Fagsamlinger for kommunale viltforvaltere

Til høsten har Skogkurs satt opp to fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. En på Østlandet på Honne, Biri 6. august og en på Vestlandet på Voss 22. september.  

Les mer »


Kan gransnutebillene stoppes med silisium?

Gransnutebillen er en plagsom skadegjører i skogplantefelt. NIBIO-forskere samarbeider nå med Elkem Kristiansand for å finne ut om silisiumprodukter kan bidra til å redusere skadeomfanget.

Les mer »

Bistått skogeierne i frivillig vern av fire nye områder

Skogområder i Aremark, Halden og Marker ble vernet i juni. Glommen Mjøsen Skog har bistått grunneierne gjennom prosessen.

Les mer »

Covid-19, Teams og tiltakspakker

Vi i Viken Skog har vært gjennom en god periode for selskapet. Avvirkningen har økt i tråd med den nasjonale målsettingen om 15 millioner kubikk pr år, samtidig som planteantallet har fulgt med.

Les mer »


Hogststans i skogen- en annerledes sommer

Stemningen er god blant skogsentreprenørene selv om det ble en annerledes sommer i år. Forståelsen for at bilveislageret må ned er stor, og selv om de fleste ikke er vant til å ha så lang ferie så er det alltid noe å gjøre.

Les mer »

Skognæringa Kyst i Rogaland

Styret i Skognæringa Kyst held nyleg møte i Stavanger. Det vart også tid til eit bankbesøk, litt informasjon om bionergi, juletre og sjølvsagt sitkagran.

Les mer »

Tømmermarkedet – positiv utvikling, men ubalanse mellom sagtømmer og massevirke

Markedet for tømmer både i Norge og for eksport har utviklet seg bedre enn ventet etter Coronautbruddet ifølge salgssjef i Viken Skog Heidi Tandberg og daglig leder i Viken AT Market Håkon H. Myhra.

Les mer »


Viken Skogeierskole "spesial" på Tufte gård i Vestfold

For åttende gang arrangerer vi "Viken Skogeierskolen". Denne gang hjemme på gården til andelseier Olaf Tufte. Midt i blinken for deg som skal overta skog eller nylig har overtatt skogeiendom. Hold av lørdag 10. oktober 2020!

Les mer »

Fjellbeitet er viktig for Vestlandsbonden

Mange sauebønder flytter dyra sine til fjells når snøen slepp taket og utmarka er blitt eit matfat av godt beite. Vekselbruket mellom innmark og utmark har alltid vore viktig for bonden – og er det framleis.

Les mer »

Nasjonal byggepris til den første tretopp-hytta

Den første tretopp-hytta ble bygget i Brumunddal av Frode Schei. Nå er den kåret til Månedens bygg for juni av Tenk Tre!

Les mer »


Feilaktig om kartlegging i norsk skog

Debatten om kartlegging av norsk natur fortsetter. Her gjengir vi et innlegg av Ida Aarø og Hans Asbjørn Kårstad Sørlie, rådgivere i Norges Skogeierforbund. Innlegget er et svar på en sak av Ole Mathismoen som har stått i Bergens Tidene og Aftenposten.

Les mer »

Brannfare selv om det kommer noen skurer

Går vi mot enda en brannsommer? 24 helikopter er i beredskap, men rask innsats og lokal kunnskap er ofte avgjørende.

Les mer »

Nytt fylke, ny skogstatistikk

Årsmeldinga for skogbruket i 2019 er skrive samla for Vestfold og Telemark, sjølv om vi formelt vart eit nytt fylke fyrst frå og med 1. januar 2020.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Årsmøte Oslo og Akershus 9. september (01/07/2020)

Mads har sommerjobb i Glommen Mjøsen Skog og har allerede avtalt flere befaringer (01/07/2020)

På hugget med informasjon (30/06/2020)

Den første tretopphytta (30/06/2020)

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge (30/06/2020)

Breisnutebille - ny skadegjerar som må fylgjast opp (30/06/2020)

Stor aktivitet i Agderskogen i 2019 (30/06/2020)

Tangen er ny skogbruksleder i Ringerike (29/06/2020)

Fremtidsskogen i fokus under årsmøte og påfølgende temamøte (29/06/2020)

Holder skogeiere som gisler i kampen om definisjonsmakten for vern (29/06/2020)

Helgelendingen: Nytt skogprosjekt – planter for framtida (29/06/2020)

Sommerjobb i skogen (29/06/2020)

Utarbeiding av skogbrannfarekart (29/06/2020)

Skogsentreprenør sørget for Åmots første registrerte myrhaukhekking (29/06/2020)

Taubanesamling i Øyer (28/06/2020)

Ny ansatt i Trøndelag (26/06/2020)

Utdanner skogens brannvoktere (26/06/2020)

Vi deler av overskuddet - 9,5 millioner kroner utbetales nå til andelseierne (26/06/2020)

Mye barkbiller kan føre til skader på skog (26/06/2020)

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene (26/06/2020)

Slåss for markedsandeler (26/06/2020)

Vinner av Årets Trebyggeri 2019 (26/06/2020)

Fokus på kommunale viltforvaltere (26/06/2020)

Skogkurspodden - Kvinner i skogbruket (26/06/2020)

Bli kjent med Moelven (25/06/2020)

30 nye områder vernet som naturreservat (25/06/2020)

Er du kvinne og skogeier eller skogbruker i Agder?? (25/06/2020)

Finansparken har fått to prestisjefylte priser: Årets Bygg og Årets trebyggeri 2019 (25/06/2020)

Bygg i tre for framtida (25/06/2020)

Kompetanse er smart, og i sommer er mange smarte! (25/06/2020)