Celleånding

Hva er celleånding?

Svar:

Mens fotosyntese foregår i de grønne delene på en plante og er avhengig av sollys, foregår celleånding i alle celler, både dag og natt.
 
Celleånding er en kjemisk reaksjon der organiske forbindelser brytes ned til enklere stoffer. Samtidig frigjøres energi. Dette er energi som plantene trenger til vekst, dannelse av nye stoffer, transport, m.m. De enkelte cellene trenger også energi.
 
Celleånding hos planter krever oksygen, og i tillegg til at energi frigjøres, dannes vann og karbondioksid. Nedbryting av glukose kan skrives med følgende formel:
 
Glukose + oksygen -> vann + karbondioksid + energiSiste spørsmål fra kategorien "Planter" :

Hva er fotosyntese?


Kan dere forklare meg hva fotosyntese er!

Les mer »