NORSKOG-nytt:


Regjeringen vil gi skogbruket et grønt industriløft (23/06/2022)

Vellykket årsmøte for NORSKOG (09/06/2022)

Kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak er avviklet (30/05/2022)

Mindre penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett (12/05/2022)

Sandra Borch åpner NORSKOGS årsmøte (10/05/2022)

Skogplanting med skogminster Sandra Borch (09/05/2022)

NORSKOG-webinar: Lukket hogst og karbonbinding i skog (09/05/2022)

Regjeringen varsler lovendring – grunneiere slipper eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer (08/05/2022)

39 millioner kroner mer til skogbruket i jordbruksoppgjøret (06/05/2022)

Grunneierne må betale eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer (05/05/2022)

Les NORSKOGs årsmelding for 2021 (03/05/2022)

Meld deg på jakt og jaktopplevelses-seminar på Honne (02/05/2022)

Forslag til revidert skogstandard ute på høring (02/05/2022)

Stor skogbrannfare: Nye retningslinjer for skogdrift (01/05/2022)

SSB: Gode sagtømmerpriser førte til økt avvirkning i 2020 (25/04/2022)

Konsesjonsbingo (21/04/2022)

Eidsivating lagmannsrett 24. november 2021: beiterett, streifbeite og beiteskade i utmark (19/04/2022)

Bedre rammeverk for skogbruket vil redusere utslippet i prosessindustriene (07/04/2022)

Hold av 8. juni til NORSKOGs årsmøte (29/03/2022)

NORSKOG søker skogkonsulent (25/03/2022)

Deltagerlignede selskaper skattlegges for hardt ved salg og oppløsning /realisasjon (24/03/2022)

NORTØMMER, Skogdata og Norsk Virkesmåling arbeider for å oppdatere viktige IT-systemer for virkesmåling (18/03/2022)

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev (10/03/2022)

Ukrainakrigens effekt på virkesmarkedet (09/03/2022)

NORSKOG ønsker velkommen til fysiske medlemsmøter! (08/03/2022)

NORSKOG-webinar: Skog som investeringsobjekt (07/03/2022)

Søk på tilskudd til miljøtiltak i skog (06/03/2022)

Store feil funnet i italiensk studie: Det er mindre hogst i Norden enn tidligere antatt (28/02/2022)

Kommentar til «selektiv hogst»-debatten i Nationen (23/02/2022)

Hvilke virkemidler har skogeiere for å bekjempe ulovlig aktivisme? (22/02/2022)

EU vil betale skogbrukere for klimatiltak (18/02/2022)

Webinar: Markedspraten med NORSKOG og NORTØMMER (17/02/2022)

Staten fikk medhold i retten: 25 ulver kan felles (16/02/2022)

Det grønne skiftet og innføring av priskontroll er en dårlig kombinasjon (16/02/2022)

SNO skal ta ut resten av ulvekvota innen første mars (16/02/2022)

Villsvinwebinar: Verktøy for kontroll av villsvin (11/02/2022)

Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall (10/02/2022)

Les Verdikjeden Skog og Tre sitt innspill til statsbudsjettet (07/02/2022)

Skogskader på historisk høyt nivå (07/02/2022)

Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall (07/02/2022)

NORSKOG vil ha dine erfaringer med regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag (02/02/2022)

Webinar: Markedspraten med NORSKOG og NORTØMMER (02/02/2022)

Naturbruksalliansen støtter Statens anke av Oslo Tingretts forbud mot lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen (01/02/2022)

Tilskuddsatsen for gjødsling økes til 50 % (27/01/2022)

Regjeringen mangler gode argumenter for priskontroll på skogeiendommer (27/01/2022)

Storslått åpning av Hauerseter tømmerterminal (27/01/2022)

Trafikkulykker med villsvin avtar i Sverige (27/01/2022)

