Hvem skal hugge granskogen min

Hei, min familie eier noen mål med mer-eller-mindre hogstmoden gran i nordre Nordland, der alt uansett skal felles så snart som mulig. Bestemmer vi SELV HVEM som får oppdraget? Bestemmer vi SELV HVA hogsten skal brukes til? Bestemmer vi SELV NÅR hogsten skal starte? I det hele; HVEM bestemmer HVA? MEGET utfyllende svar mottas med stor takk!

Svar:

Som grunneier bestemmer du selv over dine skogressurser, vel og merke innenfor de rammer som Lov om skogbruk setter. Du bestemmer hvem du ønsker å engasjere til oppdraget. Dersom du omsetter tømmeret på egenhånd bestemmer du også hvem som mottar og videreforedler tømmeret ditt. De fleste skogeiere velger imidlertid å inngå avtale om tømmersalg med en tømmerkjøper, f.eks. et skogeierandelslag (Allskog i ditt nærområde i Nordland) og NEG-skog. I slike tilfeller er det tømmerkjøperen som bestemmer hvor tømmeret sendes for videreforedling. Disse tømmerkjøperne samarbeider også med skogsentreprenører, slik at de både kan tilby hogst samt sørge for å omsette tømmeret ditt. Dette er en fordel da du også er sikret at tømmeret opparbeides og kappes økonomisk optimalt i forhold sagbrukenes prislister.
 
Som skogeier bestemmer du også når hogsten skal starte. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke alltid står entreprenører klar når du mest ønsker. Derfor må man være forberedt på å innrette seg etter entreprenørenes tilgjengelighet.
 
Jeg kan anbefale å lese Aktivt Skogbruks temabok «Innføring i skogbruk». Her omtales tømmeromsetning så vel som andre sentrale spørsmål om å administrere og forvalte en eiendom. Du finner den i butikken til Skogkurs.Siste spørsmål fra kategorien "Skogressurser" :

Hugging av blandingsskog

Jeg har 75 mål med blandingsskog, mest gran, jeg vurderer å hugge ut denne skogen da den er gammel. Det jeg lurer på er hvordan jeg går frem for å gjøre dette på rett måte. Må jeg har et takserings firma først til å verdivurdere skogen, eller kan jeg bare kontakte et hogstfirma så kommer de å ser om det er noen verdi i skogen? Kan man tjene noe på det, eller er det slik at når hogstfirmaet har tatt sitt så er det ikke noe igjen?

Les mer »

Eiendom med skog av høy bonitet

Hei. Jeg eier 25% av 600 dekar skog der mesteparten er av høy bonitet. (ref kartverket) Området er arv fra 2005 som ikke har vært drevet på noen måte på flere tiår. Ønsker råd for hva jeg burde gjøre/ta initiativ til for denne eiendommen.

Les mer »

Kven er grunneigar i skogen

Eksisterar det ein lov om kven som er grunneigar i skogen? T.d. at skogeigar eig grunnen. I strøket mitt har felles beiterett blitt omtalt som felles mark og felles grunn. Men det er umogleg at grunnen på dei ulike skogteigane er eigd i felleskap.

Les mer »


Tilvekst


Hva kan man gjøre for å bedre tilveksten i skogen?

Les mer »

Ta ut tømmer?

Har et spørsmål angående skog som står på eiet tomt, det er ca 2 mål. det er merket på gårdskartet med høybonitet (om det har noe å si).
Kan eier av småbruket ta ut skogen som står der uten å søke?

Les mer »

Plantens oppbygning

Hva er plantens oppbygning? kan dere forklare hva det er?

Les mer »