Salg av skog

Min mor eier 50% av et småbruk. Småbruket har 2 ulike gårds- og driftsnummer. Det ene gårdsnummeret består kun av skog. (521,5 mål) Det andre gårdsnummeret har hus, låve, innmark (34 mål), innlandsbeite (9 mål) og skog (245 mål). Er det mulig å dele de to eiendommene slik at min mor kan eie 100% av gårdsnummeret kun med skog og den andre eieren får 100% av gårdsnummeret med bygninger, innmark og skog? Er det mulig å selge bruksnummeret med kun skog separat?

Svar:

Selv om eiendommen består av flere gards- og bruksnummer, vil eiendommen bli betraktet som én «driftsenhet». For å kunne dele driftsenheten må dere ha tillatelse fra landbruksmyndighetene. Søknad om tillatelse til deling skal sendes til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen avgjør søknaden, men får dere avslag kan vedtaket påklages til Fylkesmannen.

 

Kommunen skal behandle saken etter Jordloven. Loven skal blant annet sikre at ressursene holdes samles. Den skal videre sikre en variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det er dessuten et landbrukspolitisk mål å styrke driftsenhetene som finnes og unngå at det blir flere.

 

Slik du beskriver delingen dere planlegger, ser det ut til å bli flere driftsenheter enn tidligere. Det kan det være vanskelig å få tillatelse til. Men, dersom en av delene blir solgt til et nabobruk for å styrke dette, vil det normalt gjøre saken mye enklere. Da vil det ikke bli flere driftsenheter før enn etter delingen.

 

Et godt råd er å ta en prat med landbrukskontoret i kommunen og diskutere mulige løsninger med saksbehandleren. Da kan dere kanskje diskutere dere fram til løsninger som er gode for både dere og myndighetene.Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Kjøpe skog

Hei, har i lengre tid hatt en drøm om å kjøpe en skogsteig. Nå ligger ting til rette for at jeg kan gjennomføre denne drømmen. Tenker på fom ca 100 daa. Vi har ingen gård eller skog i familien fra før av. Er det mulig/lov for menigmann å kjøpe skog? Tanken er at det skal brukes til hobbytrefelling til eget og familiens vedforbruk, evt jakt om man skulle være så heldig. Hvor finner jeg slike objekter til salgs? Etter å ha snakket med folk litt rundt omkring sitter jeg igjen med inntrykk av at mye selges via jungeltelegrafen og at det ikke blir lagt ut på feks finn.no eller andre fora. Takker for svar.

Les mer »

Toppmål/midtmål

Har en tabell som heter toppmålstabell (sagtømmer) og en tabell som heter midtmålstabell (massevirke), som viser hvor mye volum man får ut av et tre. Men hva menes egentlig med "toppmål" og "midtmål"??

Les mer »

Salg av sommer-eik

Hei, har et stort eiketre som jeg vil selge. Er det noen som kjøper eik? Og hvis noen kjøper det hvor mye kan jeg få og hva er reel pris?

Les mer »


Pris på skogteig

Vi har en skogteig på ca 130 mål i Etnedal/ Kalvan (Oppland) Kan vi få noen indikasjon på hva vi kan selge skogteigen for?

Les mer »

Verdi på skog

Hei vi lurer på å kjøpe en eiendom med en skog som er 1741,5 dekar stor. 1260.6 dekar er skog med lav bonitet, 214,7 dekar skog er middels bonitet 75.4 dekar av høy bonitet, og 190,8 dekar er uproduktiv skog. Skogsområdet er langt og smalt. Kan dere si noe om verdien på skogen? den ligger på Sørlandet. Det er også jaktrettigheter sammen med 4 grunneiere.

Les mer »

Salg av skog

Jeg er pensjonist og grunneier av et småbruk på ca 20 dekar innmark. Innmarken leies bort og brukes delvis til sauehold og delvis til slått. Til gården hører 3 skogremmer - til sammen i underkant av 500 dekar skog av ulik bonitet.

1. Er det problematisk å selge skogen uavhengig av gården - altså skille ut skogen fra gården?

2. Hvilke skatteregler gjelder for salg av skogen?

3. Hvordan går jeg fram for evt. å selge?

Les mer »