Kjøp av fredet utmark

 

Jeg har i en tid fundert på å kjøpe et fjellterreng. Området er ca.5000 dekar og er i dag fredet, så uttak av tømmer er uaktuelt. Hva kan man forvente å måtte betale per dekar for dette?

 

Svar:

Det sies ikke noe om formålet med kjøpet, men når skogen ikke kan utnyttes, antar jeg at det dreier seg om å kunne bruke området til jakt og fiske hvis det er tillatt etter vernebestemmelsene.
 

Verdien av dette vil kunne beregnes hvis man kjenner eller kan vurdere et årlig gjennomsnittlig overskudd fra slik virksomhet. Jaktterreng utleies etter mange forskjellige prissystemer avhengig av type og mengde av vilt. Meg bekjent kan dette dreie seg om noen få kroner per dekar. Hvis vi antar at leieprisen eller netto verdi av jakt og fiske er 5 kr/dekar og år, utgjør det 25 000 kr pr. år. En så stor eiendom vil også være underlagt konsesjon, og konsesjonsmyndighetene (kommunens landbrukskontor og det politiske utvalget som styrer det) vil da vurdere om prisen er for høy. Det skjer ved å kapitalisere en årlig jevn inntekt fra arealet etter 4 % rente.
 

Hvis årlig jevn inntekt fra eiendommen vurderes 25 000 kr, vil dette gi en total verdi på 25 000 kr/0,04 = 625 000 kr eller 125 kr/dekar. Merk at dette er et eksempel på hvordan en slik verdivurdering kan gjøres, og at jeg ikke kjenner forholdene på den aktuelle eiendommen.
 

Til syvende og sist må endelig pris avgjøres av kjøper og selger.Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Tidlig salg av skogeiendom etter overtakelse

Vurderer å selge min skogeiendom før det er gått 10 år siden jeg overtok, det er da et spørsmål om jeg er pliktig å dele noe av gevinsten med søsken/medodlere. Om det skulle dra seg til rettsak, hvilke advokatfirmaer anbefaler dere? Har funnet mye informativt på denne siden og benytter anledningen til å takke for det!

Les mer »

Verdi av skogseiendom

Skal selge en skogseiendom beliggende i Lierne og er litt usikker på hvordan man får taksert eiendommen. Finnes det takstmenn for dette?

Les mer »

Priser på tømmer

Hei :) Vi vurderer i å kjøpe en eiendom på 7,1 mål. Ca 3,4 mål er skog som vi helst vil fjerne mesteparten av. Tror det i all hovedsak dreier seg om grantrær. Jeg vet ikke diameter eller høyde, men de er store! (Som julegrana på torvet i Lillestrøm kanskje :) Det jeg lurer på er hvordan vi evt går fram for å få gjort dette på billigst mulig måte.

 

Jeg så i utgangspunktet for meg at feks en lokal bonde kunne gjøre jobben gratis mot å få tømmeret. Men så googlet jeg litt og fant ut at det er mangel på tømmer i år og at man kan få god pris. Vi trenger noen som kan felle trærne og frakte de vekk. Det er vei helt fram til der skogen starter. (Fra hovedveien og opp til huset er det ca 60 meter med grusvei. Så er det en gressplen før skogen starter). Hvordan går man fram? Hvem kan jeg kontakte? Hvordan unngå å bli lurt når man er uviten ifh til slike ting? Hva blir evt kostnader og inntekter for meg i denne prosessen? Og hvordan vil området se ut etter at de er ferdig, vil det se ut som en «slagmark»?

Les mer »


Kjøpe skog

Hei, har i lengre tid hatt en drøm om å kjøpe en skogsteig. Nå ligger ting til rette for at jeg kan gjennomføre denne drømmen. Tenker på fom ca 100 daa. Vi har ingen gård eller skog i familien fra før av. Er det mulig/lov for menigmann å kjøpe skog? Tanken er at det skal brukes til hobbytrefelling til eget og familiens vedforbruk, evt jakt om man skulle være så heldig. Hvor finner jeg slike objekter til salgs? Etter å ha snakket med folk litt rundt omkring sitter jeg igjen med inntrykk av at mye selges via jungeltelegrafen og at det ikke blir lagt ut på feks finn.no eller andre fora. Takker for svar.

Les mer »

Toppmål/midtmål

Har en tabell som heter toppmålstabell (sagtømmer) og en tabell som heter midtmålstabell (massevirke), som viser hvor mye volum man får ut av et tre. Men hva menes egentlig med "toppmål" og "midtmål"??

Les mer »

Salg av sommer-eik

Hei, har et stort eiketre som jeg vil selge. Er det noen som kjøper eik? Og hvis noen kjøper det hvor mye kan jeg få og hva er reel pris?

Les mer »