VI VAR MED PÅ FEIRINGEN AV SPILLKRÅKAN 20 ÅR I MORA

Kvinner i Skogbruket var med da vår søsterorganisasjon i Sverige, Spillkråkan" feiret 20 år i helgen. Selv om vi er storesøstre når det gjelder alder, er vi lillesøstre i skogbrukssammenheng. Det fikk vi virkelig erfare denne helgen sammen med 50 svenske kvinnelige skogeiere.

Les mer »


Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken!

Forvaltningen av de store rovviltartene i norsk fauna er krevende. Sammenlignet med mange andre europeiske land er Norge i en særstilling fordi utmarksresursene brukes aktivt til verdiskaping over hele landet. Det oppstår mange utfordringer når dette skal skje i sameksistens med de store rovdyra ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn.

Les mer »

Aptering - ny film i serien: Viktige begrep i skogbruket

Denne filmen tar for seg begrepene aptering og sortiment, den forklarer enkelt hvordan vi deler opp trærne i tømmerstokker, for å få høyeste mulig verdi ut av hvert tre.

Les mer »

Skape, verne og forvalte

Bergen Skog- og Træplantningsselskap er 150 år. Dette har m.a. blitt markert med ei godt skrive jubileumsbok «Skape, verne og forvalte». Denne veka opna også statsministeren ei ny trapp for turgåarar mot fjelltoppen Ulriken. Og det var nettopp Træplantningsselskapet som tok initivativ til denne trappestien, ei gåva til ivrige turgåarar i skogane kring fjella i Bergen

Les mer »


Takk til alle etter skogbrannåret 2018

Selv med en ekstrem tørkesommer, skogbrannfare og et enormt antall branner, unngikk vi de virkelig store skogbrannene i Norge i 2018.

Les mer »

Lisensfelling på bjørn, jerv ulv 2018/19

Det er åpnet for lisensfelling på jerv, bjørn og ulv i Oppland for 2018/19. Her finner du en oversikt over kvotevedtakene. Jegere må til enhver tid holde seg oppdatert på gjenværende kvote på telefon 901 54 084.

Les mer »

Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken!

Forvaltningen av de store rovviltartene i norsk fauna er krevende. Sammenlignet med mange andre europeiske land er Norge i en særstilling fordi utmarksressursene brukes aktivt til verdiskaping over hele landet. Det oppstår mange utfordringer når dette skal skje i sameksistens med de store rovdyra ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn.

Les mer »


Går åpent inn i forhandlinger

Både Glommen og Mjøsen Skog sier de går åpent inn i forhandlingene som nå starter umiddelbart. Ingenting er avgjort før organisasjonene har behandlet et fusjonsforslag.

Les mer »

Krever jakt i ulvesonen

Til tross for at Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde meldt avbud, trakk ulveseminaret på Elverum fullt hus. Statssekretær Atle Hamar fikk en tøff jobb med å forsvare regjeringens oppfølging av Stortingets vedtatte ulvepolitikk.

Les mer »

NordGen Forest Conference Focuses on Future Needs

If you see a shadowlike figure lurking about the trees in a seed orchard you are not (necessarily) to worry. The figure might be working with increasing the seed yield. This was one of many interesting pieces of information given at NordGen Forest’s annual conference.

Les mer »


Smekkfullt på ulveseminar i Elverum

– Skal vi bare betrakte naturen eller skal vi faktisk forvalte den, sa Gunnar Gundersen og satte tonen i ulveseminaret i Elverum tirsdag kveld, skriver Østlendingen på sine nettsider.

Les mer »

Presset på for uttak i ulvesona

Det var fullt hus, og vel så det, under Naturbruksalliansens ulveseminar på Elverum. Lokalet på Norsk Skogmuseum er egentlig beregnet for 230 personer. 300 personer var innenfor dørene tirsdag kveld.

Les mer »

Svar på skriftlig spørsmål om målsettingen i rovviltpolitikken

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om den todelte målsettingen i rovviltpolitikken.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

– Riktig å gjøre endringer i medgang (18/09/2018)

Glommen og Mjøsen starter fusjonsforhandlinger (18/09/2018)

Skogstatistikk fra 1943 til i dag (18/09/2018)

SKOGFORUM på Honne 1. og 2.november. Programmet er klart, – meld deg på i dag! (18/09/2018)

Samarbeid mellom de nordiske landene (17/09/2018)

EDEL i siget – 500 engasjerte skogeiere så langt (17/09/2018)

Folkefest og flisgris i Seljord (17/09/2018)

TØMMER & MARKED 2019 (17/09/2018)

Skogovervåking viser økt skadenivå i nord (17/09/2018)

Skogbaserte byggprodukter er god bioøkonomi (17/09/2018)

Gjestvang og fakta (17/09/2018)

Beiteseminaret 2018 - Ny teknologi i beitenæringa (17/09/2018)

Ulvepenger (14/09/2018)

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2018 (14/09/2018)

Flere ihjeltørkede planter (14/09/2018)

Tømmerprisene fortsetter å øke (13/09/2018)

Viken Skog søker salgsleder (13/09/2018)

Viken Logistikk AS søker transportleder (13/09/2018)

Glommen er best på tømmerpris! (13/09/2018)

Konferanse nyskapende næringsnettverk (13/09/2018)

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019 (12/09/2018)

Den største militærøvelsen i Norge siden «Den kalde krigen» (12/09/2018)

Grensesprengende i Pasvikelva (12/09/2018)

Velo ny skogbruksleder i Ringerike (11/09/2018)

Glommen-tillitsvalgt frikjent i fuglerettssaken (11/09/2018)

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum (10/09/2018)

Skog på dagsorden (10/09/2018)

Kurs i bruk av UAV i skogbruket - på Honne 30.-31. oktober (07/09/2018)

Gode utsikter for fuglejakta i Sør-Norge (06/09/2018)

Gjestvang i spagat (06/09/2018)