBIO tar for seg disse temaene i kronikken «Hogger tømmer for miljøet, men får fortsatt kritikk» på forskning.no.

Les mer »

Skogmeldinga er lagt fram.

Skognæringa Kyst er meget fornøyd med at Regjeringa i en egen stortingsmelding behandler den norske skog- og trenæringa. På innhold innfrir Skogmeldinga på noen områder og skuffer på andre.

Les mer »

Haustjakta: Så langt ingen nye funn av Chronic Wasting Disease (CWD)

Veterinærinstituttet har til nå analysert meir enn 7100 prøver for Chronic Wasting Disease (CWD) hjå hjortedyr. På det meste har instituttet motteke 900 prøver på ein dag. Så langt er det ikkje gjort nye funn.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Ny Statskog-sjef (20/10/2016)

NORSKOG har vært på høring i næringskomiteen (20/10/2016)

Gunnar Lien skal lede Statskog (19/10/2016)

Er skogbruket i Norge miljøvennlig? (19/10/2016)

Torp og Hambro om ulv og el-sykler (19/10/2016)

Norske Skog: fortsatt god drift (19/10/2016)

Dunkar pelar (18/10/2016)

Tilstandsregistrering av skogsbilveger (18/10/2016)

Fokus på PEFC Skogstandard (18/10/2016)

Skogportalen – prioritert i skogmeldinga (17/10/2016)

Planlegg hogsten nå! (17/10/2016)

Dale satser i skogen (17/10/2016)

Inviterer kvinnelege skogeigarar til samling i november (17/10/2016)

Populært med trearkitektur (16/10/2016)

Skogsbilvegstandarden i Hedmark (14/10/2016)

- Skogmelding uten strategi (14/10/2016)

-Skogmeldingen mangler konkrete mål for utvikling av skognæringen (14/10/2016)

Skogforskning sikrer verdier i vekst (14/10/2016)

NORSKOGs kommentarer til Regjeringens Skogmelding (14/10/2016)

Satsar på innovasjon og infrastruktur (14/10/2016)

Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa (14/10/2016)

Øker avstanden til Sverige og Finland (14/10/2016)

Prosjektleder skogbrukets driftsteknikk - søknadsfristen nærmer seg (14/10/2016)

NORSKOG har i dag vært i finanskomiteen i høring om Statsbudsjettet (13/10/2016)

Skogeierforbundet på høring i finanskomiteen (13/10/2016)

Gratis RECO-kurs for lærlinger! (13/10/2016)

Arkitektstudentene på NTNU bygger med tre (13/10/2016)

Norske treslag gir økt mangfold i hagen (13/10/2016)

Ny skogbruksleder i nordre Østfold og Follo (13/10/2016)

Skogutferd til Island hausten 2017 (12/10/2016)