Tar et oppgjør mot ensidig klimadebatt

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er luta lei den ensidige klimadebatten om rødt kjøtt. Hun mener at vi må snakke mindre om kjøttskam, og mer om skog som klimatiltak.

Les mer »


Gjødsling øker farten på skogen - husk fristen 1. mars

Har du spørsmål om gjødsling, nøl ikke med å ta kontakt med Glommen Mjøsn Skog. Kanskje finner du også svaret i kortfilmen vi har laget.

Les mer »

Kontrollerer hogstmaskinene for å unngå at verdier kappes bort

Skogeier kan tape mye penger dersom aggregatet i hogstmaskinen er feil innstilt. Glommen Mjøsen Skog er derfor ofte ute i felt for å kontrollere at det ikke skjer.

Les mer »

Eiendomsrett til skog er økonomi og miljøansvar

Vi er tre skogeiere som elsker skogen, og som er opptatt av å skape verdier i skogen. Samtidig ønsker vi å forvalte skogen på en måte som skaper en verdi for folk som ferdes der.

Les mer »


«Bruk hue – bruk hjelm!»

Skogsarbeid krever ulikt verneutstyr etter arbeidsoppgaver, men hjelm er alltid nødvendig. Hjelmen beskytte oss mot fallende kvister, felte trær i ungskogpleie, kast med saga, fliser og kvister i øynene og støy fra saga.

Les mer »

Siste nytt om tømmermarkedet

Det milde været styrer både driftsforholdene her hjemme og gjør at billeoppblomstringen i Europa er ventet å fortsette.

Les mer »

Kunsten å nytte eigen skog

I Vikebygd i Vindafjord finn vi eit godt døme på billig fjøs bygd i tre frå eigen gard.

Les mer »


Norsk PEFC skogsertifisering revideres

Formålet med revisjonen er å gjennomgå alle standardene som inngår i systemet ut fra nye/reviderte internasjonale krav, ny kunnskap og ut fra erfaringer med dagens standarder. I dette arbeidet ønsker vi innspill og deltakelse fra organisasjoner som har interesser knyttet til skog og bærekraftig skogbruk.

Les mer »

Fullspekket skogarrangement i Solør

Tillitsvalgte i Glommen Mjøsen Skog Solør med områdeleder, Arne Rønaasen, i spissen vil vise fram Solør-skogbrukets eventyrlige mulighet for verdiskaping og innovasjon på et fullspekket og interessant skogarrangement 26. februar.

Les mer »

Skogsveikurs i Agder

Det er satt opp tre kurs med temaet skogsbilveier i Agder, næremere bestemt Eikely Senter i Froland kommune. 

Les mer »


Bærekraftstempel kan glippe for norsk skog

EU-kommisjonen kom i mai 2018 med et forslag om å lage et rammeverk for bærekraftige investeringer i finanssektoren. Forslaget går under betegnelsen «Sustainable finance», og er en del av en større pakke, «Action Plan on […]

Les mer »

Bollestad fremsnakker aktivt skogbruk for klimaet

I naturskjønne omgivelser i en veldreven skog som Losby i Østmarka, fremsnakket statsråden et aktivt skogbruk i klimasammenheng i både entusiastiske og positive ordelag.

Les mer »

Sterke kandidater til Årets Trebyggeri

Det blir tøff konkurranse når årets trebyggeri for 2019 skal kåres. Mjøstårnet, Finansparken og JJK Kaffebrenneri er nominerte.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Eiendomsrett til skog er økonomi og miljøansvar (19/02/2020)

Ny skogrådgivar på plass hjå Fylkesmannen (19/02/2020)

Mosjøen 11. mars (19/02/2020)

23,5 mill. kroner i tilskudd til klimatiltak i skog (18/02/2020)

Spisser masteroppgavene (18/02/2020)

Ledig advokattime (17/02/2020)

Vil ha større lass på tømmerbilene (17/02/2020)

-Skogkonferanse i verdensklasse (17/02/2020)

Register for the Coming Thematic Day on Future Trees in Uppsala (17/02/2020)

Rotevatn åpner ny tømmerkai (17/02/2020)

Nå vil han sette verdensrekord igjen! (17/02/2020)

Forskere tester lyd og lys for å få vilt bort fra jernbanelinjene (17/02/2020)

Veivedlikeholdskurs i Glåmdalen (17/02/2020)

Kurs i eierskifte med fokus på skog - noen ledige plasser (17/02/2020)

Nå stiger det opp hvit røyk av pipa… (13/02/2020)

Tømmer&Marked 2020- Alle trender på skogens side (13/02/2020)

Statsråd Sveinung Rotevatn opnar Kvamen Tømmerkai (13/02/2020)

Introkurs for eierskifte med fokus på skog (13/02/2020)

Skogplanteforedler ansatt (13/02/2020)

Tilskudd innen skogbruk (13/02/2020)

Skogsvei kurs i Vestland (13/02/2020)

Fokus på skogsveier i Nord-Østerdalen (13/02/2020)

Tilskudd til tømmerkaier 2020 (12/02/2020)

Vilje til å satse på skog (12/02/2020)

- Dere sitter i en kanon-posisjon (12/02/2020)

Radiobjeller på lam - 3 lokale rapporter (12/02/2020)

Store muligheter i nye anvendelser av tre (12/02/2020)

Varsler kamp om skogressursene (12/02/2020)

- Vi må verne om eiendomsretten (12/02/2020)

Stor interesse for trebruk i Agder (12/02/2020)