Bioenergidagene 2020

Bioenergidagene arrangeres 23.–24. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. Nytt av året er muligheten for digital deltakelse via ”live-streaming”.

Bioenergidagene er hele bioenergibransjens årlige konferanse som arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio).

Konferansen samler ca. 150 deltakere som jobber i hele verdikjeden fra brensel til levert bioenergi. På konferansen får du høre interessante innlegg om bioenergi til oppvarming- og transportsektoren. Konferansen gir et godt innblikk i gjeldende og kommende rammebetingelser som har stor betydning for bransjens utvikling og den videre satsingen på bioenergi i Norge. 
På bioenergidagene vil du treffe nye og gamle bransjekolle­ger og få oversikt over hva som skjer i dagens og fremtidens bioenergi­bransje. Du vil også få muligheten til å besøke konferansens utstilling.

Benytt sjansen til å bygge nettverk og å møte nye, interessante mennesker, høre på interessante innlegg om bioenergi til ulike formål og oppdatere deg på gjeldende og kommende rammebetingelser.

Ved å delta digitalt har de som følger med på sendingen, mulighet til å delta aktivt i salen med både lyd og bilde.

Mer informasjon på konferansens hjemmeside: http://www.bioenergidagene.no/

https://www.skogeier.no/nyheter/bioenergidagene-2020/Siste nytt fra forsiden

Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!

NORSKOG og NORTØMMER er veldig fornøyde med at ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket foreslås forlenget utover i 2021. Dette viser at politikerne har skjønt at skogbruket også er en viktig næring som trenger noe støtte i denne krevende tiden.

Koronatilskuddet foreslås forlenget

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket utover i 2021.

Les mer »

ny daglig leder Vestfold Skogselksapet

Ny daglig leder i Vestfold

Anita Sæterøy (42) er ansatt som ny daglig leder i Skogselskapet i Vestfold, 60% stilling.

Les mer »


måling av trøndergran

… og vi måler og vi måler…

Trøndergran Gjennom oppdrag for Det norske Skogfrøverk har vi også i år gjennomført et solid stykke feltarbeid. Ca 8.000 trær er målt og vurdert i avkomforsøkene på Skjækermoen og Buneset i Verdal. Sammen med tidligere målinger i andre felt, har vi nå forhåpentligvis et godt grunnlag for utvelgelse av framtidens trøndergran for lavereliggende strøk. Neste år flyttes målingene til forsøk med avlsmateriale for høyere høydelag.

Les mer »

Høstmøtet 2020: -Fin oppdatering, men ingen erstatning for fysisk møte

Det tradisjonelle Høstmøtet for lokaltillitsvalgte og styret i Glommen Mjøsen Skog ble i år gjennomført som et digitalt kveldsmøte på Teams. Status drift og marked, oppdatering rundt Moelven og satsingsområder som næringspolitikk og kvalitet og presisjon sto på agendaen.

Les mer »

Planlegg hogst nå!

Et turbulent tømmermarked med stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke er i ferd med stabilisere seg. Massevirkelagrene reduseres, og avsetningen for 2021 kan bli mer som et normalår. Inkludert andelseiertillegg har Viken Skog økt sagtømmerprisene med kr 30 i 4. kvartal.

Les mer »