RURALIS-nytt:


Samenes nasjonaldag (07/02/2022)

Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen? (21/01/2022)

Ruralis feirer 40 år med forskning (20/01/2022)

Ruralis ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år (26/12/2021)

Hva skjedde av opplæring av trønderske skogeiere i 2018? (20/12/2021)

Ny bok: Utmark i endring (24/11/2021)

Nordisk konferanse for ruralforskning arrangeres i Finland til våren (22/11/2021)

Geita bryter barrierer med usynlige grenser (21/10/2021)

Skogklynge får nye idéer til å spire (13/10/2021)

Kommunene ofrer natur for å redde økonomien (07/09/2021)

Pia Piroschka Otte ny forskningsleder i Ruralis (01/05/2021)

Mindre stammespråk gir mer matnyttig debatt (12/04/2021)

Europadagene 2020 (18/11/2020)

Den norske staten og maktas logikk (23/09/2020)

Distriktspolitisk landskonferanse: en dag med periferien i sentrum (10/06/2020)

Oppsummering av funnene fra forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (13/05/2020)

Hva er innafor i utmarka? (17/04/2020)

Forskere tester lyd og lys for å få vilt bort fra jernbanelinjene (17/02/2020)

Forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn (09/01/2020)

Har odelsretten ført til jamnare fordeling av jordeigedom i Norge? (02/01/2020)

Jo da, vi bør lage biodiesel i Norge (20/12/2019)

Reiselivets toppidrettsutøvere (13/12/2019)

Fornybar biodiesel i landbruket før 2030 (03/12/2019)

Det er mange måter å se skog på (02/12/2019)

Ulv påvirker sauebønders psykiske helse (20/11/2019)

Små bedrifter tar størst risiko (14/11/2019)

Ruralis er med på toppsatsing på Skognæringa i Midt-Norge (08/11/2019)

Bioøkonomien er på vei – er vi med? (07/08/2019)

Flertall, mindretall, beitedyr og rovdyr (08/04/2019)

Folk flest ser rovdyr i avisa (21/03/2019)

Bli med i ein europeisk konkurranse i bygde- og landbruksbasert innovasjon! (14/03/2019)

Bli med i ein europeisk konkurranse i bygde- og landbruksbasert innovasjon! (27/02/2019)

Nytt prosjekt: Verdikjedekartlegging (13/02/2019)

Virkemidler i rovdyrforvaltningen (09/01/2019)

Eit forsvar for odelsretten (05/11/2018)

Odelsrettens tid er forbi (02/11/2018)

Turisme styrker lokalsamfunn gjennom stolthet og identitet (18/10/2018)

Eldre mer fornøyde på bygda (04/09/2018)

Grenser i utmarka (08/08/2018)

På «vakt» i skogen (02/08/2018)

Ruralis trenger ny direktør! (11/07/2018)

Vi må snakke med reiselivet (12/06/2018)

Skulle staten vera raus til bøndene, var det no (22/05/2018)

Mellom rotfaste og fotfaste (16/05/2018)

Frokostmøte om utmark trakk fullt hus (09/05/2018)

Skal gi ut bok om bioøkonomien (07/05/2018)

Skifte i det grønne skiftet (14/03/2018)

Nytt prosjekt: Utmark i endring (02/03/2018)

Stort potensiale i tindeturisme (28/02/2018)

Teknologi og samfunn på lag i bioøkonomien (20/02/2018)

Ny bok av Reidar Almås: Klimasmart landbruk – Korleis kan norsk landbruk bidra til det grøne skiftet? (14/02/2018)

Fjellet og villreinen betyr mye (08/02/2018)

Må involvere de med lavest forventninger til bioøkonomien (01/02/2018)

Skogen trenger aktive pådrivere (29/01/2018)

Europas kulturlandskap som villmark? (19/01/2018)

Flere politiske barrierer for bioøkonomien (12/12/2017)

Kartlegger hvor bioøkonomien har best vekstforhold (29/11/2017)

Bygdeforskning blir RURALIS (10/11/2017)

Seminar: Biokull som klimatiltak i norsk landbruk – veien videre? (03/11/2017)

Rådgiving og jordbrukspolitikk i Sveits (11/10/2017)

Hva kan være en ressurs i naturbasert turisme? (10/10/2017)

Verksted for bioøkonomi-scenarier (05/10/2017)

Med rettetast og viskelær i landskapet (21/09/2017)

Må bioøkonomien vokse stykkevis og delt? (24/08/2017)

- Utviklingen på hjemstedet går i riktig retning - også på landet (24/08/2017)

Mangfold i rovdyrforskningen (08/08/2017)

Skrantesjuke, erfaring fra USA (01/08/2017)

Ulvens herjingar og sauebondens psykososiale helse av Reidar Almås (13/07/2017)

Kor kjem dette hatet mot sauebøndene frå? (03/07/2017)

Bygdeforskning åpner distriktskontor på Karl Johan (27/06/2017)

Norsk regionalpolitikk inspirerer (14/06/2017)

Bygdefolk er mest positive til hvordan innvandrere integreres (08/06/2017)

Tilpasset rådgiving satt i system (06/06/2017)

Mari Pohja-Mykrä - finsk rovdyrforsker - på besøk (04/05/2017)

Nabobønder er viktigste kunnskapskilde (10/04/2017)

Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn (22/03/2017)

Litt Jane og litt Tarzan: Om makt og innflytelse i landbrukssamvirkets styrerom (08/03/2017)

Andelen kvinnebønder øker (08/03/2017)

Ny bok om lokalsamfunn (16/01/2017)

Norsk senter for bygdeforskning inviterer til lansering av boka «Lokalsamfunn» (05/01/2017)

Forskermøte i Arena Skog (13/12/2016)

Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge (28/11/2016)

Biokull – landbrukets «klimagull»? (11/10/2016)

Status for de bio-baserte næringene i Norge (30/08/2016)

Ikke en bonde å miste - lansering av popularisert rapport (26/08/2016)

Hvilken betydning har kjønn i europeisk skogeierskap og skogforvaltning? (23/08/2016)

Konferanse om sirkulær bioøkonomi i København 25.-26. oktober 2016. (08/07/2016)

Bygdeforskere med bidrag i Routledge International Handbook of Rural Studies (04/07/2016)

Årsmelding 2015 (30/06/2016)

Skognæringa i Trøndelag med Arena-status (22/06/2016)

EU-prosjekt om små gårdsbruk (25/04/2016)

Trondheimslansering av boka Omstart – Forslag til ein ny landbrukspolitikk (14/04/2016)

BIOSMART kartlegger norsk bioøkonomi (04/04/2016)

Ny landbrukspolitikk i støpeskjea? (18/03/2016)

Spørreundersøkelse - Lokalbefolkningen rundt Dovrefjell og Sunndalsfjella (10/03/2016)

Reidar Almås: Omstart - forslag til ein ny landbrukspolitikk (2016) (04/03/2016)

Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016 (10/02/2016)

Landbruk21Trøndelag søker prosjektleder (17/12/2015)

Nytt prosjekt: Fra stedsbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Turisme i den nye bioøkonomien (BIOTOUR) (09/12/2015)

Intervju i Gemini (12/11/2015)