NordGen Forest Conference 2018

New forest for future needs - using advanced regeneration methods and techniques

 

We would like to invite you to participate in the NordGen Forest 2018 Conference in Hotel Gustavelund 18 September and field trip on 19 September to Southern Finland (Harviala, Röykkä). NordGen Forest is to address conservation and sustainable use of forest genetic resources, by being a forum for researchers, practitioners and managers working on forest genetics, seeds, planting stock and regeneration, and by facilitating the flow of scientific information and knowhow between these groups.

 

More information and registration >>

 Siste nytt fra forsiden

NYHETSBREV 4 2018

I Nyhetsbrevet finnes stoff fra møte på Island i forbindelse med prosjektet Nordiske skogskvinner sammen, litt om PEFC hvor Merete Larsmon er styremedlem som representant for Kvinner i Skogbruket samt Skogdagen for minoritetskvinner og barna deres i forbindelse med prosjektet Skogen - en arena for likestilling.

NIBIO-konferansen 2019 collage2

NIBIO-konferansen 2019: Bioøkonomi – miljøbidrag eller miljøbedrag

Noen vil si at det har gått for langt. Vi har tatt ut for mye olje, vi har hogd for mye regnskog, vi har fylt havet med søppel og redusert klodens biologiske mangfold. Underveis har vi sendt alt for mye CO2 og andre klimagasser ut i atmosfæren. Derfor er det på høy tid å tenke nytt.

Les mer »

velgskog logo

Skogkurspodden - ekstraepisode om Velgskog

I denne ekstraepisoden av skogkurspodden har vi fått besøk av Jørn Lileng. Vi snakker om prosjektet Velgskog og om rekruttering av nødvendig og riktig arbeidskraft til skogbruket.   

Les mer »


– Helt naturlig at det skjer strukturendringer

– En fusjon mellom Glommen og Mjøsen er helt logisk og noe vi lenge har sett komme. Jeg tror alle vil dra nytte av en slik fusjon, også vi, sier administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG til Østlendingen i dag.

Opprettelse av Turtroa naturreservat

Opprettelse av Turtroa naturreservat

Fylkesmannen i Hedmark foreslår at et ca. 1060 dekar stort skog- og myrområde i Åmot kommune vernes som naturreservat. Området som foreslås vernet er et skog- og myrområde mellom Blikufjellet og Volkampen, ca. 16,5 km fra Nordre Osen i Åmot kommune, Hedmark.

Les mer »

Ole Theodor Holth er styreleder i Glommen Skog og Terje Uggen i Mjøsen Skog. Nå tar de to andelslagene sikte på fusjon. Foto: Åsmund Lang

Hamar kan bli hovedsete

Det ligger an til at Hamar blir hovedsete for det nye skogeierandelslaget dersom Mjøsen og Glommen slår seg sammen. Navnet som er foreslått er GM Skog.

Les mer »