Glommen Mjøsen Skog-nytt:


Regjeringen: Slik skal Norge bli en grønn industrikjempe (24/06/2022)

Samlet for å høre om ny skog etter storm (24/06/2022)

Har Naturvernforbundet forstått utfordringen? (21/06/2022)

Gode tilbakemeldinger på Skogsymposium 2022 (17/06/2022)

Supplerende vern (16/06/2022)

Rekordutbetaling til andelseierne i Glommen Mjøsen Skog (07/06/2022)

Unormalt mye frosttørke (02/06/2022)

Naturbruksalliansen etterlyser nye virkemidler (01/06/2022)

Vær konstruktiv, Midthun! (30/05/2022)

Motorferdsel i utmark : Hvilke rettigheter har nettselskap etc? (29/05/2022)

Presenterte bærekraftrapporten for framtidens beslutningstagere (24/05/2022)

- Vi trenger din kompetanse og vi har jobb til deg (23/05/2022)

NINA-forsker på villspor! (20/05/2022)

Komité i den svenske Riksdagen ønsker endringer i forvaltningen av arter (18/05/2022)

Ros til Innlandet Fylkeskommune for rask og positiv respons (15/05/2022)

Revidert Nasjonalbudsjett (13/05/2022)

Vi søker leder for kommunikasjon og marked (12/05/2022)

Eiendomsskatt under kraftlinjer – den korteste rettstilstanden i historien (12/05/2022)

Frykter ny skogbrann-rekord (11/05/2022)

Seminar om jakt og vilt som næring (07/05/2022)

Jordbruksoppgjøret: 39 millioner mer til skogbruket (06/05/2022)

Sterk etterspørsel etter Moelvens produkter (05/05/2022)

Prinsippet om å betale eiendomsskatt for verdier man ikke har, er knesatt (03/05/2022)

Fra årsmøtet: - Vi har en posisjon nå som er helt unik (02/05/2022)

Dette er det nye styret (01/05/2022)

Ny skogstandard er ute på høring (29/04/2022)

Bærekraft (28/04/2022)

Vi utvider vårt team i Elverum-regionen: Skogbruksleder søkes (28/04/2022)

Koblet kommunepolitikere på skognæringen i sørområdene (26/04/2022)

Skogsymposium 2022 – 9.-10. juni: Kan skogen fylle alle roller? (25/04/2022)

Bane NOR vil hogge trær på min eiendom. Hvilke rettigheter har jeg? (25/04/2022)

Ungskogen roper på hjelp (19/04/2022)

NMBU rangert som nummer ni i verden (19/04/2022)

Har vi gode nok ordninger for et skogbruk som vil bli kraftigere rammet av klimaendringer i årene som kommer? (08/04/2022)

Savner du regnskapsbilag fra oss? (07/04/2022)

Jeg er kapitalskogeier – hvordan fører jeg dette i skattemeldingen? (07/04/2022)

Stinn brakke med kraftlinjer som tema (07/04/2022)

Mange norske ungdommer i skogen også denne sesongen (06/04/2022)

Styreleder Heidi Hemstad kjøper eiendom med 39.000 dekar skog (05/04/2022)

Ti fakta om skogen i Norge (04/04/2022)

Simen Løken blir ny regionsjef i region Havass (01/04/2022)

Andelseierne takket med gullmotorsag (31/03/2022)

Inngår historisk samarbeidsavtale om forebygging av skogbrann (30/03/2022)

- Vår første bærekraftsrapport (28/03/2022)

Faglig påfyll om foryngelse (28/03/2022)

- Levende og inspirerende andelseiermøter (27/03/2022)

Fylkeskommunen vil hogge trær på min eiendom inntil fylkesvegen. Hvilke rettigheter har jeg? (25/03/2022)

Skogdag for kommunepolitikere (25/03/2022)

Overakademisering - en mye brukt metode når det gjelder naturbruk (24/03/2022)

Nyheter fra Villsvinprosjektet (23/03/2022)

