Pris på frakt av tømmer på privat vei

Hei, Med hensyn til pris på frakt av tømmer på privat vei har jeg følgende spørsmål. Hva er vanlig pris/sedvane/standard når det gjelder prisfastsettelse på frakt av tømmer? Pleier prisene å være pr. kbm pr. meter, eller antall tonn pr. meter? Eventuelt om en gjør forskjell på antall tonn pr. meter hvis en kjører tømmerbiler med ekstra henger eller ikke? Håper på rask tilbakemelding!

Svar:

Det mest vanlige er at det blir betalt en kubikkmeteravgift for frakt av tømmer. Hvor stor denne avgiften er avhenger av flere forhold, slik som lengden på veien, hvor god økonomi det er i veiforeningen og om vegeierne samtidig blir innbetalt en årlig vedlikeholdsavgift uavhengig av det tømmermengde.

 

Der er vanlig at skogeiere eller eiendommer som ikke er medeiere i veien betaler en høyere avgift enn de som er medlemmer. Det er en naturlig konsekvens av at eierne har betalt for byggingen, mens ikke-eiere har sluppet den kostnaden. Ofte ser en at de som ikke er medeiere i veien betaler 3 ganger så høy veiavgift som det eierne selv betaler.

 

For øvrig er det viktig å være klar over, at dersom du er medeier i veien kan du bruke skogfond med skattefordel til transportavgiften og / eller din del av det årlige veivedlikeholdet.

 Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkologi" :

Lav og mose på gran

Hva er årsaken til at det vokser mose og lav på grantre i enkelte bestanda? Er skogen gammel og har slutta og vekse? Ser det ofte når trea har lite grønne greiner kun i toppen og har nesten ikke toppskudd.

Les mer »

Nettskole for å lære om å eie skog

Spørsmål: Fins det en Nett-Kurs/Skole hvor man lærer om skog og virke og skogens utvikling og annet som har med det å eie skog å gjøre???

Les mer »