Landbruksdirektoratet-nytt:


Nå plantes det mye skog (10/06/2022)

Jordbruksoppgjøret 2022: -Råvareproduksjonen må sikres (28/04/2022)

Skogfagstudenter hedret av Landbruks- og matministeren (24/11/2021)

Skogsoperatørlærlingene ble feiret på Honne (23/11/2021)

Velg Skog - høydepunkter fra året som gikk (19/04/2021)

Positive søkertall og opptak til skogstudiene (26/03/2021)

Medlemspraten: Norsk Juletre (18/12/2020)

Stipenddryss til skogfagstudenter (18/11/2020)

Seks millioner ekstra til Landbruksdirektoratet (02/10/2020)

Finn din fiskeperle hos Statskog (17/07/2020)

Granbarkbillene svermer i varmen (19/06/2020)

Søk om ekstraordinært tilskudd til skogplanting (17/04/2020)

23,5 mill. kroner i tilskudd til klimatiltak i skog (18/02/2020)

Tilskudd til tømmerkaier 2020 (12/02/2020)

Skal styrke beredskapen mot barkebilleangrep i Norge (11/02/2020)

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond (03/02/2020)

Rekordår i skogbruket (22/01/2020)

Pengene til tømmerkaier er fordelt (07/10/2019)

Utlyser prosjektmidler til skognæringen (23/08/2019)

Gunnar Olofsson gjenvalgt som styreleder i Statskog SF (28/06/2019)

Følger med på barkbillestatus i skogen (12/06/2019)

Fortsatt trøkk på tømmerkaier (11/06/2019)

Utredning av forbud mot bruk av utenlandske treslag (23/05/2019)

Ingvild Ofte Arntsen ny statssekretær i Landbruks- og matdepartementet (23/04/2019)

Tilskudd for 2019 - nasjonale rentemidler av skogfond (11/04/2019)

Landbruksdirektoratet utvikler kurs i Miljøregistrering i skog ved bruk av NiN. (11/04/2019)

Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak (04/04/2019)

35 mill. til forskning på skog og klima (07/03/2019)

30 mill. til forskning på utmark (07/03/2019)

Tilskudd til kai-og tømmerterminaler i 2019 (04/03/2019)

Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019 (21/02/2019)

Rekordår i skogbruket (17/01/2019)

30 mill. kroner til forsking på utmark (20/11/2018)

Stigende tømmerpriser – 2018 kan bli rekordår (18/10/2018)

Enklare forvaltning av statsallmenningane (22/06/2018)

Ny statistikk: kartlegger foryngelse og miljøhensyn ved hogst (07/06/2018)

Landbruksdirektoratet til Innovasjonscampus Steinkjer (01/06/2018)

Stor interesse for kai-tilskudd (14/05/2018)

Norsk-svensk samarbeid om viltforvaltning (09/05/2018)

Tilskudd for 2018 - nasjonale rentemidler av skogfond (12/04/2018)

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond (07/02/2018)

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond (01/02/2018)

Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017 (12/01/2018)

Utviklingsfondet for skogbruket (23/08/2017)

Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella (17/08/2017)

Landbruksdirektoratet inviterer sju tømmerkaier videre (23/05/2017)

6,8 millioner til genbanker, klonarkiv og en rekke andre genressurstiltak (28/04/2017)

Våtmarker i Noreg skal restaurerast (25/04/2017)

Tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2017 (21/04/2017)

Skogsveibyggingen økte i 2016 (24/03/2017)

Ny lov om statlig naturskadeerstatning fra 2017 – viktige endringer (20/03/2017)

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker (15/03/2017)

Vil fjerne rundballeplast frå fôringsplassar (15/03/2017)

Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2017 (20/02/2017)

Tilskudd til tettere planting videreføres (15/02/2017)

Søke om nasjonale rentemidler av skogfond (08/02/2017)

Tømmeravvirkningen nådde nye høyder i 2016 (09/01/2017)

Skogportalen - med mange nye funksjoner (19/12/2016)

Utviklingsfondet for skogbruk har tildelt 3,99 mill. kroner i 2016 (19/12/2016)

Ulven eller sauen – det er spørsmålet (15/12/2016)

Rause stipend til skogfagstudentar (24/11/2016)

Satsar på innovasjon og infrastruktur (14/10/2016)

Tre tømmerkaier har fått tilsagn om tilskudd (30/09/2016)

Tømmeravvirkningen fortsetter å øke første halvår 2016 (16/08/2016)

Årsmelding 2015 – Statens naturskadefond (10/06/2016)

Inviterer to nye tømmerkaier til å søke midler i 2016 (31/05/2016)

Tilskudd til genressurstiltak 2016 (03/05/2016)

Skogfondets nasjonale rentemidler for 2016 er tildelt (28/04/2016)

Gjødsling som klimatiltak – god respons (22/04/2016)

Tømmerkaier - Frist for innsending av skisser (31/03/2016)