Lav og mose på gran

Hva er årsaken til at det vokser mose og lav på grantre i enkelte bestanda? Er skogen gammel og har slutta og vekse? Ser det ofte når trea har lite grønne greiner kun i toppen og har nesten ikke toppskudd.

Svar:

Siden lav er en symbiose mellom en sopp og en alge, så er spredningsevnen dårligere enn for de fleste andre organismer. Ved en kjønnet formering må en spore fra soppdelen treffe «sin» spesifikke alge der den lander for at vi skal få en ny lavforekomst.

 

Lav sprer seg vel så ofte ukjønnet ved at fragmenter av laven spres med vind eller fugler. Derfor tar det noe tid for de å etablere seg på nye trær, og at det derfor kan se ut som om det er på gamle trær det er mest lav. Dette gjelder særlig hengelaver. For andre lavarter som f.eks. greinlaver, så etablerer de seg tilsynelatende raskere og finnes i yngre skog.

 

Ellers er det mye om hengelaver og andre lavarter på nettet.

 

 Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkologi" :

Pris på frakt av tømmer på privat vei

Hei, Med hensyn til pris på frakt av tømmer på privat vei har jeg følgende spørsmål. Hva er vanlig pris/sedvane/standard når det gjelder prisfastsettelse på frakt av tømmer? Pleier prisene å være pr. kbm pr. meter, eller antall tonn pr. meter? Eventuelt om en gjør forskjell på antall tonn pr. meter hvis en kjører tømmerbiler med ekstra henger eller ikke? Håper på rask tilbakemelding!

Les mer »

Nettskole for å lære om å eie skog

Spørsmål: Fins det en Nett-Kurs/Skole hvor man lærer om skog og virke og skogens utvikling og annet som har med det å eie skog å gjøre???

Les mer »