NYHETSBREV 4 2018

I Nyhetsbrevet finnes stoff fra møte på Island i forbindelse med prosjektet Nordiske skogskvinner sammen, litt om PEFC hvor Merete Larsmon er styremedlem som representant for Kvinner i Skogbruket samt Skogdagen for minoritetskvinner og barna deres i forbindelse med prosjektet Skogen - en arena for likestilling.

Les mer »


NIBIO-konferansen 2019: Bioøkonomi – miljøbidrag eller miljøbedrag

Noen vil si at det har gått for langt. Vi har tatt ut for mye olje, vi har hogd for mye regnskog, vi har fylt havet med søppel og redusert klodens biologiske mangfold. Underveis har vi sendt alt for mye CO2 og andre klimagasser ut i atmosfæren. Derfor er det på høy tid å tenke nytt.

Les mer »

Skogkurspodden - ekstraepisode om Velgskog

I denne ekstraepisoden av skogkurspodden har vi fått besøk av Jørn Lileng. Vi snakker om prosjektet Velgskog og om rekruttering av nødvendig og riktig arbeidskraft til skogbruket.   

Les mer »

– Helt naturlig at det skjer strukturendringer

– En fusjon mellom Glommen og Mjøsen er helt logisk og noe vi lenge har sett komme. Jeg tror alle vil dra nytte av en slik fusjon, også vi, sier administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG til Østlendingen i dag.

Les mer »


Opprettelse av Turtroa naturreservat

Fylkesmannen i Hedmark foreslår at et ca. 1060 dekar stort skog- og myrområde i Åmot kommune vernes som naturreservat. Området som foreslås vernet er et skog- og myrområde mellom Blikufjellet og Volkampen, ca. 16,5 km fra Nordre Osen i Åmot kommune, Hedmark.

Les mer »

Hamar kan bli hovedsete

Det ligger an til at Hamar blir hovedsete for det nye skogeierandelslaget dersom Mjøsen og Glommen slår seg sammen. Navnet som er foreslått er GM Skog.

Les mer »

Kan skape 25 000 grønne arbeidsplasser i Innlandet

Mjøstårnet i Brumunddal tjuvstartet som konferansearena da forskningsinstituttet Sintefs analyse av Innlandets muligheter innen bioøkonomi fram mot 2050 ble presentert. Både Mjøstårnet-eier Arthur Buchardt og programleder for seminaret, fylkesråd Thomas Breen, brukte verdens høyeste trehus som eksempel på hva som bor i Innlandet når det gjelder kunnskap og kompetanse innen bioøkonomi.

Les mer »


Fra plantekontroll i Glommen til Wenches kjøkken

Wenche fra God morgen Norge på Tv2 har vært på Hedmarks-turné, og siste stopp på reisen var Evenstad.

Les mer »

Vi må lære av Sverige

Regjeringen bør legge de samme prinsipper som Sverige til grunn for arbeidet med referansebanen for skogopptak, mener Verdikjeden Skog og Tre.

Les mer »

Enkel tilgang til 40 Agrol-fordeler

Agrol har samlet 40 nyttige fordelsavtaler for landbruket på en helt ny nettside. Som medlem eller ansatt i en av landbruksorganisasjonene, har du tilgang til disse avtalene. Alt du må gjøre er å registrere deg på nettsiden agrol.no.

Les mer »


Robust skog for fremtidens klima

Et av de fremtredende fagfelt i internasjonal skogforskning omfatter adaptiv skogbehandling – hvordan man fremover skal tilpasse seg endringene som pågår - hvordan man skal bygge opp økonomisk og økologisk robuste skoger for et forventet fremtidsklima. Både i Nord-Amerika og ellers i Europa har man i skogbruket flere steder allerede implementert strategier for å benytte en meny av egnede treslag, som kan oppvise de ønskede egenskaper.

Les mer »

Frist for tilskudd og skogfond i 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.

Les mer »

Fremtidens energianlegg må levere både elektrisitet, varme, gass og gjødsel

Energiselskapet E.ON investerer 1,9 milliarder DKK i en ny kraftverk som begge inneholder en kraftvarmeanlegg og en biogassanlegg.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Seminaret Hjortevilt 2019 - 27. og 28. mars i Ringsaker, sett av datoer (14/11/2018)

Frokostmøte 28.11: Hvordan få fart på bioøkonomien? (13/11/2018)

Glommens høstmøte er positive til fusjon med Mjøsen (13/11/2018)

Entreprenørene vil ha bedre betalt (12/11/2018)

Seedlings produced with expert skills and technical know-how (12/11/2018)

Store stolper på fagdag (12/11/2018)

Omsøkte rovviltskader - fortsatt noe nedgang i 2018 (12/11/2018)

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (09/11/2018)

Gris fóra opp på gran ein realitet (08/11/2018)

Agroteknikk - en viktig møteplass for skogfolk (08/11/2018)

Kvalitet- og miljøsjef i NORTØMMER (08/11/2018)

Enormt volum av gran i skogforsøksfelt i Gudbrandsdalen (07/11/2018)

Godt samarbeid stoppet skogbranner (07/11/2018)

Presenterte Shelterwood på Zero-konferansen (07/11/2018)

Sannes er ny skogbruksleder i Sigdal-Eggedal (06/11/2018)

Nettverkssamling i skogbruk for naturbruksskolene (06/11/2018)

Sparebankstiftelsen DNB støtter videreutviklingen av Energigårdens opplæringstilbud til barn og ungdom (06/11/2018)

Ja til felles nordisk skogpolitikk (06/11/2018)

Lang kø for å prøve seg som hogstmaskinfører (05/11/2018)

Norskog søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (05/11/2018)

Vellykket Skogforum på Honne! (05/11/2018)

Eit forsvar for odelsretten (05/11/2018)

Gratis RECO-kurs for lærlinger! (05/11/2018)

Ledige stillinger i Glommen (05/11/2018)

Fremragende treingeniør til Norge (03/11/2018)

Kartlegg fisk med straum (03/11/2018)

NORTØMMER TILBYR KURS I NORSK PEFC SKOGSTANDARD (03/11/2018)

Norske Arbaflame får EU-midler (02/11/2018)

Ny kunnskap skal redde skog fra råte (02/11/2018)

Planting av skog er en del av klimaløsningen (02/11/2018)