Vilkår for nyhetsbrev

Skogsnorge-redaksjonen sender ut et ukentlig nyhetsbrev hver fredag.

Gjennom å registrere deg med din e-postadresse har du gitt ditt samtykke til å motta e-postforsendelser med nyheter fra Skogsnorge.no. ( 1 utsendelse pr uke)

Denne avtalen gjelder så lenge du er registrert som mottaker av e-postforsendelser, men du kan når som helst kreve at din e-postadresse slettes fra skogsnorge.no sine databaser. Avregistrering skjer ved å fylle ut skjemaet for avmelding

Skogsnorge.no v/ Skogbrukets Kursinstitutt garanterer at din e-postadresse ikke formidles til noen tredjepart.Siste nytt fra forsiden

Fagsamlinger for kommunale viltforvaltere

Til høsten har Skogkurs satt opp to fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. En på Østlandet på Honne, Biri 6. august og en på Vestlandet på Voss 22. september.  

Les mer »

https://www.nibio.no/nyheter/kan-gransnutebillene-stoppes-med-silisium/_/image/c2c2504a-fbc1-4988-844d-0fb7d15e37ea:a66ea21ccc86b75a5c98bb6127d9661f904a8f32/max-1280/ef-20120604-201316.jpg?quality=60

Kan gransnutebillene stoppes med silisium?

Gransnutebillen er en plagsom skadegjører i skogplantefelt. NIBIO-forskere samarbeider nå med Elkem Kristiansand for å finne ut om silisiumprodukter kan bidra til å redusere skadeomfanget.

Les mer »

Bistått skogeierne i frivillig vern av fire nye områder

Skogområder i Aremark, Halden og Marker ble vernet i juni. Glommen Mjøsen Skog har bistått grunneierne gjennom prosessen.

Les mer »


Covid-19, Teams og tiltakspakker

Vi i Viken Skog har vært gjennom en god periode for selskapet. Avvirkningen har økt i tråd med den nasjonale målsettingen om 15 millioner kubikk pr år, samtidig som planteantallet har fulgt med.

Les mer »

Hogststans i skogen- en annerledes sommer

Stemningen er god blant skogsentreprenørene selv om det ble en annerledes sommer i år. Forståelsen for at bilveislageret må ned er stor, og selv om de fleste ikke er vant til å ha så lang ferie så er det alltid noe å gjøre.

Les mer »

Fylkesskogmeister Stein Bomo synte til ein enorm produksjon i dette sitkagranfeltet (forsøksfelt) på noko over 100 år i Gjesdal. Kvaliteten veit vi også blir god, ettersom sitkagran med åra legg på seg oppover stammen og du kan knapt registrere avsmaling, etter kvart tette årringar og eit ypperleg virke. Det føresett også at ein har eigna reiskapar for foredling. F.v og litt gøymd Morten Svanes, Olaf Gjedrem, Stein Bomo, Berit Sundbø Hagalid, Ann-Hege Hanstad, Sissel Bakke (bak Ann-Hege), Even Øyri bak stammen, Torbjørn Frivik og knapt synleg Rolf Solberg.

Skognæringa Kyst i Rogaland

Styret i Skognæringa Kyst held nyleg møte i Stavanger. Det vart også tid til eit bankbesøk, litt informasjon om bionergi, juletre og sjølvsagt sitkagran.