Innovasjonscamp for studenter på Skogkonferansen 2022 (22/03/2022)

Info om økte drivstoffpriser og kompensasjon (22/03/2022)

Vern og avveininger (21/03/2022)

Rekordår i skogen: Deler med eierne (17/03/2022)

Styrker skogmiljøet på Lillehammer (15/03/2022)

Kontinuitetshogst er i vinden (15/03/2022)

Jernbaneforum 2022, en tankevekker (14/03/2022)

Valgkomiteens innstilling til Glommen Mjøsen Skogs årsmøte er klar (11/03/2022)

Ny svensk forskrift skal begrense planting av gran på furumark (08/03/2022)

Den svenske regjeringen griper inn i den destruktive fuglepolitikken (07/03/2022)

BillerudKorsnäs og Viken Skog går sammen om mulighetsstudie (03/03/2022)

Vi søker skogbruksleder i Eidsvoll (03/03/2022)

Utvidet bruksområde for svensk foredlet plantemateriale av furu – nå også vest for Mjøsa (01/03/2022)

TaigaClimate: Skog og dyreliv under press (01/03/2022)

Takk til Regjering og Barth Eide! (01/03/2022)

Stort press på skogbruket i Sverige som følge av EU-direktiv (01/03/2022)

Endelig kan vi treffes igjen – klart for andelseiermøter 2022 (28/02/2022)

Nye skogbruksplaner: Glommen Mjøsen Skog vant kjempeprosjekt i Kongsvinger (25/02/2022)

Trenger vi egentlig skogindustri, eller kan vi klare oss uten? (24/02/2022)

Hvor frivillig er frivillig? (23/02/2022)

FrPs stortingsgruppe møtte skogbruket (22/02/2022)

Glommen Mjøsen Skog søker regnskapscontroller (21/02/2022)

Motorferdsel i utmark: En oppfordring til motorferdsellovutvalget (21/02/2022)

Skal du plante selv - det haster med å sikre seg planter (17/02/2022)

- Bestill ungskogpleie og få en mer stødig og stabil framtidsskog (16/02/2022)

Krever jakta forlenget (16/02/2022)

Banal debatt om formuesskatt (16/02/2022)

Ulvejakta forlenget til 1. mars (16/02/2022)

Glommen Mjøsen Skog søker regionsjef (10/02/2022)

Ny skogbruksleder i Trysil og Engerdal (09/02/2022)

Tilskudd til opprydding etter stormskader høsten 2021 (09/02/2022)

Ny skogsjef på plass (08/02/2022)

Takker medarbeiderne for Moelvens sterkeste resultat (03/02/2022)

Statssekretær Johan Vasara besøkte terminalene i Kongsvinger (03/02/2022)

Dette må du huske på når du brøyter skogsbilveg for tømmerdrift (02/02/2022)

Full stans i lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen vekker stor bekymring (02/02/2022)

Naturbruksalliansen støtter Statens anke av Oslo Tingretts forbud mot lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen (02/02/2022)

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting (28/01/2022)

Hogst ved bygdeborg og gravrøyser (28/01/2022)

Hågen Reiten er skogeiernes nye mann i Nord-Østerdal (28/01/2022)

Høringsinnspill: Tilsving mellom Dovrebanen og Rørosbanen må inn i reguleringsplanen nå (27/01/2022)

Skogen og konflikten (27/01/2022)

Klimatilskudd til gjødsling av skog økes (27/01/2022)

Hva er potensialet for edellauvskogen og hva er skogbrukets rolle? (21/01/2022)

Priskontroll på Stortinget (21/01/2022)

Naturbruksalliansen krever rask avklaring på utvidet jakttid (19/01/2022)

Jeg må krysse jernbanen i forbindelse med landbruksdrift. Må jeg akseptere å bli belastet for vakthold? (17/01/2022)

Det er muligheter i Trainee Innlandet (14/01/2022)

Rett utført gjødsling gir ekstra tilvekst (14/01/2022)

Nominert til Årets Lærebedrift (14/01/2022)