Kystskogbruket-nytt:


SKOG I NORD 22 – Økende ressurser gir nye muligheter! (02/06/2022)

Sterk støtte til skogbruk i nord (25/05/2022)

Når statssekretæren er tømrer, er forståelsen god (25/05/2022)

Hjorten et opp skogen (20/05/2022)

Skogsamling på Voss (16/05/2022)

Løsning for å få bort flaskehalser for tømmertransport på kommunevei (16/05/2022)

Taubanekalkulatoren i rute (13/05/2022)

Høy kjendisfaktor under Klima- og miljødepartementets 50 års feiring (11/05/2022)

Vel gjennomført fagseminar i Vestland «Frå kvalitetstømmer til kvalitetsprodukt» 28. og 29. april (03/05/2022)

FN’s klimapanel: skog og tre kan erstatte materialer med høyt klimaavtrykk (08/04/2022)

Triveleg skogeigarlagsmøte på Stord (05/04/2022)

Kvifor stoppa du taubanen? (30/03/2022)

Tilgangen til sjøtransport kom i grevens tid (23/03/2022)

Sitkagran – en forhatt utlending eller en ressurs? (17/03/2022)

BRETTER OPP ERMENE FOR UTBEDRING AV FLASKEHALSER PÅ FYLKESVEG (16/03/2022)

SKOGKURS TRAPPER OPP (16/03/2022)

Kvinner i skogbruket feirer 8.mars (08/03/2022)

Landbruksministeren vil ha skogboom! (08/03/2022)

Risikera 100 000 kroner i bot (07/03/2022)

SEMINAR OM SKOGNÆRINGA PÅ STORTINGET (18/02/2022)

Tette granskogar i Bergen by (18/02/2022)

Samarbeid med Norges Skogeierforbund om omdømmebygging (17/02/2022)

SKOGNÆRINGEN ER OPPTATT AV MILJØ (11/02/2022)

Mobilisering for trebruk og videreforedling! (02/02/2022)

Kappedag med Bakt potet (27/01/2022)

Skognæringen Kyst med klar tale til statsministeren (17/01/2022)

Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (14/01/2022)

Det grønne skiftet gir rekordpriser på tømmer (04/01/2022)

Guro Angell Gimse er ansatt som kommunikasjonssjef i Skognæringa Kyst og WoodWorks! Cluster (01/01/2022)

God Jul fra oss i Skognæringa Kyst (21/12/2021)

Barkbiller på frammarsj (20/12/2021)

Full fart etter korona (17/12/2021)

The forest carbon debt illusion (14/12/2021)

Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge (10/12/2021)

Sjøvegen ekstremt viktig (03/12/2021)

Møre og Romsdal: Samling i nettverket for bærekraftige bygg (21/11/2021)

Umusikalsk av Betongindustrien (19/11/2021)

35 mill. kroner til 3 tømmerkaiar (11/11/2021)

Oppstartsmøte av prosjektet Analyse av flaskehalser i Møre og Romsdal (27/10/2021)

Fylkestinget i Troms og Finnmark på skognærings- og bærekraftsmålsseminar (26/10/2021)

Statsbudsjettet 2022 (13/10/2021)

Fra eikeskog til kjøkkenbenk for 25 designere og arkitekter! (07/10/2021)

Kystskogbruket og MadeByWood på Designers Saturday! (07/10/2021)

Verdien av tre i Vestland (07/10/2021)

Resultatkartleggingen 2020: Kartlegging av foryngelse og miljøhensyn ved hogst (22/09/2021)

Skogdag med fokus på skogsdrift på bæresvak mark (15/09/2021)

Tømmerkaier i Nordland og Troms (15/09/2021)

Langt mellom liv og lære (08/09/2021)

Valgkampmøte– Skog og tre for framtida (02/09/2021)

Dette skal vi løyse – II (02/09/2021)

Skogpolitisk seminar på Rognan ble en opplevelse! (31/08/2021)

Dette skal vi løyse (24/08/2021)

Landbruksministeren i Trøndelag (09/08/2021)

Landbrukssamvirket set fokus på dårlege kommunevegar (16/07/2021)

Skogvernprosessen på Helgeland – mangelfull konsekvensanalyse (14/07/2021)

Takk til Sylvi og FrP (02/07/2021)

Hjelp oss å få slutt på dette (23/06/2021)

WOODCAST – NY PODCAST OM SKOG- OG TRENÆRINGA (15/06/2021)

Skog stadig viktigare i klimapolitikken (07/06/2021)

Norge må ta i bruk sitt beste klimatiltak! (04/06/2021)

Stor samfunnsøkonomisk nytte (01/06/2021)

Skal bygge taubanekalkulator (14/05/2021)

Mange søknader om tømmerkai (10/05/2021)

WoodWorks! Cluster inviterer til webinaruke (30/04/2021)

Webinaruke: Verdien av tre, fra skog til skrog – Hva blir framtidas arv og innovasjon fra kystskogbruket? (16/04/2021)

Statsbygg jobber for å få inn mer lokalt trevirke i det nye regjeringskvartalet. (09/04/2021)

Ny daglig leder i Rogaland Skognæringsforum mener skogen er en vesentlig del av svaret på fremtidens store utfordring (09/04/2021)

Naturlig utbredelse av gran i Norge (08/04/2021)

Kurs og kompetanse om sitkagran (25/03/2021)

Far min satsa på skogen (22/03/2021)

Stor eigenhogst i Stryn (19/03/2021)

Vil engasjere skogeigarar med stubbekonsertar (12/03/2021)

Få folk ut i skogen (26/02/2021)

7000 elevar på skogkurs (24/02/2021)

Ønsker mer kortreist tre inn i store bygg (22/02/2021)

På snøpakka vegar (05/02/2021)

Eit enormt viktig gjennombrot (28/12/2020)

Tømmerkaier 2020 – 44,5 millionar kroner fordelte (11/12/2020)

Lagar møblar som kan gå i arv (04/12/2020)

Møre og Romsdal; Stor interesse for taubanedrift (02/12/2020)

Rune Hedegart starter opp som ny prosjektleder i Skognæringa Kyst (26/11/2020)

Målrettet og visjonær klimapolitikk? (19/11/2020)

Skogeigarar på PEFC kurs (02/11/2020)

Statsbudsjettet – har regjeringa glemt fotosyntesen? (28/10/2020)

Gran, naturlig utbredt over hele kongeriket (12/10/2020)

Verdien av tre – webinar med sansepakke fra Kystskogbruket! (07/10/2020)

Dette var skamkjekt (25/09/2020)

140 på skogdag i bratt terreng (04/09/2020)

Høstlektyre (01/09/2020)

Statsråden opnar Risøyhamn tømmerkai (25/08/2020)

Torill Eidsheim til skogdagen i Øyer (25/08/2020)

La oss gjere det ilag (21/08/2020)

Ta del i det grønne skiftet og bli vår nye medarbeider! (18/08/2020)

Ei logistikkmessig god løysing (31/07/2020)

Hvordan sikrer vi framtidig skogbruk? (13/07/2020)

Skognæringa Kyst i Rogaland (03/07/2020)

Helgelendingen: Nytt skogprosjekt – planter for framtida (29/06/2020)

Taubanesamling i Øyer (28/06/2020)

Planta skog i 50 år (05/06/2020)

Transportøkonomisk institutt skal utgreie flaskehalsar (02/06/2020)