Dette mener NORSKOG om endringsforslagene i forskrift om utsetting av utenlandske treslag (17/01/2022)

Bergene Holm investerer ytterligere 50 MNOK i Agder (16/01/2022)

Stormskadet skog – bør restbestandet stå eller sluttavvirkes? (15/01/2022)

Naturbruksalliansen krever rask avklaring om utvidelse av jakttida i ulvesona (14/01/2022)

Offisiell åpning av tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15 av samferdselsministeren (13/01/2022)

Skogeiere kan sette inn tilleggsinnbetaling på skogfond (07/01/2022)

Ulvejakten kan starte opp igjen fra neste uke (06/01/2022)

ABC i formaljuss om eiendomsskatt under kraftlinjer (06/01/2022)

Skogfond kan brukes til opprydding av vindfall (06/01/2022)

NORSKOG-konsernet vokser videre (05/01/2022)

Mayr-Melnhof Holz kjøper sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan (05/01/2022)

Naturbruksalliansen krever at jakttiden for ulv i ulvesona forlenges (04/01/2022)

Klimatilskudd til gjødsling er en suksess (02/01/2022)

Les Naturbruksalliansens høringssvar på den nye regionsplanen for rovvilt (01/01/2022)

Regjeringen åpner for ulvejakt i Slettås, Hornmoen, Bograngen og Rømskog (27/12/2021)

God jul fra NORSKOG! (27/12/2021)

Les Naturbruksalliansens høringssvar på den nye regionsplanen for rovvilt (27/12/2021)

Landirektoratet med egen nettside om stormfelt skog (21/12/2021)

Skogministeren roser grunneiere og jegere for arbeidet med å utrydde villsvin (21/12/2021)

Villsvinfeller til låns (17/12/2021)

Status for arbeidet etter stormen (14/12/2021)

NORSKOG møtte landbruks- og matminister Sandra Borch for å diskutere skadesituasjonen (14/12/2021)

EU vil ikke lengre forby jakt og fiske på 10 % sine arealer. (09/12/2021)

Den norske ulven stammer fra Finland, viser ny studie (07/12/2021)

Første NORTØMMER-samling under korona (03/12/2021)

Økt støtte til frivillig vern i det nye statsbudsjettet (01/12/2021)

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående (29/11/2021)

NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050 (26/11/2021)

Ny rødliste viser fremgang siden 2015 (26/11/2021)

Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet (26/11/2021)

Dette bør du gjøre etter helgas skogskader (23/11/2021)

NORSKOG og NORTØMMER sertifisert som gode arbeidsplasser! (19/11/2021)

NORSKOG søker ny konsulent! (19/11/2021)

Buskerud tingretts prinsipielt viktige avgjørelse styrker grunneiers rettigheter i festesaker (17/11/2021)

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?» (17/11/2021)

SV vil fjerne all støtte til aktivt skogbruk (17/11/2021)

Rådet for Den europeiske union kritiserer egen skogstrategi (17/11/2021)

NORSKOG har fått ny nyhetsbrev-ordning (12/11/2021)

Omfanget av stor granbarkbille øker i nesten hele landet (12/11/2021)

Ny standardavtale for luftledningsanlegg er klar til bruk (12/11/2021)

Fremtidens skogsbilveier på SKOGFORUM på Honne (08/11/2021)

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne (08/11/2021)

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne (08/11/2021)

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne (08/11/2021)

Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet (08/11/2021)

Skogbruksplanlegging vil bli enda viktigere i fremtiden (08/11/2021)

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne (07/11/2021)

Klima og karbonbinding – hvordan ligger vi an? (05/11/2021)

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne (05/11/2021)

Nasjonal og internasjonal skogpolitikk på SKOGFORUM på Honne (05/11/2021)

Rekordpriser for tredje kvartal (03/11/2021)

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren (03/11/2021)

NORSKOG på høring hos Stortingets næringskomite og finanskomite (27/10/2021)