Tømmer & Marked 2021

Omstendighetene er usikre og kanskje er det ekstra viktig å samle verdikjeden skog i første kvartal av 2021. Til konferansen kommer konsernsjefen i Moelven, Norske Skog og Bergene Holm.

Tett på tre konsernsjefer

 

Vi får høre om hvordan markedet for produktene til Moelven, Norske Skog og Bergene Holm er berørt av Covid-19, og hvordan dette påvirker deres behov for tømmer fremover. I tillegg vil vi få høre hva det mest innovative selskapene har av prosjekter på gang. 

 

Sikre deg plass

 

For 2021 vil det være et begrenset antall plasser og påmeldingen er godt i gang. Vi vil selvfølgelig forholde oss til myndighetenes retningslinjer og ivareta smittvern under konferansen. 

https://www.viken.skog.no/aktuelt/artikler/moelven-norske-skog-og-bergende-holm-kommer-til-tommer-og-marked-2021Siste nytt fra forsiden

Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!

NORSKOG og NORTØMMER er veldig fornøyde med at ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket foreslås forlenget utover i 2021. Dette viser at politikerne har skjønt at skogbruket også er en viktig næring som trenger noe støtte i denne krevende tiden.

Koronatilskuddet foreslås forlenget

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket utover i 2021.

Les mer »

ny daglig leder Vestfold Skogselksapet

Ny daglig leder i Vestfold

Anita Sæterøy (42) er ansatt som ny daglig leder i Skogselskapet i Vestfold, 60% stilling.

Les mer »


måling av trøndergran

… og vi måler og vi måler…

Trøndergran Gjennom oppdrag for Det norske Skogfrøverk har vi også i år gjennomført et solid stykke feltarbeid. Ca 8.000 trær er målt og vurdert i avkomforsøkene på Skjækermoen og Buneset i Verdal. Sammen med tidligere målinger i andre felt, har vi nå forhåpentligvis et godt grunnlag for utvelgelse av framtidens trøndergran for lavereliggende strøk. Neste år flyttes målingene til forsøk med avlsmateriale for høyere høydelag.

Les mer »

Høstmøtet 2020: -Fin oppdatering, men ingen erstatning for fysisk møte

Det tradisjonelle Høstmøtet for lokaltillitsvalgte og styret i Glommen Mjøsen Skog ble i år gjennomført som et digitalt kveldsmøte på Teams. Status drift og marked, oppdatering rundt Moelven og satsingsområder som næringspolitikk og kvalitet og presisjon sto på agendaen.

Les mer »

Planlegg hogst nå!

Et turbulent tømmermarked med stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke er i ferd med stabilisere seg. Massevirkelagrene reduseres, og avsetningen for 2021 kan bli mer som et normalår. Inkludert andelseiertillegg har Viken Skog økt sagtømmerprisene med kr 30 i 4. kvartal.

Les mer »