Nettskole for å lære om å eie skog

Spørsmål: Fins det en Nett-Kurs/Skole hvor man lærer om skog og virke og skogens utvikling og annet som har med det å eie skog å gjøre???

Svar:

Skogbrukets Kursinstitutt har et nettkurs som gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk og det å eie og forvalte en skogeiendom. Mer info ved å klikke på linken under!Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkologi" :

Pris på frakt av tømmer på privat vei

Hei, Med hensyn til pris på frakt av tømmer på privat vei har jeg følgende spørsmål. Hva er vanlig pris/sedvane/standard når det gjelder prisfastsettelse på frakt av tømmer? Pleier prisene å være pr. kbm pr. meter, eller antall tonn pr. meter? Eventuelt om en gjør forskjell på antall tonn pr. meter hvis en kjører tømmerbiler med ekstra henger eller ikke? Håper på rask tilbakemelding!

Les mer »

Lav og mose på gran

Hva er årsaken til at det vokser mose og lav på grantre i enkelte bestanda? Er skogen gammel og har slutta og vekse? Ser det ofte når trea har lite grønne greiner kun i toppen og har nesten ikke toppskudd.

Les mer »