Distriktspolitisk landskonferanse: en dag med periferien i sentrum

Hvorfor er det opprør i Distrikts-Norge, hvem er elefanten i periferien og hva mener politikerne? Svarene får du når boka «Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum» lanseres under Distriktspolitisk landskonferanse i Stjørdal 23. september.

 

PROGRAM >>

 

PÅMELDING >>

 

By og land, hand i hand var Arbeiderpartiets slagord i 1933. Med årene er klisjeen blitt stadig mer slitt, og i stedet opplever mange at staten melker distriktene og overstyrer den lokale folkeviljen. Under og bak en rekke distriktsopprør kommer den varige konfliktlinjen mellom sentrum og periferi til syne.

 

På konferansen lanserer forfatterne av boka «Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum» en rekke forslag til nye distriktspolitiske virkemidler. Du får blant annet høre mer om et distriktspolitisk grunnrentefond til fordeling, der en del av avkastningen av de statlige inntektene av naturressursene kan omfordeles til kommuner og fylkeskommuner og øremerkes til utviklings- og utbyggingstiltak.

 

Vi ønsker også å skape en møteplass for fag og politikk, og en rekke sentrale politikere vil delta i et panel. I tillegg kan du høre hva representanter fra regjeringens demografiutvalg, distriktsnæringsutvalget og ungdommens distriktspanel har å bidra med.

 

Distrikts- og digitaliseringsminster Linda Hofstad Helleland kommer. Kommer du?Siste nytt fra forsiden

Kveldsstund ved Nutevatn.

Finn din fiskeperle hos Statskog

Statskog er landets største forvalter av jakt og fiske og presenterer nå 10 fiskeperler i ulike landsdeler i Norge.

Les mer »

Kommer til årets temakonferanse i Nes på Romerike

Gunnhild Søgaard er en av våre dyktige og aktive forskere samtidig som hun er avdelingsleder ved Norske Institutt for Bioøkonomi(NIBIO).

Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard kjøper RingAlm AS

Eksisterende eiere har ønsket å selge RingAlm AS. En eierkonstellasjon bestående av Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard har vurdert selskapet og valgt å kjøpe 100% av aksjene.

Les mer »


Røsaker sør. Foto:  Sigve Reiso

Røsaker naturreservat i Skien

Skien kommune fekk sitt 18. naturreservat 23. juni 2020

Les mer »

Blir det felles skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland?

Skogen i Rogaland er ein viktig ressurs, både økonomisk og klimamessig. No ser kommunane i Sør-Rogaland på moglegheita for å samarbeide om skog- og viltforvaltninga for å sikre at potensialet i skogressursen blir fullt utnytta gjennom grøn verdiskaping.

Les mer »

granplanterasteffenrem-1000x750

Hvordan sikrer vi framtidig skogbruk?

Skognæringsforum Nordland, Skogpådriver Indre Helgeland og Mosjøen videregående skole inviterer skognæringsaktører, politikere og forvaltning til fagdag om: hvordan sikrer vi framtidig skogbruk? Rekruttering og skogskjøtsel.