Hugging av blandingsskog

Jeg har 75 mål med blandingsskog, mest gran, jeg vurderer å hugge ut denne skogen da den er gammel. Det jeg lurer på er hvordan jeg går frem for å gjøre dette på rett måte. Må jeg har et takserings firma først til å verdivurdere skogen, eller kan jeg bare kontakte et hogstfirma så kommer de å ser om det er noen verdi i skogen? Kan man tjene noe på det, eller er det slik at når hogstfirmaet har tatt sitt så er det ikke noe igjen?

Svar:

Du trenger ingen takst på forhånd. Jeg vil forslå at du tar kontakt med en eller to av de store tømmeromsetningsorganisasjonene og ber om et tilbud. Du kan også gå rett til et seriøst og anerkjent hogstfirma og spørre om de kan ordne dette for deg.

Hvis du ikke har særlig erfaring med skogsdrift, vil jeg anbefale å sette bort alt, også gjenplantingen. Hvor mye du vil tjene er veldig avhengig av skogtypen, driftsveilengden og terrenget skogen står i. Men ber du om et totaltilbud fra flere vil du nok få god oversikt på hva du vil sitte igjen på konto etter at drifta er avsluttet.Siste spørsmål fra kategorien "Skogressurser" :

Eiendom med skog av høy bonitet

Hei. Jeg eier 25% av 600 dekar skog der mesteparten er av høy bonitet. (ref kartverket) Området er arv fra 2005 som ikke har vært drevet på noen måte på flere tiår. Ønsker råd for hva jeg burde gjøre/ta initiativ til for denne eiendommen.

Les mer »

Hvem skal hugge granskogen min

Hei, min familie eier noen mål med mer-eller-mindre hogstmoden gran i nordre Nordland, der alt uansett skal felles så snart som mulig. Bestemmer vi SELV HVEM som får oppdraget? Bestemmer vi SELV HVA hogsten skal brukes til? Bestemmer vi SELV NÅR hogsten skal starte? I det hele; HVEM bestemmer HVA? MEGET utfyllende svar mottas med stor takk!

Les mer »

Kven er grunneigar i skogen

Eksisterar det ein lov om kven som er grunneigar i skogen? T.d. at skogeigar eig grunnen. I strøket mitt har felles beiterett blitt omtalt som felles mark og felles grunn. Men det er umogleg at grunnen på dei ulike skogteigane er eigd i felleskap.

Les mer »


Tilvekst


Hva kan man gjøre for å bedre tilveksten i skogen?

Les mer »

Ta ut tømmer?

Har et spørsmål angående skog som står på eiet tomt, det er ca 2 mål. det er merket på gårdskartet med høybonitet (om det har noe å si).
Kan eier av småbruket ta ut skogen som står der uten å søke?

Les mer »

Plantens oppbygning

Hva er plantens oppbygning? kan dere forklare hva det er?

Les mer »