NordGen Forest Conference 2020

Let history meet future – 50 years of knowledge creation and exchange, to ensure the best Nordic forests for the future

Nordic Genetic Resource Centre – NordGen Forest (previously named “Nordisk skogbruks frø- og planteråd”, NSFP) turns 50 years. The annual NordGen Forest conference will be a celebration of the anniversary, and at the same time enabling visions for the future and knowledge exchange within our field of work.

 

The anniversary conference will be open to a wide Nordic audience.

 

Save the dates – more information still to come!

 Siste nytt fra forsiden

Kveldsstund ved Nutevatn.

Finn din fiskeperle hos Statskog

Statskog er landets største forvalter av jakt og fiske og presenterer nå 10 fiskeperler i ulike landsdeler i Norge.

Les mer »

Kommer til årets temakonferanse i Nes på Romerike

Gunnhild Søgaard er en av våre dyktige og aktive forskere samtidig som hun er avdelingsleder ved Norske Institutt for Bioøkonomi(NIBIO).

Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard kjøper RingAlm AS

Eksisterende eiere har ønsket å selge RingAlm AS. En eierkonstellasjon bestående av Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard har vurdert selskapet og valgt å kjøpe 100% av aksjene.

Les mer »


Røsaker sør. Foto:  Sigve Reiso

Røsaker naturreservat i Skien

Skien kommune fekk sitt 18. naturreservat 23. juni 2020

Les mer »

Blir det felles skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland?

Skogen i Rogaland er ein viktig ressurs, både økonomisk og klimamessig. No ser kommunane i Sør-Rogaland på moglegheita for å samarbeide om skog- og viltforvaltninga for å sikre at potensialet i skogressursen blir fullt utnytta gjennom grøn verdiskaping.

Les mer »

granplanterasteffenrem-1000x750

Hvordan sikrer vi framtidig skogbruk?

Skognæringsforum Nordland, Skogpådriver Indre Helgeland og Mosjøen videregående skole inviterer skognæringsaktører, politikere og forvaltning til fagdag om: hvordan sikrer vi framtidig skogbruk? Rekruttering og skogskjøtsel.