Nibio-nytt:


Nye prognoser for avvirkning av skog (01/06/2022)

Hjort i auke skadar skog (03/05/2022)

Overvåker brunbjørn i Troms og Finnmark ved hjelp av hårfeller (26/04/2022)

Stadig flere brunbjørner i Norge (04/04/2022)

Målrettet bruk av biokull har størst effekt (25/03/2022)

Ingen enkle og varige tiltak mot jordpakking (21/03/2022)

Ikke kraftig økning i hogsten i Europa (11/03/2022)

Disputerer om gråskimmel og resistens (25/02/2022)

Rekordmange EU-prosjekter til NIBIO (10/02/2022)

Trærnes ti på topp i Norge (02/02/2022)

Tørrgran som fyringsved (27/01/2022)

På oppdagelsesferd i vintersoppskogen (27/01/2022)

Vil finne nye metoder for å restaurere truede naturtyper (21/01/2022)

Mystisk skranting truer med å utrydde ospa i nord (21/01/2022)

PLANTEARVEN-prisen 2021 tildelt Vibekke Vange (17/01/2022)

Nyttedyr i juletredyrking (17/12/2021)

Almesjuka spreiar seg til nye område (09/12/2021)

Utmark i endring – ein velferdsindikator (30/11/2021)

Gamle trær: Slik finner du dem (26/11/2021)

Snart slutt for askeskogen i Noreg? (17/11/2021)

Granbarkbillen øker mest i Vestfold (11/11/2021)

Bedre vedfyring med ny standard (05/11/2021)

Overvåking av brunbjørn i Norge: Tall for 2020 (26/10/2021)

Geithamsen sprer seg i Norge (20/10/2021)

Granbarkbillens arvemateriale kartlagt for første gang (13/10/2021)

Ny skograpport: Stabil tilvekst, mer død ved og gammel skog (06/09/2021)

Grønn storsatsning skal etablere helsirkulær verdikjede for tre (06/09/2021)

Nytt prosjekt skal styrke kunnskapen om rovvilt og arealbruk (26/08/2021)

Yrende liv i norske eikekroner (18/08/2021)

Lønnsomt å plante bjørk (02/08/2021)

Ny «arktisk» barkbille funnet ved hjelp av DNA-teknologi (21/07/2021)

Plastforbud skaper nye muligheter for norsk bjørk (14/07/2021)

Plastforbud skaper nye muligheter for norsk bjørk (07/07/2021)

Ny rekord for blodbøk og kristtorn? (02/07/2021)

Sterkere skog mot snølast og stormkast (23/06/2021)

Utmarka er naturens spiskammer (23/06/2021)

Mot to generasjoner av granbarkbille (11/06/2021)

Ny samarbeidsavtale mellom SINTEF og NIBIO (10/06/2021)

Grana blomstrer i år igjen – kan det bli for mye av det gode? (02/06/2021)

Nær sanntidsovervåking av barkbiller (14/05/2021)

Beslektede hunngauper etablerer territorier i nærheten av hverandre (28/04/2021)

Ny invaderande soppart angrip furu i Noreg (27/04/2021)

Nye målinger fra hogstmaskiner bekrefter gamle funksjoner for tømmervolum (21/04/2021)

Antall påviste brunbjørn i Norge fortsetter å øke (09/04/2021)

Jakter på smittekilder for usynlig plantedreper (05/02/2021)

Økende interesse for fôring av ville fugler (01/02/2021)

Nye filmer om kartlegging av norsk brunbjørn (15/01/2021)

Økende areal med gammel skog i Norge (08/01/2021)

Mykje jobb ligg bak det grøne glitrande juletreet (15/12/2020)

Vil forbedre importkontrollen av planter og frø (11/12/2020)

Ny bok om norske kulturplanter – årets julegåve til plantevenner (04/12/2020)

Stort fuglekasseprosjekt ved grensen mot Russland (04/12/2020)

Stordata og kunstig intelligens gir bedre arealkart (25/11/2020)

Tørke og vindfall påvirker faren for nye barkbilleangrep (02/11/2020)

Stadig nye funn av bakteriesjukdomar på tre i Noreg (23/10/2020)

Det nordiske skogsamarbeidet feirer 50 år (15/09/2020)

Tre generasjoner kartlegger norsk natur (14/09/2020)

Digitale skogkart gir unike muligheter for skognæringen (12/09/2020)

Nå kan du følge hjorten på nett (11/09/2020)

Seksti års erfaring med å kartfeste landressursar (10/09/2020)

Barkbillehunner holder hanner som sexslaver (18/08/2020)

Biokull til gjødsling og karbonfangst i skog (13/07/2020)

Kan gransnutebillene stoppes med silisium? (06/07/2020)

Fjellbeitet er viktig for Vestlandsbonden (03/07/2020)

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen (17/06/2020)

Alarmerende mange funn av Phytophthora i importerte planter (16/06/2020)

Nydyrking gir betydelig høyere tap av næringsstoffer (15/06/2020)

Levende boretårn på stylter (11/06/2020)

Ny samarbeidsavtale mellom NMBU og NIBIO (08/06/2020)

Kalking har god effekt på vannkvalitet i ørretbekker (05/06/2020)

Verifiserer ville veksters voksested (04/06/2020)

Kartlegger grensekryssende elg i Pasvikdalen (28/05/2020)

Jerven bruker naturen som kjøleskap (26/05/2020)

Ny bakterie drepte tuntreet til Nasjonalmuseet (18/05/2020)

Flere registrerte brunbjørn i grenseområdene mot Finland og Russland (22/04/2020)

Genetisk variasjon i norske skogtrær (23/03/2020)

Storfe og sau på skogsbeite konkurrerer om maten (13/03/2020)

Verdens første fagskoleutdanning i bærekraftige matopplevelser (10/03/2020)

Også elgen blir hva den spiser (26/02/2020)

Klimakur 2030: Tiltak i skog (05/02/2020)

Våtmarkene – oaser for fugler og insekter (02/02/2020)

Nytt nettbasert arealbarometer (20/01/2020)

Nye Kilden viser 3D og tar imot GPS-data (14/01/2020)

Klimafotavtrykket vårt vises i været på kloden hver eneste dag (10/01/2020)

Julefugler fra fjern og nær (20/12/2019)

Skogskader – en kunnskapssammenstilling (19/12/2019)

Liten snutebille gjør stor skade i plantefelt (13/12/2019)

På leting etter julegran som drysser mindre (11/12/2019)

Ommat og ommat - samarbeid for økt ombruk og gjenvinning av treavfall (25/11/2019)

- Vi trenger institusjoner som dere! (25/11/2019)

På beitejakt med beitekart (18/11/2019)

Norges skogvolum tredoblet på 100 år (16/11/2019)

En god og en dårlig barkbillenyhet (13/11/2019)

Presisjonsskogbruk skal bekjempe råtesopp (11/11/2019)

Store datamengder + ny teknologi gir ny kunnskap (01/11/2019)

Norsk-russisk skolesamarbeid om skog (25/10/2019)

Snø og tørke ga økning i skogskader (21/10/2019)

Positiv utvikling for norsk brunbjørn (18/10/2019)

Nytt foredlingssenter for skogstrær (12/10/2019)