Skog til salgs - priser


Hvor mye koster 150 mål med skog?

 

Svar:

Verdien bestemmes først og fremst av mengden hogstmodent tømmer som står på arealet. Hogstmodent betyr at trærne er blitt så store eller gamle at det er mer lønnsomt å hogge dem enn å la dem vokse videre. Kvaliteten på trærne, hvor rettvokste og kvistfrie de er, og hvilket treslag - gran, furu eller lauvtre - betyr også en del.

 

Det betyr også mye hva det koster å få hogd tømmeret og brakt det fram til bilvei. I bratt terreng og langt fra bilvei blir verdien relativt liten. I relativt lett terreng og ikke for langt fra bilvei kan det antydes en nettoverdi for skogeier på 150 - 200 kr per kubikkmeter.

 

I normal hogstmoden skog kan det stå fra 20 til 40 kubikkmeter nyttbart virke per mål (eller dekar). Dersom hele arealet består av hogstmoden skog med 20 kubikkmeter per dekar og en nettoverdi på f. eks. 150 kr per kubikkmeter, vil verdien av tømmeret bli ca. 3 000 kr per dekar eller ca. 450 000 kr for 150 dekar. I tillegg vil arealet ha en verdi fordi det kan settes i gang ny skogproduksjon, nye trær som blir hogstmodne om 50 - 100 år.

 

Antall år fra etablering av ny skog til hogstmodenhet bestemmes av kvaliteten på jordsmonnet i skogen, eller boniteten som vi kaller det i skogbruket. Jo bedre jord, jo fortere vokser trærne både i høyde og i "bredde". Grovt tømmer er som regel mer verdifullt enn smått tømmer.
 

Hvis hele arealet består av nylig etablert skog eller ung skog, blir verdien mye mindre. Det er jo kanskje 50 - 100 år til det kan komme inntekter fra arealet ved at den nye skogen er blitt hogstmoden. Da må vi regne den framtidige netto hogstverdien tilbake til i dag ved hjelp av rente, diskontering. Det er vanlig å bruke ca. 2,5-4 % rente i slike beregninger, og over så langt tidsrom vil rentefoten bety mye.

 

En inntekt på som ligger 75 år fram i tid, vil ved rentefot 3 % være verdt ca. 11 % av den fulle verdien om 75 år, se i en diskonteringstabell. 3 000 kr per dekar om 75 år har altså en nåverdi på ca. 330 kr per dekar. (Dette betyr at om du setter 330 kr i banken i dag til 3 % rente, vil du om 75 år ha en kapital på 3 000 kr.)

De fleste skoger i Norge består av en blanding av eldre og yngre skog og vi kan ut fra eksemplet antyde at verdien ligger et sted mellom 330 og 3 000 kr per dekar.

 

Generelt vet vi også at den vanlige omsetningsprisen for skog i Norge ligger på fra 5-600 til kanskje 1 500 kr per dekar.

 

Skal det sies noe mer eksakt om verdien av 150 mål skog, må vi ha mye mer opplysninger om skogen, helst fra en ny skogbruksplan.Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Tidlig salg av skogeiendom etter overtakelse

Vurderer å selge min skogeiendom før det er gått 10 år siden jeg overtok, det er da et spørsmål om jeg er pliktig å dele noe av gevinsten med søsken/medodlere. Om det skulle dra seg til rettsak, hvilke advokatfirmaer anbefaler dere? Har funnet mye informativt på denne siden og benytter anledningen til å takke for det!

Les mer »

Verdi av skogseiendom

Skal selge en skogseiendom beliggende i Lierne og er litt usikker på hvordan man får taksert eiendommen. Finnes det takstmenn for dette?

Les mer »

Priser på tømmer

Hei :) Vi vurderer i å kjøpe en eiendom på 7,1 mål. Ca 3,4 mål er skog som vi helst vil fjerne mesteparten av. Tror det i all hovedsak dreier seg om grantrær. Jeg vet ikke diameter eller høyde, men de er store! (Som julegrana på torvet i Lillestrøm kanskje :) Det jeg lurer på er hvordan vi evt går fram for å få gjort dette på billigst mulig måte.

 

Jeg så i utgangspunktet for meg at feks en lokal bonde kunne gjøre jobben gratis mot å få tømmeret. Men så googlet jeg litt og fant ut at det er mangel på tømmer i år og at man kan få god pris. Vi trenger noen som kan felle trærne og frakte de vekk. Det er vei helt fram til der skogen starter. (Fra hovedveien og opp til huset er det ca 60 meter med grusvei. Så er det en gressplen før skogen starter). Hvordan går man fram? Hvem kan jeg kontakte? Hvordan unngå å bli lurt når man er uviten ifh til slike ting? Hva blir evt kostnader og inntekter for meg i denne prosessen? Og hvordan vil området se ut etter at de er ferdig, vil det se ut som en «slagmark»?

Les mer »


Kjøpe skog

Hei, har i lengre tid hatt en drøm om å kjøpe en skogsteig. Nå ligger ting til rette for at jeg kan gjennomføre denne drømmen. Tenker på fom ca 100 daa. Vi har ingen gård eller skog i familien fra før av. Er det mulig/lov for menigmann å kjøpe skog? Tanken er at det skal brukes til hobbytrefelling til eget og familiens vedforbruk, evt jakt om man skulle være så heldig. Hvor finner jeg slike objekter til salgs? Etter å ha snakket med folk litt rundt omkring sitter jeg igjen med inntrykk av at mye selges via jungeltelegrafen og at det ikke blir lagt ut på feks finn.no eller andre fora. Takker for svar.

Les mer »

Toppmål/midtmål

Har en tabell som heter toppmålstabell (sagtømmer) og en tabell som heter midtmålstabell (massevirke), som viser hvor mye volum man får ut av et tre. Men hva menes egentlig med "toppmål" og "midtmål"??

Les mer »

Salg av sommer-eik

Hei, har et stort eiketre som jeg vil selge. Er det noen som kjøper eik? Og hvis noen kjøper det hvor mye kan jeg få og hva er reel pris?

Les mer »