LMD-nytt:


Grønt industriløft for skog- og trenæringen (24/06/2022)

Regjeringen vil satse på skogen og norsk skogindustri (02/06/2022)

Flott sommerjobb for studenter (11/05/2022)

Kristin Slyngstad (57) skal lede Velg Skog videre (10/02/2022)

Nye kompetansemidler til jordbruks-, skogbruks- og gartneribransjen. (10/02/2022)

Flinke ungdommer på vei inn i skogbruket (04/02/2022)

Populært og lønnsomt med sommerjobb i skogen for ungdom (13/09/2021)

Mer bruk av tre i byene: Valle Wood (08/07/2021)

Kraftig hopp i hytteutleie hos Statskog (11/02/2021)

Høring - Forslag om endringer i viltloven (05/10/2020)

Svar på skriftlig spørsmål om endring av viltloven § 21 (23/09/2020)

Møte i dialogforum for skog- og trenæringen (23/09/2020)

Møte i dialogforum for skog- og trenæringen (16/09/2020)

Vil ha mer satsing på jakt og bruk av viltkjøtt (07/09/2020)

Svar på skriftlig spørsmål om gjødsling av skog (04/09/2020)

Gode tall for rype og skogsfugl (28/08/2020)

Fjellstyrene er 100 år (25/08/2020)

Villreinjakta er i gang (20/08/2020)

Du kan jakte på Statskogs grunn (22/07/2020)

Statskog med penger til friluftsliv (12/06/2020)

Ny midlertidig forskrift sikrer opprettholdelse av hogstaktivitet i skogbruket 2020 (09/06/2020)

Jegere får vitnemål for skyteprøven på mobilen (09/06/2020)

Statskog åpner hyttene (27/05/2020)

Høringsforslag - Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 (27/05/2020)

Svar på skriftlig spørsmål om forlengelse av skyteprøve (06/05/2020)

Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner (05/05/2020)

Mistanke om atypisk skrantesjuke på elg (28/04/2020)

Landbruks- og matminister Bollestad planter skog i Innlandet (23/04/2020)

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger (22/04/2020)

Forslag til ny tilskuddsordning for skogplanting våren 2020 (06/04/2020)

Nå kan du søke om elgjakt hos Statskog (03/04/2020)

Statskog stokker om på skogsdriften (31/03/2020)

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 (27/03/2020)

Formidling av arbeidskraft i jord- og skogbruket (19/03/2020)

Statskog stenger utleiehyttene (15/03/2020)

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 1/2020 (11/03/2020)

Modernisering av viltloven (05/03/2020)

Store muligheter i nye anvendelser av tre (12/02/2020)

Store barkbilleangrep i Sverige og Sentral-Europa (06/02/2020)

Nye forskningsprosjekter til nytte for skog- og trenæringen (04/02/2020)

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 6 i Stortingets spørretime 20.01.2020 (29/01/2020)

Svar på skriftlig spørsmål om oversikt over kjøpere av skogområder (23/01/2020)

Fylkesnytt fra Innlandet 1/2020 (15/01/2020)

Utlegging av åte reguleres i ny forskrift (19/12/2019)

FAO hyller Europas ambisjoner om skoggjenoppretting (17/12/2019)

Tilskudd til økt forståelse for ressurser i utmark (06/12/2019)

Stipenddryss til skogfagstudenter (28/11/2019)

Ny handlingsplan mot villsvin (14/11/2019)

Ønsker seg flere norske juletrær til jul (11/11/2019)

Bærekraftig forvaltning av jord og skog (17/09/2019)

Stor rift om fuglejakta på Statskogs grunn (10/09/2019)

Bollestad åpnet ny tømmerkai i Egersund (03/09/2019)

Svar på skriftlig spørsmål om kartlegging av gammelskog (02/09/2019)

Nordisk samarbeid om bekjempelse av villsvin (28/08/2019)

Svar på skriftlig spørsmål om CWD smitte og utlegging av saltstein (19/08/2019)

Flere kvinner på jakt i Norge (09/08/2019)

Norske Skog Saugbrugs får full CO2-kompensasjon (09/08/2019)

Svar på skriftlig spørsmål om hogst av skog i hekketiden (24/06/2019)

Svar på skriftlig spørsmål om hvordan skrantesjuka skal behandles i Norge (05/06/2019)

Årsrapport: Statskog i 2018 (15/05/2019)

Synliggjør viltprodukt for forbrukere (05/04/2019)

Insektskader fører til at skogen i Europa dør (04/04/2019)

Nå blir tilbudene på storviltjakt lagt ut (02/04/2019)

Svar på skriftlig spørsmål om fjelloven (27/03/2019)

Hjortevilt 2019 (21/03/2019)

Svar på skriftlig spørsmål om tiltak for å skjøte mer skog i Norge (21/03/2019)

Leverer rapport om næringsutvikling innen høstbare viltressurser (15/03/2019)

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling (12/03/2019)

Presseinvitasjon: Landbruks- og matminister Bollestad til Innlandet (08/03/2019)

Lyser ut 35 millioner til forskning på skog og klima (07/03/2019)

45 millioner til kai- og tømmerterminaler i 2019 (06/03/2019)

Følger med på faren for barkbilleutbrudd (04/03/2019)

Valg av referansebane for forvaltet skog i klimaavtalen med EU (22/02/2019)

Samarbeider for et mer bærekraftig skogbruk (13/02/2019)

Lei hytte av Statskog i vinterferien (08/02/2019)

Fylkesnytt fra Agder 1/2019 (06/02/2019)

Statlige skogeiere i Europa vil lære mer om norsk skogdrift (31/01/2019)

Olaug Vervik Bollestad ny landbruks- og matminister (22/01/2019)

Rekordår for skogbruket (17/01/2019)

1 milliard i økt verdiskaping av jakt og viltkjøtt (17/01/2019)

Klagesak om lisenfelling av ulv innenfor ulvesonen (17/12/2018)

Mer tilskudd til miljøtiltak i skogbruket (05/12/2018)

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur (05/12/2018)

Rikard Gaarder Knutsen ny statssekretær i Landbruks- og matdepartementet (30/11/2018)

Ønsker flere norskproduserte juletrær (27/11/2018)

Skogfagstudenter hedret med stipender (22/11/2018)

30 millionar til forsking på utmark (20/11/2018)

Enormt volum av gran i skogforsøksfelt i Gudbrandsdalen (07/11/2018)

Bård Hoksrud til Skien i Telemark (02/11/2018)

Hoksrud besøker skog- og trenæringen i Hedmark (25/10/2018)

Stigende tømmerpriser og god avvirkning (19/10/2018)

Auka næringsverksemd i jord- og skogbruk, klimatiltak og dyrehelse (08/10/2018)

Laser mot sporskader (03/10/2018)

64 millioner til tømmerkaier (24/09/2018)

Svar på skriftlig spørsmål om målsettingen i rovviltpolitikken (18/09/2018)

Skogbaserte byggprodukter er god bioøkonomi (17/09/2018)

Rekordmange skogbranner i sommer (05/09/2018)

Møte om rovvilt (04/09/2018)

Store muligheter for skogsfugl- og rypejakt i høst (03/09/2018)

NOU 2018:11 Ny fjellov sendes på høring (31/08/2018)